Arkiv för kategori: Uncategorized

”Om ett träd faller i skogen men ingen hör det, gör det då något ljud?”

Det är en filosofisk fråga som sedan århundraden tillbaka i tiden debatterats av Orörda samt Oskuldsfulla Incels.

Men hur vet man att ingen är där? Det kan vara en tondöv som gömmer sig bakom en buske? Den kan vara en Ensamstående Incel som, av naturliga behov, sökt uppsöka ett annat ställe? Eller varför inte en billig och lättinköpt ljudupptagningsapparatur?

En professionell Analytiskt lagd Filosof söker först av allt all tillgänglig information angående gällande sakförhållanden: Vad är det för träd? Vad är det för årstid? Har klimatförändringarna utsatt skogen för Övermäktiga Vindstyrkor? Finns nyss nedfallen nysnö? Varför hade ingen stått på sin post? Var hen frikallad, eller pappaledig?

Om så; är det fullt begripligt att ingen vill befinna sig i skogen, eftersom man då riskerar att få ett träd i skallen. Även om braket hörs, så kommer den drabba antingen inte hinna reagera i tid, eller om en nyfiken filosof ställer frågan till den som troligtvis aldrig hunnit uppfatta ljudet, kommer den senare att avfärda filosofens fråga som ett kvasi-problem.

Trädet-i-Sig bör hanteras varsamt. Att ett träd, rak som en Fura och tjock som en Ek, råkar falla, tillhör Naturens gång. Känt är att träden i skogen har mycket att kommunicera om.

Andra Tallar inom den Närmaste Omgivningen kan av helt egoistiska skäl, undra om den Fallande Tallen kommer att påverka deras egna Särställning i Skogens Biosfär. Orsaken ka ju vara till exempel en bortkommen, eller frånskild Barkborre?

Eller en utan sans och vett utmattad Skogshuggare utan minsta aktning för annans egendom.

När Sommaren drar sig mot sitt slut, de namnlösa höstvindarna drar bort österut över Karelska näset, regnet står som spön i backen, är det endast ett fåtal Entusiaster av Gemene Mans Inre Familjeangelägenheter som beger sig ut i Skog och Mark, med Svampkorgen i Högsta Tag och siktet inställt på Herr Kantarells välkamouflerade Hemtrakter.

Saven sjönk inuti stammarna. Kottarna föll ner, liksom av en randomiserad slump, lite här och där.

”Om ett träd faller i skogen men ingen hör det, gör det då något ljud?”

Den första naturliga frågan som först inställer sig, är följande: Om ingen är där, så varför bry sig?

Skulle trots allt någon vara där, till exempel en försvunnen 55-årig göteborgare med en, högst sannolikt, allt för kort stubintråd skulle den efterspanade ändå inte händelsen som av avgörande betydelse.

En helt Hörselskadad i båda de bilaterala ljudingångarna kan visserligen med Ögon stora som Rondetorn ta in den Chockartade händelsen men av, högst naturliga skäl, inte bevittna om incidenten satte omvärldens ljudvågor i darrning i sådan mängd att mätarställningen skulle överträda högst femtio decibel.

Unga björkar faller lätt, men brukar ha lika lätt för att resa på sig och inta föregående ställning utan det minsta besvär.

Påverkade barrträd, typ Dyngraka Höga Furor som, om inte tidigare fallit i någons utbredda armar, har samma distanserade avstånd från Kronan som till Roten.

Det kan påminna om de två zen-munkarna som stirrar på flaggan som fladdrar:

Två män bråkade om varför en flagga fladdrar i vinden.

”Det är vinden som verkligen rör sig”, konstaterade den första.

”Nej, det är flaggan som rör sig”, hävdade den andra.

En zenmästare, som råkade gå förbi, hörde på debatten och avbröt dem.

”Varken flaggan eller vinden rör sig”, sa han, ”det är er varseblivningsförmåga som fladdrar.”

Inbillningsförmågans Skrämmande Värld låter sig varken omslutas av Tankar eller Avslutas av Svarta Boxar.

Om en Oklädd Gud kan vara identisk med Mr. Mxyzptlk (uttalat: mɪksˈjɛzpɪtlɪk, mĭks·yĕz′·pĭt·lĭk, mɪksˈjɛzpɪtəlɪk eller mĭks·yĕz′·pĭt·l·ĭk), är det fullt möjligt att Världens styrs av en Olyckskorp, typ Kaffegök.

Vidare till en annan brännande het FAQ-fråga.

Om bara Viljan finns så har Autonoma Incels mycket att lära sig Engelska Herrkubbar vars Medlemmar hyllar Antikens Stoiska Ideal.

Frågan som bör ställas mangrant är hur många Ensamstående, Isolerade och Alienerade med den Manliga Könsdriften förvarad i välbevarad Behållare, som kan rymmas under Subkulturens Plurabelleska paraply?

Fortsätter Utvecklingskurvan stiga så här Exponentiellt uppför den Sisyfos-branta backen, måste Incel-rörelsen, likt Brommapojkarna en gång, införa en speciell ”Incel Girls Club”.

Just därför finns det tillsvidare ett förslag lagt om ifall Incel-rörelsen inte också kan omfatta en Incel Lolita International, webbaserat nätverk.

James Joyce kände säkert till hur Jonathan Swift brukade sin Mekaniska Chiffermaskin till framställande av Namnförslag på Gullivers Nedslagsplatser lite härstans och Ingenstans i den här dimensionen eller den Femte.

I Inbillningsförmågans Skrämmande Värld finns vare sig Tankar i eller utanför boxar. Gemene Man vet varken vad som är Upp eller Ner, In eller Ut, Bak eller Fram.

En Fabulerande Verklighetsberättelse om När, Var, Hur och Varför Mr. Mxyzptlk (uttalat: mɪksˈjɛzpɪtlɪk, mĭks·yĕz′·pĭt·lĭk, mɪksˈjɛzpɪtəlɪk eller mĭks·yĕz′·pĭt·l·ĭk), funnits med som påtänkt Ärkefiende den 18 april 1938 då Jerry Siegel och Joe Shuster Superman debuterade i amerikanska serietidningen Action Comics.

”Hur skriver jag om en seriefigur som är nästan Gud?”

Den första är ”Death And Life Of Superman” då Stålmannen dödas av en brottsling vid namn Doomsday (James Joyce’s Bloomsday?). Han återvänder från de döda för att slutligen besegra sin baneman, och hans död blev upphov till många nya seriefigurer och historier.

1996 gifte sig Stålmannen (Clark Kent) med Lois Lane (kanske föll de in i Giftastankar när de gång på gång sett hur framgångsrikt Fantomen (som varit huvudperson i serien ända sedan seriens start) den tjugoförste i ordningen, gifte sig år 1977, med FN-diplomaten, sjuksköterskan och simhopperskan Diana Palmer. Mister Walker träffade han redan i det första äventyret från 1936, men eftersom de är båda hett eftertraktade Globala Samhällsförbättrare, och med risk för att utsättas av hänsynslösa Paparazzis, kan det ha varit svårt att komma till skott. Det kan hända att Superman är en obotlig frivillig Incel och i så fall Lois Lane valt den något lugnare livskamraten, fotografen Jimmy Olsen, som Äkta Man.

Besatthet är en vanlig åkomma bland framgångsrika människor ständigt på språng.

Utan vidare djuplodande i Människosjälens Djupaste Avgrunder kan någon med ögonen på skaft ha upptäckt sådana praktexempel som svenska männen bakom ABBA.

Musikens Musa Terpsichore, latinsk och svensk betoning på ”-si-”, grekiska Τερψιχόρη, var en av muserna i den grekiska mytologin. Hon var kitharans, den lyriska diktkonstens och dansens musa. Hon kan ge mer än förväntat, men som uttrycket säger: ”Det finns inga gratis luncher utan fullständiga rättigheter.”

Den vertikala riktningen bestäms av den av jordens rotation framkallade centrifugalkraften.

Divergent, i betydelsen att gränssnitt saknas.

Detta tänkande består i att tänka sprätit, i helt avvikande, olika riktningar. Bra resultat behöver inte betyda höga resultat i intelligenstest.

Däremot har studier visat att personer med väl utvecklad förmåga till divergent tänkande är bättre på att lösa problem av 2-4-6-typ, det vill säga finna korrekta regler bakom logiska talserier.

Som Libertarian Aktör på den Fria Marknaden är Människan med sina begränsade resurser alltid Skapelsens Takkrona högst upp i den Näringsberikande Kedjereaktionen. Vissa Kedjereaktioner är mer Frivilliga Konserverade Radikaliserade, än Reaktionära Fria Radikaler.

Trump’s Truistiska Trams.

En truism är ett uttalande som är självklart (och därför mera intressant). Vad är mer Intresseväckande, än det Självklara Evidensbaserade?

Det är vanligt i politiska uttalanden, exempelvis ”På Madagaskar lever endast hälften av befolkningen längre än medianlivslängden”. Redan i krubban indelas de nyss välkomnade till Världen, till vilken hälft de ska tillhöra.

Fåtalet Avvikande Divergenta Dissidenter hänvisad till heuristiken, till exempel automatiskt magiskt tänkande, instinkter och slutsatser grundade på psykologiska inställningar såsom Förutfattade Meningsutbyten, Obekräftade Fördomar, aldrig uppfyllda Domedagsprofetior, samt Omedelbara Sympatiyttringar för Illusionisten Doktor Woland.

Här är lämpligt med en inpassning om hur Woland kan ha varit ett Föredöme, i Spåren efter Fausts Mefistofeles, men med senare efterföljare som Davies Magnus Eisengrim, samt Austers Master Yehudi. Läsaren/Tydaren kan också finna vissa anknytningar till Fowles Maurice Conchis.

Genom kognitiv överbelastning kan tankefel och kognitiv förvirring uppstå som från ingenstans.

Qanons Incels tror Bokstavligen på Discordianismens Fjärilseffekter. Illusionens effekt bidrar till Upplevelsen hur Sanningen som ett uppfällt Paraplybegripp omfattar samtliga av Objektiva Sanningskriterier ute i Allmogens Hus och Stuga.

Att jämföra med Kreativisternas Kreativa Inlärningsprocesser angående hur Ordet uppstod Oavkortat från Fästet mellan Himmel och Helvete.

Poängen med att tänka Lateralt, är att hitta så många lösningar eller synsätt som möjligt. Det vertikala tänkandets syfte är att finna den absolut bästa, slutgiltiga upplösningen.

Förhållandet mellan lateralt och vertikalt tänkande är alltså, ungefär som radarparet Tweedledum och Tweedledee, eller Knutssons Bill och Bull, eller Lindgrens Kling och Klang, eller Becketts Bim och Bom, eller Disneys Piff och Puff, förväxlande lika.

Denotation är synonymt med begreppet extension eller begreppsomfång; konnotation är synonymt med intension (begreppsinnehåll). Distinktionen ska inte utan vidare jämställas med Freges begreppspar referens (Bedeutung) och mening (Sinn).

Chockvågen sprider sig egentligen exakt med ljudets hastighet. Då ljudhastigheten är proportionell mot roten av temperaturen leder de höga temperaturerna i chockvågen till en betydande ökning av den lokala ljudhastigheten. Typiska detonationer når i sin stabila fas hastigheter av Mach 6–13, det vill säga 6 till 13 gånger ljudhastigheten för den omgivande atmosfären.

Rent hypotetiskt kan Läsaren/Tydaren Friställa Associationer i Nära Anknytning till Marx Dialektiska Materialism, där Tes och Antites oundvikligen leder fram till Transcendent Gränsöverskridande Psykosyntes. Senare marxister önskar jämföra den Dialektiska Materialismen med den tidigare så omdebatterade kristna Treenigheten.

Det skulle i så fall kunna vara förklaringen till hur Kommunismen plagierade Kristendomens absurda vision angående Messias som Deus ex Machina och upprättandet av en Domedag, typ ”snart ska utbrottets timma slå” med utopiska föreställningar som:

”Båd´stat och lagar oss förtrycka
vi under skatter dignar ner.
Den rike inga plikter tycka,
den arme ingen rätt man ger.
Länge nog som myndingar vi böjt oss,
jämlikheten skall nu bli lag.
Med plikterna vi hittills nöjt oss .
Nu taga vi vår rätt en dag.”

Något som kanske tilll och med Trickstern Ayn Rand skulle instämma i…

I vår egen samtidshistoria beskrivs samma iscensättning som motsvarande Bollplank och Sidekicker, typ Annika Lantz och Snygg-Ylva.

”Också Drängen hade en Dräng…”

Det är alltid lätt att lägg fram hypotesen om hur Relationen också skulle omfatta Batman och Robin. Ett tveklöst fakta som kan ifrågasätta detta, avslöjar att Robin, i en inre hierarkisk ordning inom Avenger’s Lagens Väktare, i jämförelse med Batman, står i en underställd ställning, typ aldrig Självständigt Autonom Superhjälte.

För övrigt gäller detsamma i samarbetsförmågan mellan Lucky Luke och Ratata.

Lateralt tänkande är motsatsen till vertikalt tänkande.

Tvärtom-metoden är en metod att stimulera tänkandet i nya banor till kreativa idéer. En Självsäker Ordkonstmakare kan mixa ihop de Bono’s ”PO” med, ungefär 50-50, tillräcklig mängd Tvärtom. Många kända Ordkonstmakare, såsom Duchamp och Warhol, har utnyttjat Tvärtom som Spontan PO-stimulans.

Omvänd psykologi fyller i stort sätt samma funktion. Den syftar till att få en annan person att göra eller säga något genom att berätta motsatsen till vad som önskas.

Att låtsas som att man inte vill, för att få sin egen vilja igenom. Den som blir manipulerad vet ofta inte om vad det är som pågår. Omvänd psykologi fungerar för att vi inte tycker om att bli tillsagda vad vi ska göra. När vi väljer att göra annorlunda så känns det som att vi behåller vår autonomitet eller frihet.

Poängen med det laterala tänkande är att hitta många lösningar eller synsätt medan det vertikala tänkandets syfte är att finna den bästa lösningen. Problemet med det senare tänkandet är att Tänkaren oerhört lätt kan påverkas omedvetet genom subliminala signaler, eller helt enkelt med vaga löften om mutor in natura och immateriella rättigheter.

Linjärt tänkande. I vårt medvetna tänkande kan vi bara hantera en tanke i taget, men denna tanke är inte isolerad. Den bygger i stället på föregående tanke och leder vidare till nästa tanke, i linjära tankekedjor utifrån en större övergripande plan, där A leder till B som leder till C… Inte helt ojämförbar med Autobahn.

Den kan användas enskilt genom att helt enkelt formulera motsatsen till problemet eller lösningen. Ett exempel är den läsande farmorn som störs av det lilla barnet; där lösningen är att sätta farmor i lekhagen och barnet framför teven.

Förr eller senare kommer vi alla att hamna i situationer där tidigare föreställningar eller angreppssätt inte längre fungerar. Detta icke-linjära tänkande kräver dock mod, energi och ödmjukhet.

Cirkularitet är idén om att allting hänger samman med allting, och tar omvägen om varandra. Den skiljer sig från den linjära utgångspunkten där t ex orsak och verkan hör tätt
ihop. Det cirkulära tänkandet går ut på att uppmärksamma återkopplingar i ett system. Man
utgår från att allting i ett socialt system är mer eller mindre förbundet med varandra i komplexa, symmetriska och komplementära relationer, där en sak påverkar en annan sak som i
sin tur påverkar en tredje osv, men icke-linjärt. När man tolkar något utifrån den cirkulära utgångspunkten (som för det mesta kan befinna sig var som helst på den krökta linjen) så kan ett fenomen bara förstås utifrån det sammanhang som det ingår i eller är en del av.
Inget kan förstås isolerat eller lösryckt från sin kontext. Ingenting är något i sig själv.

Detta kan starkt påminna om Tautologiskt Tänkande, där ett Obegränsat Antal Cirkelbevis ingår, ungefär som Euklides Axiom.

Matrix kan på så vis sägas vare en Nutida version av Platons Grottbildning efter Trettioåriga Kriget.

Ordet pleonasm kommer från grekiskan (πλεονασμóς).

Direkt översatt betyder pleonasm ”överflöd” eller ”överdrift”. Just detta är också risken med dess användande då ett för stort bruk av pleonasmer ofta kritiseras för att vara ineffektivt. Istället för att lägga fokus på nya idéer eller poänger kan då talet eller texten uppfattas som en hopning av tomma ord.

Vid rätt användning är pleonasmen dock en viktig och användbar stilfigur med syftet att förstärka, förtydliga eller ge en mer levande bild av det man vill få sagt. Genom att upprepa något med olika ordval kan det ge effekten av en mångfaldig argumentation eller talan, trots att man egentligen säger samma sak gång på gång.

Som tur är väljer Incels hellre antingen det Blå pillret eller det Röda pillret, men Idealet utgörs av Valet att före intagandet av det Svarta Pillret, först, helt förutsättningslöst, testa det Vita. Den vitala substansen visar sig snart som ett vitt töcken. Hallucinationen efter det Nattsvarta Pillret kan mycket väl Illustreras av ett Svart Hål i Mörk Materia.

Antinomi (eng: antinomy). Här rör det sig om två motstridiga uttalanden, som inte båda kan vara sanna men som båda kan bevisas. Att världen har en början i tid och rum går att logiskt bevisa, lika väl som att den måste vara oändlig. Utifrån sådana antinomier drog filosofen Immanuel Kant (1724-1804) den slutsatsen att människans förnuft inte har kompetens att syssla med de yttersta frågorna.

Metoden kan även användas som en mötesteknik där man formulerar problemet som motsatsen till det man vill åstadkomma, exempelvis hur kan våra möten bli maximalt ineffektiva. Genom att hitta på förslag till detta kan man inse saker man tagit för givet, och få nya perspektiv på problematiken.

Det tar den tid det tar, innan det visar sig hur lite tid man har kvar.

Associativ Steganografiskt Ordkonstmakere Anstiftar Prokrastinering i SPEED-påverkade Tider av Orosmolnen som med Stormsteg närmar sig från Händelsehorisontens dystert Mörka Rund. Då Orosmolnen skingras kommer hela Politikerkåren från Vänster till Höger, i Vertikala, Divergenta och Laterala Fria Associationer där Boxen existerar endast i DC:s typ Mr. Mxyzptlk (uttalat: mɪksˈjɛzpɪtlɪk, mĭks·yĕz′·pĭt·lĭk, mɪksˈjɛzpɪtəlɪk eller mĭks·yĕz′·pĭt·l·ĭk), uppnå förmågan till Upplyst Inbillning.

Mycket tyder på att Barn och Dårar ännu inte har upplevt Boxen Inifrån och kan därmed inte det Förinlärda Konststycket att Endast Tillåta Fantasin att Utsätta Gränserna.

Hånskrattet och Sarkastiskt Leende tillhör inte den här Kategorin av Föreställande Väl inrepeterade Tricks med Attribut från den Eget Hopsnickrade Tricksverktygslådan, Inlärda Krumsprång samt Fullträffande Skrattsalvor.

Såsom Frisinnad Libertarian och Praktiserande Discordian bör Detektiven Allmänheten fördjupa sig i om det eventuellt kan finnas ett hittills Okänt Samband mellan Incels, Ensamstående Singlar och Äldreboende med Barnasinnet i Behåll?

Än så länge ligger Beslutsbördan på Akademiska Analfabeter, Blindstyrda Bokstavstroende med Skriftlärda Säsongsarbetare med Tre Ess i Manschetten.

”Laglärdom som inte är förenad med något hantverk slutar i fåfänglighet och leder till synd”

Som Semiotisk Arvtagare till Doctor Feelgood skriver den Legitimerade Läkaren Edward de Bono ut Oläsliga Recept på PO, Sex Fyrkantiga Hattar och Kreativ Inlärning till Kringvandrande Flanörer och Flörtiga Franska Femmes Fatales, i Synnerhet i Verksamma Substanser av Obekräftad Desinformation och i Allmänhet, utspridande av Faktaresistenta Multirationella La Gardia-kapslar.

Tidigare studier av Humoreska Ordbildningar har via Memetik härletts till Dylika Mästare som Rabelais, de Cervantes, Swift och Joyce. En sådan kontext kan lämpligtvis utgöra ett kontrafaktiskt samband ur vilket Joyce Carol Oats’ pseudonym hänvisar tillbaka till James Joyce, Lewis Caroll, samt Oaths ”I swear…”

Det som särskiljer en Clown från en Trickster är att Professionen Clown helt är beroende hur Röd personens Näsa är, medan Trickstern inte alltid har Rent mjöl i Påsen.

På så vis är Clownen, även som Nyttjare av sådana Drycker som Kräftdjuren kräva, i Synnerhet beroende av att Bibehålla en Trovärdig Nyans på Näsans förlängning.

Såsom Välbevandrad inom den mer Samhällstillvända grenen av Liberarianismen och den mer Religiösa Trosåskådningen Discordianismen kan Frivilliga Incels befria Japanska Maidens från Konnässörernas Patriarkala Hierarki.

Detta låter sig inte göras i en traditionell handvändning.

Även en Fallen Ängel bör ur ett moraliskt-etiskt perspektiv, ifrågasätta Konnässörens Okontrollerade Impulsdrivningar till att utsätta Excentriska Incels och Introverta Lolitor för Frestelser, typ Negativa Stressorer i Strategiska Stridszoner med symtom som Plötsliga Desorienterande Dissociativa Svall av Kallsvettningar.

Anta, rent hypotetiskt, att Verkligheten verkligen överträffar Dikten.

Anta Vidare att en Oansenlig Avbildare av Turistfällor, träder ner i ett Subkulturellt Bistro, inmundigar minst ett stop av Tavernans Hembryggda, och snart kommer i Samspråk med Sex Oliktänkande Likasinnade Konformister.

Teammedlemmarnas minsta gemensamma nämnare utstår av att Ta sådant på Yttersta Allvar som andra inte Orkar lägga Manken till.

Anta att de Sex Fyrkantiga Hattarna inser att den Nytillkomne är en Naturlig Innehavare av Talets Uppeldande Förmåga inför Crethi och Plethi.

Strax blir den Nytillkomne Insatt i Säkert Förvar där denna, egenhändigt, med Papper och Penna, nedtecknar Domedagsprofetian som hämtad ur Johannes Uppenbarelse av Ontologiska Evidensbaserade Instinktiva Spelteorier, med titeln Käpphästen heter Da-Da.

Greta Thunberg vs Elisabeth Holmes

Elisabeth Holmes är en Naturbegåvning av Guds Nåd.

Där Greta Thunberg ständigt kämpar i motvind, står Elisabeth Holmes Upprätt som en Martall i Höstsonaten. Det avgörande beviset på att den Slutgiltiga Lösningen endast kan Upprättas med Elisabeth Holmes som Klimatförändringens Karamell Marianne.

Ingen är Utbytbar, men låt säga att Uttrycket är en Kvarleva från Pålagringar efter Allmogens Tystnadskulturella Jargonger?

Låt dem endast för en dag, 24-7, likt Prinsen och Tiggargossen, eller Viola, i Cesarios fagra fägring, utbyta Särställning som Jämställt Särintresse där Greta Thunberg, såsom en Djävulens Advokat, försvarar Theranos, och vice versa, Elisabeth Holmes intar samma ståndpunkt inför Kliamatförändringens än så länge Okända, Oförklarliga och Oförutsedda Konsekvenser.

I den här hypotesen är det naturligtvis inkonsekvent att Försätta Greta Thunberg, först bakom skranket och där efter, om Domen så faller, hamna bakom Lås och Bom, med enda Intag av Näringsberikat Hårt Knäckebröd och till Dryck, Destillerat Kranvatten samt Vätskeersättning med en syntetisk smak av Hallon.

Eftersom Elisabeth Holmes redan haft Trevliga Samtal med f d X-president Bill Clinton, skulle hon helt säkert också kunna locka fram ett Socialiserat Gemensamt Skratt med X-Rikskanslern Angela Merkel.

På vilket sätt skulle Shapeshiftningen av Greta Thunberg vs Elisabeth Holmes kunna tillföra Världens Gång en Ny Verklighetsberättelse?

Egentligen bör ju ingen av dem ta detta angrepp personligt, typ journalistiska påhopp. Den Enas Vision, är den Andras Illusion. Svårare än så, är det inte.

Vad skulle Greta Thunberg kunna utföra i Elisabeth Holmes skor?

 1. Who is Elizabeth Holmes?
  Elizabeth Holmes is a popular Health – Technology start-up founder.
 2. What is Elizabeth Holmes’s Age?
  Elizabeth Holmes’s Age is 37 years.
 3. What is the height of Elizabeth Holmes?
  Elizabeth Holmes height is 5 feet 7 inches / 169 cm.
 4. What is the weight of Elizabeth Holmes?
  Elizabeth Holmes weight is 128 pounds / 58 kg.
 5. What is her Zodiac Sign?
  Elizabeth Holmes’s Zodiac Sign is Aquarius.

Om Greta Thunberg finns lite mer:

Real Name Greta Tintin Eleonora
Ernman Thunberg
Nick Name Greta Thunberg
Famous As Activist, Social Media Star
Age 17-years old
Birthday January 3, 2003
Birthplace Stockholm, Sweden
Birth Sign Capricorn
Nationality Swedish-American
Ethnicity Mixed
Religion Christianity
Height approx. 4 ft 7 in (1.50 m)
Weight approx. 45 Kg (99 lbs)
Body Measurements approx. 30-26-35 inches
Bra Cup Size 28 C
Eye Color Dark Brown
Hair Color Blonde
Shoe Size 5 (US)
Boyfriend Single
Spouse NA
Net Worth approx. $2 m (USD)

Det man med en gång kan konstatera är att Elisabeth Holmes, med sina 58 kilo, väger, fysiskt sett, mer än Greta Thunberg, med endast 45 kilo. Men båda har ett symbolvärde som än så länge inte ens, med tungan i behåll, kan vägas på Guldvåg.

Ett hittills Oavslutat Kapitel…

Associativ Steganografiskt Ordkonstmakeri kan sägas innehålla en hel del olika, vitt skilda, termer. Bara för att nämna några ur Högen: Portmanteau, Faction, Illuminatii, Discordianism, Matrix, Little Boxes, Emperor Norton, Doctor Manhattan, Docomi, Pi, Fraktaler, Spöken, Tomtar och Troll, Bedrägliga Bedrägerier i Stundande Bedragelser, Inbillning motsvarande den Femte Dimensionen, Självbedrägerier i mån att de tillhör det Undermedvetna, Omedvetet som en Väsentlig Del av Hades, Wu-wei, Förhastad Prokrastinering som Profylaktiskt Speed-hinder, Omvänd Psykologi, Krångeldesign, Naturens Upphovsrätt, Greta Thunberg vs Elisabeth Holmes, Enlightenment as an Everyday Training, Cyber Japan Dancers in a French Maid Café, Woman as a Projection of a Pussycat. Eternal Tipping Points, Rieman’s Paradox, Natalie Portmanteau, New Age Prophets Laughing when Looking Themselves into a Hall of Mirrors, Grenada vs Granada, Self-maid Bestsellers, What Something Really Means to An End, The Freedom of Being a Gray Mole, Uncritical Thinking as a Subject in School, Life as a Construction of Bad Jokes, Life as a Construction of Good Mistakes, Libertarianen och Sverigedemokraten som en Visuell Upplevelse till hur Skönt det är när det oväntade mötet inträffar mellan en symaskin och ett paraply på ett operationsbord, Mona Lisa som Strykbräde behandlas varsamt under Bearbetning av Man Rays och Erik Saties Bedrift ”The Gift”:

In his memoirs Ray recalled how the eccentric French composer Erik Satie, a devoted fan of avant-garde art, played a pivotal role in the work’s creation:

”A strange voluble little man in his fifties came over to me and led me to one of my paintings…I was tired with the preparations of the opening, the gallery had no heat, I shivered and said in English that I was cold. He replied in English, took my arm, and led me out of the gallery to a corner café, where he ordered hot grogs. Introducing himself as Erik Satie, he relapsed into French, which I informed him I did not understand. With a twinkle in his eye he said it did not matter. We had a couple of additional grogs; I began to feel warm and lightheaded. Leaving the café, we passed a shop that had various household utensils spread out front. I picked up a flat-iron, the kind used on coal stoves, asked Satie to come inside with me, where, with his help, I acquired a box of tacks and a tube of glue. Back at the gallery I glued a row of tacks to the smooth surface of the iron, titled it ‘The Gift’, and added it to the exhibition. This was my first Dada object in France”

Zen as Antithesis to Nihilism, A Black Hole into an In Eternal Box, A Black Star in a Coal Cellar, The Fifty Shades of Black, The Escape of Eris, Hur att Avsluta ett Samtal men ändå få Sista Ordet, Emperor Norton of the United States as a Model to Kejsaren av Portugallien and Kungen av Kalifornien, En Friggebod på Bar Backe intill Trolltallen där Herr Kantarell har sin Hatt på Nacken, Dantes Underjordiska Möte med Orfeus som kommande Varsel om hur Stanley träffar på Doctor Livingstone, Ett Samarbete på Distans i vilket både Robert Stevenson och Mark Twain har Inspirerats av Kejsaren av Förenta Staterna, Kollisionen Discordianismen mot Thoreaus Transcedentalism i Concords Fängslande Förvar, samt, för att avrunda, Donald Trump som Plagiatör av Kejsaren av Förenta Staternas Tryckförfaranden med Högsta Målsättning att, via Qanons Försorg, i intim Collaboration med Illuminatiis som Madonna och Beyoncé, utropa en Seger för A New World Order, typ Kaosforskningen i Teori och Praktik: ”Strängteoretiska Konkateneringar via Dekontaminationsmaskiner.”

En Tiotusenmilafärd börjar med Ett Steg Framåt i Rätt Kompassriktning.

Om inte en Traditionell Kompass finns till hands inom en Armslängds Avstånd, så går det lika bra med en Svensk Kompass, typ Enstaka Sly.

Rom byggdes inte på En Dag.

Kartago förstördes inte av en Handlingsförlamad Härförare.

Det tog för Frimodiga Frimurare mer än hundra år att konstruera Katedraler som än idag fungerar som Attraktiva Turistfällor.

Sådana Projekt kräver både Uthållighet och Tålamod, men kanske framför allt, Tillit och Förtroende för Nästan.

Redan på den tiden, långt före PTSD, fanns Trogna, Löfteshållande, Målinriktade, Målsmän som förutsåg hur Mästerverket ska fungera Hållbart ända in i Vår Egen Dimension av Mörk Materia.

Många bäckar små bidrog till att Nôtre Dame i Reims står (den nuvarande kyrkan ersatte en äldre som brann ned 1211 som i sin tur byggdes där den basilika stod där Klodvig döptes 496. Katedralen byggdes, med undantag av den västra delen av fasaden, på 1200-talet. Västfasaden uppfördes på 1300-talet efter ritningar från 1200-talet. Mittskeppet förlängdes däremellan för att ge plats åt de folkmassor som ville närvara vid kröningarna. Spirorna och taket förstördes i en brand 1481) där hon står, än idag.

Det finns Fantastiska Enastående Kvinnor, sådana som Jeanne D’Arc, Elisabeth I, Angela Merkel, DJ Monica Bergmark, Simone Giertz och Molly Burke, som mer än en gång lämnat Kulturberikande Bidrag till Senare Generationer.

Visst krävs Manhaftigt Mod till Att Knäcka Ägg. Varför skulle Annars Våren Tveka.

En Omelett, typ sådan som serveras av en Kavaii French Maid i en Restaurang inom Toshima (japanska: 豊島区?, Toshima-ku ), som är en stadsdelskommun i Tokyo, med Ikebukuro som kommersiellt och ekonomiskt centrum, är dekorerad med en, av Kavaii-servitrisen, spontanistiskt utförd Duracell-kanin i Ekologisk Ketchup.

(Här finns ett Ypperligt Tillfälle för den blivande Associativa Steganografen in Spe, till Språkspelande Ordlekar, typ Encel i Isoleringscell, medlem av Nättrollens Hemliga Cell, utrustad med El-pistol laddad med Duracell, steganografiskt designad till formgjuten, hyperaktiv Grand Beaded Butterfly Rabbit, direkt hämtad från Hemliga Cellen ”Hermafroditiska Dominatrixen, Eliot Bettie Page down by the Riverside of Babylon”.)

Modet att skapa, inleds av Konsten att Förstöra något redan Existerande, typ Artefakt eller Arketyp in Natura Rerum, till exempel en Rotbildning, E-kluten, som av tidigare Tillhörande Vidskeplighetsakademin, omtalats i en Respektfull Terminologi för Allmogens Rustika Föreställningsvärld.

I sin uppsats ”Horeskäver, trolltallar och magiska föreställningar – smöjning som folklig sjukdomsbot” kan Sandra Rönnberg berätta:

”Med smöjning förknippades olika ritualer som var viktiga att följa. Man skulle ta med sig det insjuknade barnet till ett vålbundet träd en sen torsdagskväll när månen var i nedan (avtagande). Det skulle vara på en torsdag för det var Tors dag, Tor var åkrarnas gud och beskyddaren mot sjukdomar och onda krafter. Månen skulle vara i nedan för då är det onda inflytande som minst, och sjukdomen avtar. Barnet skulle vara klädd i en skjorta och under tystnad drog man barnet genom hålet, motsols med huvudet före. Man skulle vara tyst inför det heliga och göra en rörelse i motsols för bakvändhet sades vilseleda de onda makterna. Det här upprepade man tre gånger (tretalet är viktigt i magi) och vid sista dragningen skulle skjortan fastna i hålet och lämnas kvar i trädet. Man drog sjukdomen av barnet och lämnade den kvar i trädet. På det här sättet föddes barnet på nytt.”

En Insiktsfull Brukare av Associativ Steganografisk Ordkonst, Faktion, Läsare/Tydare kan dra den Obekräftade Slutsatsen att Uttrycket: ”Ska Du ha Smörj!” (synonym till rammelbuljong) härstammar från den tidens Rurala Underhållande Sedvänjor.

Visst kan det, i brist på Kompetenta, men på den tiden, förföljda av Kyrkan och Konformistiska uppför, av Abraham Maslow beskrivna, Karriärstegen, Autodidakta Upplysningmän; Kloka Gubbar med en viss Övertro på Grenklykor som Slagruta (här kan Adepten och Lärjungen till erfaren, faktaresistent, evidensbaserad Associativ Steganografisk Ordkonstnär, typ Faktionär, Avleda, Vilseleda samt Vilseföra termen ”Slagruta” till Konventionell Baseball som utnyttjar Yankee Stadium som Hemma- eller Bortaplan) och, kanske inte helt Oväntat, Digitala Wiccor (Tredje person singularis, Wicca), som än idag missbrukar Ovetenskapligt Bevisade Brygdingredienser, typ Korsspindelväv, Magic Mushrooms och Bufopaddskinn innehållande den Verksamma Substanserna Bufotenin och 5-MeO-DMT som båda tillhör molekylgruppen tryptaminer. Tryptaminer finns i en rad olika varianter bla som signalsubstanser i hjärnan, serotonin och melatonin. En del av dem har en psykoaktiv effekt och kan orsaka hallucinationer och ett förändrat medvetandetillstånd.

Tankesmedjan Häxhammarens Hantlangare antar, trots bevis på motsatsen, att antalet Fysiska Wiccor har gått Under Jord och endast Utövar sina Irrläror i Hemliga Celler inom Subkulturella Öppna Nätverk.

Att Besatta Ensamstående Kvinnor i Huckle inuti 3D-utskrivna Pepparkakshus framför Satakegrytan över öppen eld är i Avtagande, önskar de Förvirrade Upplysningsmännen förklara rent hypotetiskt beror på att numera kan Bufotenin och 5-MeO-DMT kan framställas på syntetisk väg i något illegalt Drug Lab, någonstans i Nära anslutning till den Numera, beroende på Coronans utspridning omkring Odenplan, Konkursdrabbade Kinesiska Muren.

Upplysningsmännens Häxjägare har Efterträtts av Misogyna Incelloider, som av en ren Händelse upptäckt Hemligstämplat Arkivmaterial från Inkvisitionens Institutioner, renskrivna ”Lex duodecim tabularum”, slitna exemplar med hundöron, men utan tillhörande hundhuvuden, Häxprocessarnas Metodbok ”Malleorum quorundam maleficarum, tam veterum quam recentiorum autorum, tomi duo eller Tertia pars mallei maleficarum.

Malleus Maleficarum”, med uppdaterat facsimil av, Oläsbar för Professionella legitimerade Grafologer, Innocentius VIII, ståendes Upprätt framför Skrivpulpeten den 5 december 1484, med Fjäderpenna från en Oplockad Gås, med Kråkfötter präntat ner Förordet till som Summis desiderantes affectibus handskrift, Oläsbar för Professionella Grafologer handskrift, förord av påve Innocentius VIII.

År 1487 utnämnde han Tomas de Torquemada till storinkvisitor över Spanien.

En viktig händelse som inföll under Innocentius VIII pontifikat var att Granada föll 1492, vilket firades som en kristendomens seger över morerna.

Alhambra (arabiska الحمراء, ‘Al Ħamrā’, den röda) är ett stort borg- och palatsområde beläget på en höjd i den andalusiska staden Granada och är en unikt bevarad byggnad inom västlig islamisk arkitektur. Alhambra uppfördes i huvudsak av den moriska Nasriddynastin från 1250-talet till 1300-talets slut. Det var det sista av de moriska fästena i Spanien som höll stånd mot kristenheten. Granada och Alhambra intogs till slut av Isabella och Ferdinand 1492.

Alhambra blev 1870 ett nationellt kulturminnesmärke i Spanien och 1984 sattes Alhambra upp på Unescos världsarvslista tillsammans med den närbelägna trädgårdsanläggningen Generalife och stadsdelen Albiacin på höjden bredvid Alhambra.

Kreativa Inspiratörer från Granada lade in i Författningssamlingen tillägget: (som ersättning för devisen ”ora et labora”):

Nemo est arca. Finit compete. Repetitio est mater studiorum!

Ja, men Precis!

Kompetens går före Inkompetens.

En Politisk Rättshaverist har visst, i vissa fall, rätt, åtminstone i princip. Efterrättsrötan som uppstår oupphörligen i konsekvensen av Huvudrättsoväsendet är redan möjlig att identifiera under pågående Förrättsundersökningen.

Utan Orättvisor, inget Rättvisande Solur.

Jabberwocky. Av Lewis Carroll (Pseudonym för Charles Dodgson)

’Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

“Beware the Jabberwock, my son!
The jaws that bite, the claws that catch!
Beware the Jubjub bird, and shun
The frumious Bandersnatch!”

He took his vorpal sword in hand;
Long time the manxome foe he sought—
So rested he by the Tumtum tree
And stood awhile in thought.

And, as in uffish thought he stood,
The Jabberwock, with eyes of flame,
Came whiffling through the tulgey wood,
And burbled as it came!

One, two! One, two! And through and through
The vorpal blade went snicker-snack!
He left it dead, and with its head
He went galumphing back.

“And hast thou slain the Jabberwock?
Come to my arms, my beamish boy!
O frabjous day! Callooh! Callay!”
He chortled in his joy.

’Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

Humpty Dumptys förklaring av Jabberwocky:
”Du verkar väldigt duktig på att förklara ord, Sir”, sa Alice. ”Skulle du vänligen berätta för mig meningen med dikten ‘Jabberwocky’?”

”Låt oss höra det”, sa Humpty Dumpty. ”Jag kan förklara alla dikter som någonsin uppfunnits -och många som inte har uppfunnits ännu.”

Det här lät mycket hoppfullt, så Alice upprepade den första versen:

’Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.


”Det räcker till att börja med”, avbröt Humpty Dumpty: ”det finns många hårda ord där. ”Brillig” betyder klockan fyra på eftermiddagen – den tid då du börjar grilla saker till middag.”

”Det förklarar en hel del”, sa Alice: ”och ”slithy” ?”

”Tja, ”slithy” betyder ”smidig och slemmig”. ”Lithe” är detsamma som ”aktiv”. Du ser att det är som en portmanteau – det finns två betydelser sammanfogade i ett ord.”

Jag förstår det nu ”, anmärkte Alice menande:” och vad är ”toves”? ”

”Tja, ”toves” är något som grävlingar – de är ungefär som ödlor – och de är något som korkskruvar.”

”De måste vara väldigt nyfikna varelser.”

”Det är de”, sa Humpty Dumpty: ”och de bygger sina bon under solur – de lever också av ost.”

”Och vad ska man ”gyra ”och ”gimla”?”

”Att ”gyre” är att gå runt och runt som ett gyroskop. Att ”gimla” är att göra hål som en borr.”

”Och ”the wabe” är gräsplanen runt ett solur, antar jag?” sa Alice förvånad över sin egen uppfinningsrikedom.

”Naturligtvis är det. Det kallas ”wabe”, du vet, för den går långt före det, och långt bakom det …”

”Och långt bortom det på varje sida”, tillade Alice.

”Precis så. Tja, ”mimsy” är ”tunn och eländig” (det finns en annan portmanteau för dig). Och en ”borogove” är en tunn lurvig fågel med sina fjädrar som sticker ut runt om – ungefär som en levande mopp…”

”Och sedan ”mome raths”?” sa Alice. ”Om jag inte är dig till för mycket besvär.”

”Jo, en ”rath” är en slags grön gris, men ”mama” är jag inte säker på. Jag tror att det är typ för ”från hemmet” – vilket betyder att de hade tappat vägen, du vet.”

”Och vad betyder ‘outgrabe’?”

”Tja, ”outgribing” är något mellan att vråla och vissla, med ett slags nys i mitten: men du kommer att höra det utfört, kanske – nere i skogen där – och när du en gång har hört det, kommer du att vara ganska så nöjd. Vem har upprepat allt det jobbiga för dig? ”

”Jag läste det i en bok”, sa Alice.

–Though The Looking Glass, Lewis Carroll””

Kommentar:

Gimlets ursprung är ännu inte klartlagt, men den antas ha uppfunnits av nödvändighet av brittiska sjömän i slutet av 1700-talet. Sjömän, som historien säger, behövde citrus för att förhindra skörbjugg, en sjukdom som orsakas av brist på vitamin C.

Vad är det bästa sättet för att få sjömän att dricka limejuice?

Blanda det med sprit, förstås.

Det tog inte lång tid att inse att denna förebyggande dryck också var utsökt. Så, medan skörbjugg kan vara ett minne blott, är Gimlet här för att stanna.

Som ett Mantra upprepar Media att Rättsmaskineriet går Oerhört Långsamt, utmed ett Lutande Plan.

Bakom Spakarna i Det Sluttande Planets Cockpit sitter sannolikt en Hårdkokt Groda.

Samvetsömma Politiker ömmar speciellt för De Svagaste Grupperna.

Därför har de Politiska Ansträngningarna först och främst inriktat sig på att Krafterna ska utsättas för Osvikliga Påfrestningar i Tankesmedjan Den Fjättrade Prometeus. Yttrandefriheten har säkert också sitt att Tillägga då Ordets Sista Stavelse har Dementerats såsom en Osaklig Anklagelse i Sakfrågan, av Nyligen tillsatta Beslutandeorgan.

Riksdagens talesman Förfördelade Ordet så att de mest Nödbedda de av minst Talföra Hörsammade just sådana Talrika Yttranden som Förlagts under Tystnadskulturens mest energikrävande Malpåse.

Det Obegripliga måste tillsvidare förbli, som Bäst, Osvuret. Om det verkligen var Bättre Förr skulle ju Omedelbart Valkampanjen inför 2022, 11 september (Nine Eleven) fördelas mellan Adeln, Prästerna, Borgarna och Bönderna.

I Spåren efter sådana Ljusskygga Fenomen upphöjdes Carin Adelsö till Skyarna, medan sådana Flerfaldiga Kockar fortfarande höll Spiksoppan på Sparlåga. Adeln röstade Blott En Gång, Ett Ögonblick i Sänder (Kringkastning).

För att inte Julgransodlarna ska hamna i Orättvisetvister, har alla Grankottar klonats så att de inkapslade Fröna, under senare Uppväxtår, kommer Uppvisa samma Slutresultat efter Upploppet före Finalen.

Kvinnoprästmotståndaren röstade Gult till Allt. Detta troligtvis då denne tidigare uppslutit i Upptakten till Tiggarmunkarnas Savarängupptåg.

Borgaren som tidigare Efterträdare, hade intagit en Betydelsefull Förtroendepost, Reserverade sig utan Nedläggning av tidigarelagt Yttrande i Tysthet med Föregående Talare.

Bönderna var ett kapitel för sig. Det finns betydligt mer att Yttra om en Slug Bondagent, än om denne, efter att ha blivit bedragen av en Bondfångande Hötorgshandlare, gjort Slag i Saken och Uttalat sig Ofördelaktigt om Dennes Försörjningsbasis, typ Försäljning av slokande Herrar Kantareller utskrivna i 3D, av Raymond Roussel.

Här infinner sig själva, ingenmanslandet, Gränssnittet mellan Kulturellt Kapital och, i Digitala sammanhang, Medialt Kapital On Line, typ Indraget Näskaffe.

Även om en Ända kan Sluta med Förskräckelse har varje Spökärve med de Ursprungliga Rötterna härstammandes från Lindholmens Skogsparti, sina Rutiga och Randiga Skäl till att Utebli i Slutspurten från Askan och ända in i Brasan.

Det finns betydligt mera likheter än avgörande skillnader mellan en Coyote och Pippi Långstrump. Den minsta gemensamma nämnare kan uttryckas i termen Krånglare.

Krånglaren är för den Närmaste Omgivningen avgjort mera Bekväm än för en dag sedan tidigare Nämnda Manipulerande Månglare på Hötorget, från Kungliga Slottets Lejonbacke sett, Bortre Högra Hörnet, närmast Milles Tystnadskulturella Orfeusormgrop.

Visserligen var Orfeus en Skönsångande Vandrare på Rak väg från utgångspunkt A hitom Styx, Charons hamnkafé genom Dödsriket med Kompassen inställd på punkt B, där numera hans Bortgångna Musa höll på Sitt.

Allt hänger på huruvida Obolen under Tungan, är av Äkta Myntfot, eller ej. Som Tur är, har varje enskilt utpräglat Mynt minst två sidor.

Risken var även Fortsättningsvis Överhängande för Orfeus att fastna i Gråzonen, mellan Puttgarden och Limbo, men med Musan i Ryggen, tappade Orfeus förtroendekapitalet för Löfteshållaren, utförde en Volt och, insåg på klockslaget efter Grevens tid att Utslaget redan var förlorat.

Torghandlarbiträdet förklarade för Bodbetjänten att även om Denne Lanthandlare vände på varenda Sten och Obol, skulle Skuldbördan förläggas på Konsumistens sluttande par Axlar.

Polisbetjänt Gustafsson sökte ingripa, men kunde endast förklara hur ett Köp kan gå tillbaka, om ifall inte Utlovat Löfte kunde uppfyllas av Medvetet Närvarande Torghandlare. Då Ord stod mot Ord, blev båda Mållösa, hakorna föll ner på brösten och Tystnadskulturens seder och bruk svepte in som en Redlös Ängel över Torgets gatstenar.

Därför behövdes det minst en Henrik Fexeus för att Mota Olle i Grind och Sätta sin Matz i Tryggast Möjliga Förvar.

Förslagsvis skulle en något Överdriven, Sorglustig, Iscensättning av det Bondkomiska Folklustspelet utspela sig i en sådan här, för Omgivande Sollapande Solitärer med Förföriskt utklädda till Cosplay, Lolitor och i den Närliggande omgivningen på Konserthustrappan, Ensamstående Incels med Lustfyllda, men Uppeldade blickar fixerade vid Lättklädda Mamseller, med blusen knuten som Sara Danius, men i livstycket mellan höften och midjan, och Kraftfulla Militanta Roddarmadammer.

Det Observerande Självet upptäcker hur en Slipsten ska dras medsols.

Fexeus, som vanligt med den höga pannan riktad upp mot Paul U. Bergströms en gång så färgstarka Fasad, inser Instinktivt hur den Sinnrika Semiotiska Tumskruven dragits åt. Vilken Elegant Bravur som Torghandlaren Själv i Egen Hög Person, medelst halsstarrighet och tungvrickningar, genom Dubbla Budskap ställt Bonden inför Kalla Fakta i Schack Matt.

Bondfångeri är lika Gammalt som Brunkebergsåsen efter den Senaste Istiden. Få bedrägerier leder till Fällande Dom.

Maxstraffet är som allra högst, endast Två år. Jämför med Offerritualen här under.

De som tidigare införtjänat sina Surt Förvärvade Slantar utstyrslade till Smickrande Charmiga Sol-och-Vårare, klarar sig, numera endast iklädda solkiga sotgrå boxershorts med hål i sprundet, på en nedsutten soffa klädd i vinröd galon, med Smartfonen i högsta hugg och kameran hårkors inställt på Målgruppen Oskuldsfulla Ofrivilligt Ensamma Lolitor.

Ett ytterst graverande kännetecken på inkluderade i, via långt i förväg strategiskt väl utvalda avledningsmanövrar, Urvalet är Ungmöns Desperata Behov av Bekräftelse såsom Objektifierad Giftasvuxen.

Före detta Sol-och-Våraren, i vardagslag omtalad som Groomande Loverboy, har i överensstämmelse med den Oskrivna Arbetsbeskrivningen som första Affärsidé att utsätta Målgruppen för helt Oväntad Sjöresa med Galaxy eller Symphony, beröva de Objektifierade Jungfrurna på Passen och med Omedelbar Verkan förse dem med en Skuldbörda som Vida Överstiger deras Förmåga till Återbetalning.

I angivelsen finns med sådana attiraljer och attribut som Kost och Logi, Scenkläder, Beautibox, Pigtittare och mycket avslöjande Negligé.

Betalningstjänsten förklaras med en gång såsom helt Volontärt Frivillig, men då i samma betydelse som Legaliserad Innehavarinna av muntlig överenskommelse, typ Hedersskuld.

Eftersom Loverboyen står som Inköpare kan hen behandla det Oskyldiga Offerlammet, med den Symboliska Skuldbördan som ett Ok över Axlarna, som Handelsvara mellan minst två smutsiga mellanhänder.

Den Snabbtänkande Underhållningsläsaren undrar nu förstås vad den här minst sagt intrikata, och på en och samma gång, skandalösa Sedelärande Berättelsen kan ha med Marknadsståndsinnehavaren på Hötorget att göra?

I alla tider efter Gutenbergs typtryck, har Kolportörer överlevt genom att sälja sedeslösa och sedelärande Psykologiskt Realistiska Skildringar, rakt under disk.

Svaret som infinner sig helt intuitivt, är lika enkelt som kontroversiellt provocerande.

I överensstämmelse med Ivar Lo Johanssons litterära verk om den Fattiga Flickan med Svaveltändstickorna på Kungsgatan, ligger Hötorget avgörande närmare Raggarstråket:

Sveavägen – Tegnérgatan – Birger Jarlsgatan – Kungsgatan – Sveavägen – Tegnérgatan – och så vidare.

Intet Illa ment Ord tänkt eller Uttalat om Ovanstående med Handelsförbindelser i Riktning mot Sidenvägen, men Även om Ord står mot Ord, kunde inte den Verkställande Handelsresanden bortförklara det Häftiga Utslaget, efter en mix av Gimlet och Skopolamin i gadgeten Gimle, på Psykolingvistisk Polygraf under simultan behandling genom Själsutvecklande Hypnagogisk Stimulering av Subliminala, Frilagda Associationsbanor, med då och då, Tillfälligt Uppkomna, typ Slukhål, Avbrott på grund av Oförklarliga Oregelbundna Sprickbildningar i Neuronernas Myelinskidor.

Den Simulerande Oberoende Observatören samt Flanören som nyss inlapat Sol alldeles intill Milles Avbildande av Orfeus Liveprestation, avgjorde Rättssaken som Tungan på Vågen. Polisbetjänten satte Bylingen som Nackstöd på den Charmante Marknadsföraren och förde henom genom Brunkebergstunneln ända bort till Birger Jarls Kungsgata för att där, med enklaste och, för Skattebetalarna, ekonomiska tillfredställande sätt och metod, Inledande Gatlopp inklusive Avslutande Stegling utan Skyddsnät, försätta den Överkreativa Aktören på Marknaden i Felsäkert Läge.

Enda Naturmedlet mot Hypokondri är den Mycket Potenta Verksamma Substansen Placebo.

Tydligen är det flera som först har blivit lurade på pengar då de köpt kantareller eller jordgubbar på Hötorget.

Detta skojeri och bedrägeri borde absolut vara något för manipulörer som Henrik Fexeus, Bob Arno eller andra med Uppmärksam blick, avslöja!

Det finns redan flera som har polisanmält skojarna, men vad kan polisen göra, då inga bevis finns att följa och säkerställa?

TV4 Nyhetsmorgon, Kalla Fakta samt Konsumentverket borde undersöka hur de här bedragarna, ostraffade, bara kan fortsätta och fortsätta.

Det är ju inte tillåtet för svensk Polis att provocera fram brott, men Journalister och andra Frilansare borde ha detta missbruk av medmänniskors förtroende, i Fokus!

Konformismen sprider sig med Alienationen. Det värsta är att det finns inga statistiska undersökningar som kan visa på hur Sambanden mellan de båda utvecklats genom Tiden.

Det finns sådant som kan peka på att Utvecklingskurvan började Stiga uppåt efter att Markegendomarna trängde undan Nomadstammarna.

Så länge som Människan levde livet som Nomad, fanns inga möjligheter till att De inte kunde ta med med sig så mycket dit de gick.

Egendomar gick i arv och Arvskiftet hängde på något märkligt sätt samman med Tvåskiftet. Nomadstammarna hamnade i Osäkert läge som Kulturberikande Obehöriga Utomstående.

Just detta att de förflyttade sig Året runt och följde Bytesdjur under Månadsskiftena, kunde väcka Ont blod bland Markägare och Skogsvaktare.

Efter den Mörka Medeltiden, som enligt vissa Historieberättare inte var riktigt så Mörk ändå, växte Feodalsamhällena upp som Hasselspön under intagandet av Heta Hasselbackspotatisar på Hasselbacken.

Även om Nomadstammarna hade någon slags Hierarki, typ Hövding och Rådslag, var det fortfarande Vädrets Makter och Bytesdjurens Betesmarker som styrde hur Vardagslivet kunde Arta sig för var och en inom Stamkulturens Gränsöverskridande Handlingsmönster. Sannolikt var det den Traditionen som senare överfördes till De Bofasta Byarnas Hierarkiska Nyordning, i vilket någon Typ av Informell Ledare upptäckte det Enastående Tillfället till att Råda Över Dygnets timmar, över Ljus och Mörker, samt Gemene Man, Husdjur och Välfyllda Lador.

Högst Sannolik utlovade de, likt Kriminella Gäng i Orten, i ungefär samma Asociala Status som Alienerade Oorganiserade Incels, i vår egen Samtidshistoria, Beskyddarverksamhet, i vilket För Verksamheten Föredömliga Företrädare, i Första Skedet inhöstade Skattemedel in Natura, för att strax därpå Skuldsätta sådana som inte uppförde sig enligt gängse Jantelagar, eller som låg efter med skatten så att Restskatten omvandlades till Kroppsarbete. Sådant kunde exempelvis drabba sådana Crethi och Plethi som råkade födas på Visingsö.

Intet Ont Ord sagt om I Grevens Tid, men Överensstämmer verkligen den här Utsagan med Verklighetsberättelsens dåtida version av Diskbänksrealism, typ Socialpsykologisk Realiserbarhet:

”På 1570-talet började Per Brahe d.ä. bygga Visingsborg på östra sidan av Visingsö. Från början bestod huset endast av en enklare korsvirkeslänga i tegel. Byggnaden utvidgades sedan i etapper under drygt hundra år, och blev till slut ett stort och ståtligt slott.”

/…/

Magnus byggde ut Visingsborg med flyglar och en borggårdsmur, dock fick han aldrig någon son som kunde ärva Visingsborg. Däremot hade han en dotter, Ebba Brahe, som en tid var Gustav II Adolfs ungdomsflamma. Efter Magnus död 1633 gick Visingsborg med grevskap över till hans brorson, den blivande riksdrotsen Per Brahe d.y. (31).”

/…/

Det kom att bli Per Brahe d.y. som byggde ut och förbättrade Visingsborg. I sitt grevskap anlade han även staden Gränna och byggde Brahehus och på Visingsö inrättade han ett boktryckeri samt 1636 även en skola för begåvade pojkar. Till underhåll för lärare och lärjungar anslog han flera hemmansräntor. I Röttle by, öster om Gränna, grundade han också ett av Sveriges största pappersbruk som försåg tryckeriet på Visingsö med papper.”

(Bloggförtecknarens kursivering)

För Tveksamma som Utkräver Ursprungliga Källhänvisningar, hänvisad med Varm hand vidare till Slottsguiden, med Visingsborg som Skydds- och Utflyktsmålområde.

Då ännu inte diversearbetare, typ Krigsfångar från Dannebrogen eller Ryssfemman behagat infinna sig, fanns, om inte Slottsherrarna var Osedvanligt Utrustade med Bokstavskombinationer som ADHD, typ ADHHHHHHD, måste alltså Öborna utan Undantag inträda i den Obetalbara Tjänsten som Tegelstensbrännare och, mer eller mindre, Frimurare.

Att en och annan av dem hade tillgång till en Remmalagsvagn återstår för Framtida Generationer av Kulturberikande Lokalpatriotiska Smålänningar att ha något att Förtälja om för Barnbarnen framför Kvällsbrasan.

Nästan Omedelbart efter Feodaltiden uppstod Trettioåriga Kriget som spred Oerhörda Fasor över Folk och Fä.

Det är alls inte Otänkbart att det även kunde ingå en och annan tidigare Avvisad Nomadkultur, typ, Retarderade Bärsärkar, Skotska Klaner, Kosackdansare och Cavalleria Rusticana med Kåldolmeätande Pompes Husse, som Härförare bland Berusade Ruser och Hals över Huvudet Huserande Turkhundar.

Utan att göra något större intryck på Gemene Mans Upplevelser i den Tidens Motsvarighet till Emmerdalesåpan melodramatiska humörsvängningar, eller litterära Framgångar i Fosterlandets Fädernesland,

(Typ:

”Hem till byn handlade om livet i en by på svenska landsbygden och hade som uttalat mål att skildra samhällsutvecklingen. Serien beskrev villkoren för livet i glesbygden – avfolkningen och jordbrukspolitiken – men blev i de senare omgångarna mer allmängiltig med teman som barn och föräldrar, kärleksrelationer och ensamhet. Ämnen som psykisk ohälsa, alkoholism, kriminalitet, narkotika och spelberoende togs också upp. Därför hade serien hög identifikationsfaktor för tittarna trots att majoriteten av svenska folket inte bor på landet. En annan orsak till framgången var manusförfattaren Bengt Bratts förmåga att föra handlingen framåt genom vardagsrealistiska dialoger.) kunde Allmogen roa sig med Hur Upplysningstiden kom och gick, med Iscensatta Föreställningar av Resande Teatersällskap i vilken Avataren i Första Person singularis, talar med Bönder på Bönders språkkurser och Kvinnoprästmoståndare på Hemgjord Latin. Andra Tider kräva Andra Seder.

Sedelärande Historier, som de om Fanny Hill eller Nana, konkurrerade om utrymmet Under disk, med den Tidens slagdängor, sommarplågor och senare örhängen, som Skillingtryck om ett Verklighetsfrämmande Svärmiskt Korttidsförhållande mellan en otrogen tvåbarnsfar, adlig dragonlöjtnant som Utan minsta tanke på Etiska och Socialrealistiska konsekvenskalkyler, flydde fältet tillsammans med Hedevig Antoinette Isabella Eleonore Jensen, född 4 december 1867 i Flensburg, Schleswig-Holstein i dåvarande Preussen (numera i Tyskland), död 19 juli 1889 i Nørreskov på ön Tåsinge, Danmark, som var en professionellt utövande cirkusartist (lindansös, konstryttarinna, jonglör och dansös).

Till åtskillnad från von Sydowska morden fanns inget järnrör tillgängligt, så det enda som återstod för den Otrogne Tvåbarnsfadern, var att, troligtvis använda sitt tjänstevapen som Ömsesidigt Avlivningsresurs.

Ändå hann Hedevig Jensen från Flensburg, Schleswig-Holstein med att ställa samman ett fåordigt eftermäle i skrift, som enligt en Säker Källa som tills vidare önskar förbli Anonym, lyder sålunda:

”En droppe föll i vattnet,
förklingade blott sakta.
Och stället där den föll
omringades från krets till krets.
Vad var det som där föll?
och var’från kom den?
Det var ett liv blott,
och blott en död som kom
för att vinna sig ett spår.
– – –
† Nu vilar vattnet åter.

Hedvig” (Hedevig)

Bara för att avsluta de inledande orden om hur Fredrik med sin Ingun upplevde sina sista timmar i livet, så kan nämnas att:

”Restaurangpersonalen anmodades av polisen att diskret be Fredrik von Sydow att komma ut i hallen där besök väntade. Paret von Sydow reste sig och gick ut i foajén, där Ingun von Sydow satte sig i en länstol. Då hennes make böjde sig fram, som för att kyssa henne, sköt han henne i tinningen med en fickpistol, en Mauser av kaliber 7,65 mm. Direkt därefter sköt Fredrik von Sydow sig i huvudet och avled så gott som omedelbart.”

Tydligen hann varken den numera hastigt bortgångne Fredrik med sin, vad trogna hustru, förmedla sina innersta känslor till Eftervärlden på till exempel en Servett eller Obetalbar Krognota.

Efter Inledningen av Industrialismens Genombrott uppstod flera liknande familjetragedier då besinningslösa Bergsprängare avslutade sina Ärofyllda dagar med en Obehörig Dynamitgubbe.

I de kalla spåren efter Klara Fina Gulleborg kunde andra Fattiga Flickor från Avfolkade Hembygdsförhållanden antingen tjäna som Piga på Öfvre Östermalm, eller använda sin arma lekamen som Inträdesbiljett till Stadens Glädjekvarter.

Ur detta Kaotiska Myller av Sällan Nedtecknad Personjournalistik föddes flera Dansande Stjärnor, typ Black Swan.

I Sann Libertariansk Socialdarwinistisk Samhällsanda, var den ena Född med Silversked i en Glättigt leende Mund, medan en Avlägsen Släkting från samma Obygd kunde försörja sina Närmaste Kära med att stjäla Knappnålar från Applikationsateljéer.

Sent om sider skulle denna Oreda så småningom Utmynna i framtida tillgångar på sollapande Digitala Nomader, med Professionen Uppletande av förverkade Konstverk med Affektionsvärde och med fritiden förlagd på en Vackert Handmålad Surfingbräda utanför Khao Laks Solstänkta Ombesjungna Sandstränder.

Inte helt omöjligt är att sådana verksamheter också kunde uppta en Incels Ofrivilliga Enstöringsliv som i Isoleringscell verksamt Aktivt Nättroll.

”Hållhake” kan tolkas på minst fyra olika sätt.

En hållhake kan hålla dörren stängd intill ett Visst Annat Hemligt Ställe, typ sådant med Hjärta på och inuti, på väggen, ett en gång kolorerat kort föreställande Kungarnas Släktledshistoria, samt en Broderad Bonad, med Visdomsorden, Antingen ”Finns det Hjärterum, så finns det Stjärterum”, eller ”Om någon på Dörren bankar, sitter En här i Andra Tankar”.

En Hållhake kan också vara en mer gammaldags, numera utgången version av den Sammanhållande Knappen i Knapphålet, Typ på klänningsryggen under nackhåret på en av, tidigare i Incel-miljön fullt upptagen Konspirationsteoretiker med Specialintresset Alternativ Desinformation angående Corona’s framförande av Children of the Night, men numera avhoppad Chad, i Normaliserat Sällskap med Vilseledd Mamsell. Stacy, typ Josabeth Fredrica Paulina Sjöberg, född 30 juni 1812 på Södermalm i Stockholm, död på Grubbens gärde, eller Allmänna försörjningsinrättningen på Kungsholmen, 29 december 1882.

Om nu barnmorskan, fru Lejonmark, tog fel på datum eller vad det kan ha berott på, men säkert är, att mamsell Josabeth alltid senare vid mogen ålder uppgav sin födelsedag till den 30 juni.

En Hållhake skulle också kunna vara en Fyndigt Påhittad Fågelart, nära släkting med Blåhaken och Rödhaken (på nutida Amerikansk Engelska ”Robin”, dvs Läderlappens, dvs Batmans, numera utlämnad Medhjälpare).

I Akademiska Subkulturella Socialpsykologiska sammanhang, men också Mellan Crethi och Plethi utrustade med Skvallerspeglar utanför Burspråken, eller under KallPRAT i den, på grund av Oförklarligt Medlemssvinn samt Naturliga Avgångar från en Numera Nedlagd och Sällan Saknad Syföreningsboogie, har den Platonska Kärleken och Empatin Till Nästan, ersatts av Rhoque Agile, Tvåkomponentslim, eller i Gamla invanda spår från staden Jante, ”En Ann är lika Go som En Ann”, ”Kaka Söker Maka”, ”Du kan ingenting ta med dig dit du går”, samt Kaffekaffetåren i Anderssonskan Kalles Knallhattsminerade Tvättkokare.

I ett sådant, sedan DDR:s Om Kamrater Medborgare Omtänksamma Kontrollsystem, Stasi, samt motsvarande Angiverier i andra Grannländer Omkring i Säkert Skydd bakom Järnridån, var Hållhaken ett Instrument som förekom i både Luftlott och i Hundkoja.

För Alla och Envars Säkerhet inför Oväntade Besök samt Försäkring av Gemene Mans Trygghetssystem i Rädsla för UFO:s, Traditionella Bauerska Troll, samt Fanskap i Allmänhet och BMW i Synnerhet, upprättades av Allrahögstainstans, ofta i intimt samarbete med den Allvetande Storytellern i intimt samarbete på distans, Verklighetsberättaren Marcus Wolf, ett Hållhake-system som fungerade betydligt bättre än Nutida Högteknologiska Kamerauppsättningar, Osynliga ljudförstärkare, eller i yttersta Nödfall, en gammaldags Mobil med en sådan funktion inställd, att när Någon Obehörig Utomstående, typ Ordblind Bokstavstroende Analfabet, slår en signal till Apparaten, så går denna med Omedelbar Verkan igång som Objektiv Registrator av allahanda, fram tills dess, Ocensurerade ljudvågor.

Vårt Postmoderna Tidevarv tvingas Ingen underbetald Avlyssnare behöver längre vistas uppe på ett Kallt och Dragigt Vindskontor för att Uträtta ett Hederligt Arbete.

Även om Hemliga Anonyma och Obekräftade men ändå Säkra Källhänvisningar kan Förmedla sådana Informationsbitar som kan delas av Nyhetshungrande Underrättelsetjänster, så kan ändå Korn av Sanning passera Obehindrat genom Fisknätets maskor. För att i det längsta undvika att sådana Incidenter inträffar, förlitar sig Samhällskroppen på Långvariga Traditioner av Hembygdens Hållhakar.

Det Ursprungliga Bysamhällets Fundament utgjordes av Utbytet av Skattebefriade Varor, Med Handslag Uppgjorda Tjänster, och då och då In Natura-förmåner.

Förr, då det begav sig och Alla tänkte i första hand på sin Nästa, före Sig själv, bestod det Sociala Klistret av, För vår egen Tid Ofattbara Idealistiska Utopier, om Raka Puckar, inte ett Spår av Desinformation eller Kontrafaktiska, Anakronistiska Alternativa Fakta, typ Hållna Löften då Vinden hörs Vina genom Skorstenen och på Vedspisen står Kaffepetter och Visslar av Pur Glädje. Den Envar Såg med Sina Egna Blå Ögon, var Förvisso Riktigt och därmed Sant.

I Föredömliga Idealistiska Utopier, typ Rättstensungar, Vårat Gäng, Söderkåkar och Saltkråkan kan Samtliga Bokstavstroende av Digitala Analfabeter, uppleva en Samhörighet i vilken ingen behöver oroa sig för vare sig Toxiska Tätningsmedel eller Ont Förtal.

Om Var och En sin Syssla sköter, så går det Oss Väl Envad vi Möter.

Med Andra Ord, på den Tiden då det Begav sig Höll var och en Sin Fana högst och Ingen sökte Undfly det Öde som stod i Farstun och Stampade.

Det är Alltför lätt att Förväxla Sak med Person.

Den Fartblinde Bokstavsblinda Bokstavstroende Analfabeten är snarare ett Personligt Tillstånd, än en Diffuserad Abstrakt Arketyp.

Förutsättningen för den tidens Goda Stämningsläge var Att Alla och Envar drog sitt Strå till Stacken och ingen Föredrog Danska Strandnypon framför Svenska Dito.

Ute i Europa växte Industrialismens Maskiner som Gräs. Feodaltidens Fogdesamhälle Förföll och Ingen Odalkarl iddes utföra en Utförlig Sanering av Otidsenliga Seder och Bruk.

Brukspatronen tog med sig den Skattebefriade Kistan med Ångtvättade Rosa Lakan, for till Amerika och bildade Aktiebolag med Mister Kålle Swanson och för Alltid förlägga Minnet av Barndomshemmet till Glömskans Dystra Mörker.

Detta Helt A propos Minnenas Television, som tycks bli allt mer Dement.

Risken var Övervägande för att ingen Undersåte längre ville Rätta sig in i Ledet och uthärda Tystnadskulturen, dyngrak som en Martall.

Som Kloke Hans med sin hov utvisar, finns i var Kedjereaktion en Svagaste Felande Länk.

Det var den som, Om Odenplan omvandlades till Slagfält, måste kartläggas så att den Svenska Tigern inte kunde förlägga, till synes, Obetydliga, Överblivna, Udda och Unika Pusselbitar, typ Tvådimensionella Asymmetriska Sexkantnycklar.

Även om det finns många Incels White Pills som idag utnyttjar diverse Appar i Smartfoner, finns ändå möjligheter till Andra Omständigheter, då det Vita Pillret inte vill trilla ner som Självfallet, i Överensstämmelse med Newtons Principia.

Den Associativa Steganografiska Ordkonstmakaren, typ Läsare/Tydare av Faktionära Textanalyser måste på egen hand framställa en sådan Semiotisk, Semantisk, Symbolisk Verksam Substans, typ Dröm i Drömläge som för Bokstavstroende Legaliserad Medberoende, verkar alltför Substanslös för att ens Ägna Minsta Tanke åt.

Det är den slutgiltiga tolkningen av Eyes Wide Shut; I’m Fired Up, don’ Shut Me Down.

Drömläget i Drömbubblan kan vid en Första Anblick synas vara helt utanför Normaliserad Tillgänglighetsutformning. Men i Drömbubblan är det betydligt mer än bara Fantasin som kan sätta Gränserna. Var och en av Kanoniserade Allmänbildade bör kunna sin Artur Schnitzler på sina Fem Smutsiga Små Fingrar i Syltburken.

Uttrycket ”Bubblan” kan fritt associeras till Klot, Sfär, Ping-Pong-boll och Rund som en Apelsin med Urverk.

Det borde alltså finnas en Verklig, Naturlig, eller Syntetisk Översinnlig begränsning av Utrymmet innanför Uteffekten.

I Verklighetsberättelsen är Ytspänningen så Sublim, att inte ens Immanuel Kant i sina Bästa Stunder skulle kunna Förevisa den som, i Platons Idévärlden, Förromantisk Sinnesförnimmelse.

Det är vid just det här ytterst Ansträngande Iscensättningen av Föreställningen om Folkets Kärlek som Tjänstförmån, typ Apanage, som Substantivet Hållhaken, verbet Att Hållhaka samt Adverbet Hållhakert, träder in som en Deus ex Machina, typ Den Förlorade Sonen, i Detektiven Allmänhetens Hemliga Underrättelsetjänst.

Visst kan det vara av Godo att ha närläst James Joyce’s Finnigan’s Wake, men i dagens Informationssamhälle har Gemene Man betydligt mer Nytta av Senaste Nytt om Eurovision Contest, Idol och Expedition Robinson.

Att sitta i Fikarummet på Distansarbetet och i ZOOM och söka analysera Odysseus möte med Cyklopen kommer antingen att Väcka Förskräckelse, eller Skrämma Majoriteten in i Tystnadkultur.

Heta Debatter är Ute och Kallprat, Inne.

Vad som är Fakta, eller inte, har inte så stor betydelse då ingen längre har Egentid över till att Fundera över Mörk materia, eller Strängteorins Verklighetsanknytning.

Vad som är Rätt eller Fel, Sant eller Falskt, har ingen större Avgörande betydelse. Det som räknas är Vad som ger Mer Klirr i Kassan.

Som tur är har Egenskapen Nyfikenheten fortsatt in i Kunskapssamhällets Fragmenteringsprocess med målet att Ingen ska kunna Uttala sig om Något den inte Förstår, förrän Medborgaren, med All Respekt inför Akademiska Teoretiskt Grundade Spekulationer om Sådana Konkreta Händelser som Big Bang och är Universum Oändligt?

En Incels är i ett Sådan Utbredd Diskurs på Samma Våglängd som den Imaginära Evidensbaserade Upplevelsen av Inträdet i ett Svart Hål.

Populärvetenskapliga Rön kan visserligen vara en Väl Utvald Måltavla för Avhandlingar om Desinformativ Verksamhet, men ute i Verklighetsberättelsens Vardagsverkliga Virtuella Dataspel, får Spänningshöjande Fantasi betydligt mer Spelutrymme, än Kritiska Undringar om Vad Incels och Lolitor ska ha för Socialt utbyte av Kontrafaktiska Desinformativa Faktoider, typ att Jorden är Platt, eller Månen en Ost.

Heideggers filosofi om Alienationen till Artefakter och Arketyper, typ Androider och Avatarer, kan Upplevas som Mer Aktuella i Samtal kring Fikabordet om Filmer som Matrix och Kate, än Hur man genom Högläsning i Storytel kan inspireras av Karl Marx Kapitalet, Marcel Prousts På Spaning efter den Tid som Flytt, eller Michael de Montaignes Essäer.

Med andra ord, det beror på om Inceln för att, åtminstone för en stund, komma ur sitt Ofrivilliga Utanförskap med en Omgivning där det ingår Ett helt Gäng av Element på Genvägen upp till Kriminell Karriär, eller om Inceln själv har kapaciteten, viljan och motivationen att hellre Ansöka om Medlemskap i Rönnells Vänner?

Mer frimodiga av Ofrivilliga Celibatärer och Groomade Lolitor kan få betydligt mer ut av att delta i en Epic Anime Expo 2022 Cosplay, än som passiva Åhörare till Fri Tankes, i och för sig Tankeväckande En-vägs-kommunikationer, vars Föredragshållare kan Uppleva Vardagsverklighetens Diskmaskinsrealism som Obekväma Handlingsutrymmen som man hellre Prokrastinerar, än har en Förstående, Vidsynt, Tolererande Attityd inför.

Frågan om den Klassiska Kanons Affektiva Värde härstammar Ursprungligen från en Hemlig Källa som infiltrerat sig som Insider någonstans i Toppen av Etablissemangets Näringspyramidspel.

I Dagens Läge har det i Etablissemangets Högsta och Innersta Krets ingen som helst Avgörande betydelse vad ”Cheiron” var, men mer Vilka låtar som Denniz Pop och Max Martin, står bakom.

Alla vill upp till den Demokratiskt Representativa Torg- inklusive Ko- och Bilhandeln, men endast ett betydligt Mindre Sällskap av Välformulerade Lobbyister, med Kulturarvet kvar i de Blå Ådrorna, orkar Gräva där de står, för att så småningom, inom Rimlig tid före nästa Riksdagsval, berätta om de Orfiska Mysterierna i Underjordiska Subkulturers Hemliga samt Slutna Isoleringsceller.

Detta kan väcka Oro och till och med Post Traumatiska Skräckfyllda Inbillade Iscensättningar hos Alla dem inom den Tysta Majoriteten som alltför Ofta, via Ryktesvägen, hör talas om Primitiva Skjutningar mellan Konkurrerande Adrenalinstinna av Testosteron Uppspärrade Försäljare med Varumärken, typ Syntetiska Opioider, med en Verksam Substans med kommersiell Affärsidé att Öka Mängden Dopamin i Blodet.

Andra syntetiska substanser saluförs också, som, i fallande skala, XTC, GHB, Metamfetamin och Spice, men Crethi och Plethi, ifall de inte är Studenter före Tenta, efterfrågar sådana Substanser vars Huvudsakliga Funktion är att ge en Förhöjande Effekt av Eskapistisk Dopamin.

Det Enda Hoppet i Slutet av Tunneln är Greta-effekten inför dagens Val i Förbundsstaten Tyskland.

Politiker, Thinktanks, Tankesmedjor samt Frilansande Lobbyister sitter antagligen just nu framför dagens första Kopp Kaffe och undrar vad Greta Ehrnberg har, som inte är tillgängligt för dem själva.

Hur ska de själva, för vilken gång i dagordningen, kunna Förklara för den just nu Aktuella Kommande Förlorade Generationen att det som Borde Göras snarast Möjligt före Två Plusgraders höjning före år 2030, än så länge, i brist på Kompetens, Intresse, Motivation och Rädsla för i Framtiden Uteslutna Karriärmöjligheter opp till Etablissemangets Näringskedja Högsta Pyramidspelstopp, just nu hänger i en skör, röd livlina.

Dessa Jätteproppen Orvars Brödrasällskap Förlitar sig fortfarande på att den sköra, röda tråden på något sätt, sannolikt med bistånd från en Deus ex Machina, ersätts av en betydligt säkrare Atomdriven Farkost med Enkel resa Från Tellus till Mars.

Etablissemanget antar att den Oväntade Attacken, med främsta kännetecken Soldatstyrkor utan Nationell Tillhörighet, kommer från Öst, men liksom Trumps Hängivna Anhängare Qanon, riskerar Konungariket med Carolus Rexus som Fanbärare I Fädrens Spår att möta en Pöbel med vitt skilda Sympatisörer från Fria Radikaler av Utåtagerande Autonoma Anonyma Autister, Avsnoppade Kavaljerer, Bombbärande Drabanter, samt ej att Förglömma, Osynliggjorda Cosplayers, samtliga maskerade, i Spidermans dräkt, med Guy Fawkes eller Edward Munchs ”Skriet” i stiliserad form, framför anletet.

Gråt inte. Forska!

Don’ Cry. Explore the Reality as it Really Is!