Arkiv för kategori: Uncategorized

Kulturprofiler lägger upp saker som kurerar. Ofta är denna kur en fasad. En kontroll över hur, av misstag, agenterna signalerar till andra. Signalerna inkluderar nedsättande kommentarer, inofficiellt knorrande, som till exempel: sparkar en vän under bordet.

Technoself studies handlar om identitet i ett teknologiskt samhälle.

Vem som helst kan köpa ett spökdjurskit i delar. Mystery Woman kvävdes av en brysselkål.

Sivan är fast besluten att ta bort alla hinder. En mycket mer nyanserad version av den här historien kunde ha berättats.

Sally dök upp i Hannah’s Saturday Night Live Limited Special Edition. Under pseudonymen Raving George, fiktionaliserade och satiriserade hon händelser ur det verkliga livet, och, utklädd till Tsar Bomba, poserade i metallbikini.

Som ”Oh, Candy Under Discipline in Color” inledde hon en, utan undantag, som inträffat vid ett bord, med fusk i rampljuset, svår tid. En ultra-rudimentär primer snabbspolar fram genom all substans och lämnar kvar den grundläggande regeln: Du kan inte kommunicera med din partner på något sätt.

”Being There”; utan resultat. Agenterna slutar upprätthålla illusionen om att den är identisk.

Verkligheter presenteras på ett annat sätt än vad de verkligen är. Människor tror att de kan lösa problem. De njuter av att se misstagen, klagar, förnedrar och vägrar. De saknar optimismen som är nödvändig för att gräva ner till problemets rot.

Mullvadarna mystifierar verkliga relationer till den grad att de kan föreställas som de verkligen är. De är skickligare än sina föregångare på att skapa två distinkta personligheter.

Alla har varit modeller i Ford Models, separerade i spädbarnsåldern, spelade dubbla roller som tvillingar, och grundade Pro-life Party. De kallade sig ursprungligen ”Sick Man”. Namnet var inspirerat av ”alla billiga tricks i boken”. De separerade och återförenades senare i ”Another World”. Även om de inte var nära på den tiden, knöt de ihop en kommersiell framgång och sjöng i den sista scenen.

Mullvadarna behöver vara fria att begå misstag och förvänta sig att de ska visas.

Maskerna påverkar världen. Ett ogenomträngligt mysterium som inte går att lösa. Dansen av maskerade människor i ett medberoende genomgripande främlingskap. De förvränger medvetandet, och, i värsta fall, deformerar det fullständigt. Den verkliga personen spelar någon roll, men bedöms efter funktionen den utför.

Sabotage, typ; livlösa föremål, faller eller går som okontrollerbara lik. Ett barn eller djur beter sig som en gamla kastanje. Barn som slocknat. Djur gör saker som involverar kroppsfunktioner. Det kan vara så enkelt som en felaktig ljudeffekt. I antikens Grekland eller Rom sågs dock sällan sådana detaljer läcka.

Ett av de vanligaste är ett lik som går över scen och kräver löjliga handlingar. Dörrhandtag som har glömt att stängas i tyst läge. En berömd mästare hade fuskat med partnern, vilket ger dem ett progressivt framträdande. Dessa är acceptabla händelser, så länge som akten är ett avsiktligt brott mot den fjärde väggen.

Ett trick är ett stick från Ovan. Heimlich räddade mitt liv.

Är detta bara ett fall av sura druvor, eller… ?

Ta ledigt. Glöm vad du trodde att du visste och njut av spänningen. Allt du förmodligen behöver veta när du går in, visar sig faktiskt.

Titeln är en ordlek. Till och med ledande kriminella vetenskapsmän väger in i vad som kan vara det mest absurt upprörande.

Conny Slater,en ung agent begåvad med ett fotografiskt minne och en hunger efter storhet, reste jorden runt och levde ett lite glamoröst liv. Flera år av korståg för integritet, som skulle kunna störta hela den intensiva världen som domineras av pensionärer och gräddtårtor på de mest osannolika arenor. Allt för att autentisera ett mystiskt brev som påstås ha undertecknats av Abraham Lincoln.

Statsrelaterad ångest.

Detta är en makttävling, ett utmärkt exempel på dramaturgi.

Svårigheter att fatta beslut kan leda till att människor drar sig tillbaka från stress och undviker möjligheter till misslyckanden, som dramer där huvudpersoner och antagonister iscensätter sig själva för att fånga uppmärksamheten.

Backstagejaget är dock fortfarande närvarande, även om det inte går att upptäcka.

Att le är en viktig färdighet. Jämnmod, snarare än likgiltighet. Det innebär en total frigörelse från världen. Det är skillnaden mellan den Vise och Dåren.

Irritabilitet är ett av de vanligaste symtomen hos barn och ungdomar. Skolelever motiveras av yttre faktorer. Studenter ägnar så mycket tid åt sina leenden att de inte är medvetna om när de ler. När de tillfrågades om deras motivation för att göra bra ifrån sig i skolan, svarade många:

”- Att le naturligt, länge.”

Om något skrämmande ljud av åska eller ett fallande hus eller plötsliga nyheter om en eller annan fara, eller något annat av detta slag inträffar, kommer till och med den Vise att bli rörd ett tag.

Kampen om identitet.

Redan i förskolan kan duktiga barn visa allvarliga tecken på hur deras leenden inom en snar framtid kommer att leda till kroniska belastningsskador.

Den Vise avvisar och stöter bort dem och behåller sådana som inspirerar till fiktiv skräck. De kommer vanligtvis att finna lite nöje i vanliga aktiviteter och tidsfördriv.

Ett sådant barn, eleven ”Dåren”, också kallad ”Smilfinken”, uppvisade symtom på hur ett långvarigt leende kan utvecklas till grava, fysiska, belastningsskador. Dåren tror att de som slår honom verkligen är hårda och grymma.

Maskeringen involverar ständiga konflikter som barnen, eleverna, måste möta, maskerade. Detta leder sedan till frustration hos lärare och föräldrar. De kräver att utbildning och övervakning ska utöva en viss kontroll över känslomässiga aktiviteter.

För att bekämpa denna brist på apati måste lärare vara medvetna om olika stimuli.

Extrema versioner av rasen härstammar från de promiskuösa korsströmmarna med oändliga sammanblandning av kulturer. Det tänkta i säregna mönster saknar motstycke, är unikt vagt flytande.

Kulturen har konventioner som hjälper till att bestämma lämplig kommunikation och beteende i olika sociala sammanhang, som att svälta till skelett, eller förlöjligande ansiktsräddning.

Definierade gränser mellan jaget och andra är tvetydiga eller flytande, vilket leder till en sammansmältning av ego och förändring.

Som ett resultat kan individen inte existera på riktigt, utan försöker förändra bilder, idéer eller tankar. Säregna rytmer färgar tänkande, beteende och, speciellt, förlängningen av naturen själv. Tanken bakom förblir oförytterligt nedsänkt i den främmande ramen för tankemönstret.

Till exempel kan man associera en familjebild med att känna sig lycklig och tänka på bilden när man försöker känna sig lycklig.

Definitionen av känslomässigt arbete: ”Att visa vissa känslor för personliga vinningssyften.”

Leende Mask-syndromet har blivit en nödvändig egenskap i seriösa clownshower med rikliga, tomma och falska leenden. Inom uttrycksfullt känsloarbete försöker man ändra uttrycksfulla gester för att förändra inre känslor, som att le när man försöker känna sig lycklig.

Beroendeönskningar leder till en unik form av mänsklig relation. En likgiltighet för andra människor. Ett underskott i förmågan att uppleva njutning, minskad positiv affekt. Dålig social anpassning och
ytlig påverkan.

Smärta är lätt.

Genom att tro att den är lätt, kommer du att göra den lätt.

Allt beror på åsikter; ambition, lyx, girighet, gå tillbaka till åsikter.

Det är enligt åsikten som vi lider…

Så låt oss också vinna vägen till seger i alla våra strider,

– för belöningen är… dygd, själsfasthet och en frid

som är vunnen för all framtid.

Vetenskapliga undersökningar bör fungera som medel för samhällsordningen att avskaffa naturens blinda krafter. Till exempel ska personen välja mellan att utföra sina skyldigheter gentemot sin herre, eller att bedriva en hemlig kärleksaffär. Dessa två aspekter kommer ofta i konflikt. Inre motsättningar blir så stora att de orsakar kollaps.

Inom kulturen ses misslyckanden och ogillande av andra som förolämpande eller aggressivt. Genom att försöka, svårt på grund av symtomens subtila natur, komma över de relationer de har skapat, förvandlas människor själva.

En hög förekomst av roller kan medföra så lite utrymme att de inte längre vet vilka de är. En agent som faktiskt representerar rollen som en person ska spela, men vem gör det under namnet.

Personen, som en tillbakadragen zombie, kan personan bli en automat. För att lösa det krävs acceptans och bekräftelse av andra. Det kan hända att agenten får ett socialt erkännande av sin egen identitet.

Ett användbart och vardagligt sätt att förstå dramaturgi (särskilt frontstage och backstage) är att tänka på en servitör eller servitris på en restaurang. Servitören eller servitrisen härmar den irriterande och oförskämda kunden.

Oligarkin upprätthåller makten genom att Arbetarkastet får anständiga löner, bostäder och utbildning. Legosoldaterna är officiellt USA:s armé, men är i själva verket anställd av oligarkerna.

Även enkla händelser kan uppfattas som komplexa enheter.

”Världen är helheten av fakta.”

Ändå, vad är en sak?

Många uttryck hänvisar till enheter som inte har någon plats för egenskaper eller avsiktliga åtaganden.

Konstituerande ontologer hävdar att objekt är strukturlösa blobbar. En blobb är inte något annat än de egenskaper det har. Blobben kan röra sig utan att ha varken ben eller vingar och har nästan 720 kön.

Boris kände sig säker på att Auberges beskyddare, en före detta överste för den ryska armén, hans enda semester var i säcken, verkade ha ekonomiska svårigheter.

Moorehouse blev övertygad om sanningen. På grund av sina åsikter, låstes han in i ”Teatern”, ett dårhus:

”Det var väldigt obehagligt – armen på sätet skär in i din rygg – och mycket kallare än jag hade förväntat mig.”

Nästan utan paus såg han vemodigt tillbaka på sitt relativt lediga och ordnade liv hos X.

En svårighet med denna tvist är att klargöra hur de, som beståndsdelar, skiljer sig från varandra.

Avis undersökte villkoren. Detta återspeglas i ett grovt påstående om hur helheten hänvisar till ett faktum.

Plongeur, ändå inte friare än om han köpts och sålts; hade det bättre än många andra. Detta dödsföraktande språng där människor försöker ta sig från en punkt till en annan.

Trots smutskastningen och inkompetensen visade det sig att Charlie, med familj och utbildning, hade rymt från Hemmet.

Everhards ansträngningar, vilket gar en känsla av förutbestämd tragedi, kom att misslyckas. Han berättade om sitt rutinmässiga drickande på lördagskvällen till söndagsmorgonens tidiga timmar.

Ska vi, arbetande människor, slösa bort sömnen efter ett mord?

Det finns olika uppfattningar om detta. Ska enheter som bord och stolar, lejon och tigrar, siffror och skönhet betraktas som ingenting verkligt? Tillstånden är beståndsdelar i förhållande till detaljer och falska abstraktioner.

Jump London förblev tyst om händelser som inträffade i resten av världen. Han bokstavligen slogs om det kalla och smutsiga köket.

”Ett mord begicks precis under mitt fönster och det som slår mig när jag ser tillbaka, är att jag låg i sängen och sov.”

– Sätter man blobben i en labyrint lär den sig ta sig ut därifrån för att hitta föda. Den kan röra sig fyra centimeter i timmen. Om två blobbar slås samman kommer den som har lärt sig något överföra sin kunskap till den andra. Ett mysterium, ett mellanting mellan svamp och människa.

Slutligen kan situationsfaktorer vara viktiga för att påverka meddelandet. Men det enda som förblir detsamma är den vita färgen.

Öppet sinne för en annan synpunkt kan, oavsett hur långt borta, fortfarande liknar varandra exakt.

En viktig skillnad handlar om vilka krafter något har och vad det kan göra, även om det faktiskt inte gör det.

Psychopomp Batman vs Psychorrhaxen Bartholomeus Knightingale.

Flerspråkliga forskare hävdar att kombinationen förekommer angående sus och kråka.

Fastigheter består av enheter. Nyckeln är betecknaren. Betecknaren är tekniken.

Shokereth שוקרת, bedragaren, en homofon i dagens Georgien, som anspelar på Elizabeth i Coraxi-stammen.

Men galen var jag — och mångt och mycket min fantasi spelade med mig, tillräckligt för att göra en volym om allt är klart. Detta är dock bara en efterkonstruktion; gåtan som ursprungligen uppfanns hade inget svar alls.

Så nära, oavsett hur långt borta vi är. Inget annat spelar någon roll. Jag har aldrig öppnat mig så här.
Livet vi lever spelar någon roll.

En annan viktig fråga är förhållandet mellan bärare. De hålls inte samman av underlag som av detaljer.

De uttrycker hur deras bärare är. Den traditionellt dominerande uppfattningen finns i bärarna. De kan dela olika ämnen.

Den underliggande nivån består av dolda betydelser. Liksom i Edens Hängande Aspergianska Lustgårdar.

Roboten visar också upp många scener på framsidan. Modellen använder ett föremål av ett bestämt märke.

Hjärtkrossarens oseriösa lekar med dödskrampen.

För Glatta livet i Pensionat Paradisets balsal är inte alltid lika glashalt som på Popper’s Badsalt.

Stambanans avloppshantering kan uttryckas tillräckligt Meningslöst Frimodigt, bör utsättas för Oljelavemang genom Pipelines.

Vilken status som ska tillskrivas ett Tillstånd som inte uppnås?

Budskapet ska vara så Uttömt på Oväsentliga Fakta, så att bara den Ena Ändan virvlar runt som i Tomteblosset i en Tournedos.

Den Tyska Syntaxen Abraxas Psychorax Kassandra Tessarakt studerar Ormens teckensystem.

Faktum är ett Tills Vidare Tillstånd som Tsar Bomba anser vara seriöst relevant.

Reklam har många dolda tecken. Namnkunniga forskarstuderanden har grävt fram väldigt få fakta om kopplingen till de trollfabrikernas industriromantiska magiska trummaskiner.

Det var därifrån Vår Man i Havanna kolonialiserade Tant Augustas Kokosbollsbageri i Stormtruppernas Friluftskök.

Lucy’s Charlie har mer Gemensamt med en Stigmatiserad Sigma, än Tsar Bombas Kurir.

När man överger könsroller påverkas individer av tre kategorier. Vissa egenskaper hos stimuli kan förbättra eller minska betecknarens utåtagerande.

Liksom en värdinna under Lucias stuss, mera påstruken, än högtidsklädd i Evas dräkt, granting them their drink without any fuss.

En intern relation bestäms. Interna relationer saknar status.

Semantikens hemliga källa utmynnar i Yttrandefriheten om De Yttersta Tingens Innersta Tyngdlöshet.

Tsar Bomba är mer Rabiat Notoriskt Drastisk, än Tolkande Svaga Faktaresistenta Multivirala Mullvadarnas Pic Nick’s.

Vad är för Tsar Bomba syftet med Kommunikation annat än att Positionera sin Härskarteknik.

Även vi anser att våld är strukturellt, bättre kunskap behövs kring kopplingen maskulinitet och våld, vi vill se en Seriellt Parallellkopplad Kapprustning i Backpackerns Fågelfria Vandringsled.

Kombinationen av bilder, ord, färger och slogans, förkroppsligar tron ​​att alla häxor har blå ögon.

Mary’s Little Lamb’s påstående förblir dock obekräftat.

Mary Lamb blev aggressiv vid ett ödesdigert tillfälle.

Nedsliten till ett tillstånd av extremt nervöst elände av uppmärksamhet på handarbete greps av akut mani och högg sin mamma i hjärtat med en bordskniv. Charles sprang in i huset strax efter mordet och tog kniven ur Marys hand.

Lammet tog pengarna och lade undan dem i en låda. Sedan sa hon:

”Jag lägger aldrig saker i människors händer”.

Och när hon sa så gick hon iväg till andra änden av butiken och ställde ägget upprätt på en hylla.

Låt mig se, är det här en stol? Varför har den grenar? Så väldigt konstigt att hitta träd som växer här! Och här är faktiskt en liten bäck!

Du nådde hemligheten för tidigt. Du grät för månen.

Så hon fortsatte och undrade mer och mer för varje steg, allt förvandlades till ett träd i samma ögonblick som hon kom fram till det, och hon förväntade sig att ägget skulle göra detsamma.

Det kan komma en tid när en hårdkokt arbetsgivare tycker du är fruktansvärt fin, men skaffa först isen, annars ingen tärning

Rör vid den, stryk den och klä av den. Jag kan se varje del, ingenting gömmer sig i hjärtat som kan skada mig. Jag behöver inte kärlek, för vad hjälper kärleken mig?

Följ henne ner till en bro vid en fontän där gunghästmänniskor äter marshmallowpajer. Alla ler när du glider förbi blommorna som växer så otroligt högt.

Att instansiera en egenskap är bara att vara medlem i motsvarande klass. Så egenskaper är inte beståndsdelar av objekten som har dem.

Åldrandet är Filosofins mål. Längst lever den som Själv undviker allt som kan verka vara farligt. Se därför till att omge dig med nära och pålitliga vänner som du kan, när helst du så önskar, kan utse till ställföreträdande Olycksoffer.

OBS! Glöm inte Livförsäkringen (deras), utskriven på dig som närmast sörjande.

Att åldras är att dö en smula, lite i taget, dag för dag.

Åldrandet är en simtur uppströms, eller Sisyfos klättring upp mot bergstoppen, men stenen utgörs för det allra mesta av ens egna och andras fördomar om hur det är att åldras.

Mitt förslag har sedan långt tillbaka vara att skattebetalande medborgare ska kunna ta ut sin ålderspension redan vid livets mitt.

Risken är annars att när man äntligen (???) uppnår pensionsåldern är man antingen så utsliten, förvirrad, sjuk eller döende, så att man aldrig hinner njuta av Skörden från Livets Träd.

Hur man än gör eller ser, så förblir Åldrandet ett högst personligt och privat projekt.

Var försiktig!

Var noga med vad du signalerar till din omgivning och ännu värre, hur de kommer att tolka dina signaler.

Knäskura inte Markservicen som en Barnmorska.

Att åldras är inte ett Liv på Knä.

Gå inte på Knäna, om Du fortfarande kan gå på Fötterna och Benen.

För en Ensamvarg så är Ofrivillig Ensamhet inget större, avgörande problem.

Bäst är att hålla sig borta från Vård och Omsorg så länge man bara kan och orkar.

Vårdkrävande?

Tänk på att det finns en Administration i Samhället som speciellt är inriktat på Simulanter i Livets Slutskede.

De vill inget hellre än att Du lämnar över all initiativförmåga, kreativt tänkande, vetgirighet och nyfikenhet, till Samhället.

Skriver du på ett enda papper, så kommer Samhället att, inte bara nöja sig med Hela Handen, utan med Hull och Hår.

Den som tror sig äga sin kropp och själ, bör tänka sig för mer än väl.

Kroppens organ kan doneras, mer eller mindre levande, till Vetenskap och Beprövad Erfarenhet.

Den Ena Handen vet inte vad den Andra gör, eftersom de sitter på olika Stolar.

Åldrandet ska avnjutas med så många Frestelser som bara är möjligt.

Det du kan uppleva som självklart i morse, kan vara borta för alltid då solen går ner.

Åldrandet är något för Elitidrottsmänniskor, Holistiska Cyberschamaner och Digitala Nomader.

Det du kan prokrastinera till i morgon, gör det.

Det som du tänker på idag, borde du ha tänkt på redan för trettio år sedan.

Följ ditt eget intresse, nyfikenhet, passion och livsrytm.

I vår Högspeedade Droganpassade Välfärdsstat, lever de Allra Mest Hälsosamma Högst upp i Näringskedjans Sky Bar samt Penthouse.

Vårt Samhällets Fiende Nummer Ett, är den som Klarar sig mellan det som är Nödvändigt och det som känns Tillräckligt.

Vad finns det för vits i att ligga i en sjuksäng de tjugo sista åren av sitt ändå så korta liv?

I en Bister Verklighet finns en Påtaglig Brist på Eskapistiska Drömmar.

I Samhället råder en Återvinningsbar Nedbrytningscentral.

Allt och Alla ska Decentraliseras, Isoleras och Alieneras ut i en Entropisk Malström.

Malströmmen består dels av Mardrömmar, dels av Malande av Oförklarliga Minnen.

Det som är, det är.

Det som är gjort, är gjort.

Det som låg utanför ens räckvidd, borde man ha sträckt sig ut längre och undersökt närmre, med fingertoppskänslan i ryggmärgen.

Rädslan är en Illusion.

Friheten är mer värd än Tryggheten.

Media kan vara bra att ha, när Livet står på Återhämtning.

Don’t Stop till U get Enough.

Do It till U’re Satisfied.

Ingen utom du visste vad du gick miste om.

Det finns inga dåliga erfarenheter, men det finns bestämt Obeprövad Erfarenhet.

Varje, god eller dålig, erfarenhet, bör prövas både en och två gånger, in i det sista.

En gravsten eller ett minnesmonument hamnar i en criss cross make over.

Minnesorden blåser bort med Historiens Ugglevingslag.

Vinden, vattnet, stillheten, saktmodet och svårmodet, allt det där är bara trams!

Vem ser fram emot att bli utspridd i en Minneslund?

Det enda Eftervärlden kommer att komma ihåg, är att där är Lunden där man ska minnas dem som inte vill bli ihågkomna.

Lev inte för minnen. De bästa kommer du ändå att förtränga. De värsta kan bara bli värre och sämre.

Vips så är de borta, eller så minns man helt käpprakt åt Bokskogen.

Se på Stol nr 17! Inte blir man klokare av att sitta och dividera med likasinnade angående samtycke i ett slutet välisolerat spökkabinett?!

Av att läsa böcker blir man inte klok, läs därför inte någon djuplodande centralpoesi.

Svårmod och melankoli är Granne med Blasfemi, Hyckleri och Lykantropi.

Avståndet mellan Vaggan till Graven kan i Framtiden vara lika med sträckan från Marianergravens djup till Maximipunkten i Venuspassagens Dosserade Kurvor.

Vill någon Dystopiskt Sinnad Narcissist ställa upp Dig mot Klagomuren redan före Sista Måltiden, så Häng Kvar. Pessimister med naturtrogen gamnacke, växer antingen på Träd i Galgbacken, eller Sitter på händerna, med armarna i kors inne i någon naftalindoftande garderob.

De är lika svåra att bli av med som en Stalkande Paparazzi-zoombie.

Pessimister och andra Trikloriskt sniffandes Defaitister växer värre än Ogräs upp ur de Himmelska Ängdernas Gödningsfyllda Avrinningsdikesrenar.

Gör alltid det förbjudna först. Då har du det avklarat och kan fortsätta med det tillåtna.

Lyssna alltid efter spontana, impulsiva och improviserade repliker. Vissa kan vara underhållande för resten av återstoden av dagen.

Goda råd är alltid dyra. Gratistips kostar mer än de smakar.

Att något Underbart är Gratis och kan erhållas utan Ersättning, betyder sannolikt att ingen annan ännu hunnit göra anspråk och köpt ensamrätten till det.

En God Ensamvarg tillreder sin egen Chokladsås.

Lev livet baklänges. Mitten kommer även då att återfinnas Mitt i Livet för Fullvuxna.

I Skolan lär Du för Skolan.

I Livet lär Du för Livet.

I Livet lär Du att de som Lärt sig i Skolan, inte Lever som de Lär.

Ett Erbjudande Kommer Alltid Åter, men Nu som Fallfrukt.

Frukten från Kunskapens Träd har Alltid ett Bäst Före-datum.

Desinformation är en Muterad Klolreplik.

Inga Fakta är Alternativa. Det är bara Priserna och Omsättningen som varierar enligt det vanliga förhållandet mellan Tillgång och Efterfrågan.

Kalla Krigets Faktaresistenta Immunförsvar ger Många Ofrivilligt Ensamma Restless legs.

Heta Tips uppstår från Dark Net som en Svart Springare till Vit Dam.

Den Osedde i Munnen doftar som Kloakrummet efter en Tsunamivåg.

Den som är Rädd för att Leva, ger Aldrig upp efter sina Sinnens Fulla Bruk.

En Lärd hänger sig åt andras Levnadsvisdomar, medan en Autodidakt Idiot söker tillämpningsbara Strategier i Evolutionslärobokens Facit för Dummies.

Betydelser mellan konsumenter och marknadsförare skildrar tecken och symboler som är kodade i vardagliga föremål.

Generellt sett är fakta oberoende av tro och av kunskap och åsikter.

Händelser som är universella kan upprepas vid olika tidpunkter. Den mer dominerande uppfattningen är att händelser är detaljer och därför inte kan upprepas.

Det måste antingen börja, inte börja alls,, eller motivera sig själv till något dera.

Ett faktum brutalt i förhållande till andra fakta. Denna mening innehåller ord. Solen är en stjärna.

Om det är sant att en kund efterfrågade potatis etc. är i grunden brutalt i förhållande till fakta.

Den ansträngning en användare av en ordbok måste göra för att först hitta, och sedan förstå data så att de kan generera information.

Till exempel står en bok i en extern relation till ett bord genom att ligga ovanpå det. Men detta bestäms inte av bokens eller bordets egenskaper som färg, form etc.

En stark antydan från version till version, utan ytterligare kommentarer, likgiltig inför all misstro i andra.

Den fiktiva är tänkt att berätta omgiven av vänner. De placerade siluetten framför en blå skärm så att bilden bakom siluetten ständigt kunde förändras.

En lugn man som visar allvarliga tvivel om osannolika händelser.

Hemlig reklam är när en produkt eller varumärke är inbäddat i underhållning och media.

En ensam varg som är förbryllande och oförklarlig, behöver utrymme.

Till exempel är formen på en sockerbit en kategorisk egenskap medan dess tendens att lösas upp i vatten är en dispositionsegenskap.

Ytnivån använder tecken kreativt för att skapa en bild eller personlighet för en produkt.

Av detta skäl skulle ett vanligt äpple kunna karakteriseras som ett knippe av rodnad, rundhet, sötma, etc.

Den vita färgen betecknar nästan alla Apples produkter.

Till exempel är den röda färgen och den runda formen av ett äpple egenskaper hos detta äpple.

Till exempel står ett äpple och en tomat i det interna förhållandet av likhet med varandra eftersom de båda är röda.

Det anses ofta att sakernas tillstånd spelar rollen som sanningsmakare: bedömningar eller påståenden är sanna eftersom motsvarande tillstånd uppstår.

Ömsesidig förståelse innebär att involverade agenter förstår det valda språket i termer av dess överenskomna syntax (syntaktik) och semantik.

En kund beställer potatis etc. När allt kommer omkring kunde allt detta ha hänt på inspelningen av en film som lite skådespeleri, i vilket fall kunden faktiskt inte skulle vara skyldig någonting.

Laboratoriefynd är mycket ovanliga. Den misstänkta kan bekänna sig intresserad av att göra egna ansträngningar offentligt, som att vara närvarande när det gäller. En figur som antingen tar sig ur absurda situationer eller ägna sig åt lika absurda stunder av mild bus.

En historia som i sig är förbryllande och ovanlig. Förslaget var att acceptera gissningar.

Avsändaren kodar meddelandet på språket och skickar meddelandet som signaler längs någon kommunikationskanal (empiri).

Den valda kommunikationskanalen har inneboende egenskaper som bestämmer utfall såsom den hastighet med vilken kommunikation kan ske och över vilket avstånd.

Semiotik är studiet av tecken och hur de tolkas. Tecken kan minska eller helt enkelt försvinna.

Noggrann övervakning kan vara nödvändigt för att fastställa detta orsakssamband.

Om kunden är skyldig livsmedelsbutiken pengar, följer det att livsmedelshandlaren försett dem med potatis.

Alla observationer definieras av de medel och antaganden som används för att mäta dem.

Budskapet är tydligt: ​​Dessa oberoende andar gör uppror när de ständigt pressas av intensiv övervakning.

Vetenskaplig förkärlek för kunskap. Ett vetenskapligt faktum innebär kunskap. Den utgår från en position utan kunskap och kan därför inte kan göra framsteg.

Denna position innebär att både äpplet och dess rodnad är detaljer.

En tendens att vara pedantisk när det gäller detaljer i geografiska sammanhang med aktuella anspelningar om senaste händelserna. Ge det och fantastiska resultat kan hända.

Händelser äger rum i tid, de anses ibland innebära en förändring i form av att förvärva eller förlora en fastighet, som att gräsmattan blir torr. Men i liberal synvinkel kan även bibehållandet av en fastighet utan förändring räknas som en händelse, t.ex. gräsmattan förblir blöt.

När allt kommer omkring, hade de inte gjort det, då skulle kunden inte vara skyldig dem pengar.

Modellen postulerar sex steg som en köpare går igenom vid ett köp:
Medvetenhet
Kunskap
Böjelse
Preferens
Övertygelse
Köp
Som sådan, med tanke på något brutalt faktum i förhållande till andra fakta, finns det en rad fakta.

Ett faktum är något som är sant. Vetenskapliga fakta verifieras genom upprepad noggrann observation eller mätning genom experiment eller på annat sätt.

Fossilernas ålder är till exempel baserad på radiometrisk datering. Abraham Lincoln var USA:s 16:e president.

Varje dröm du drömmer kommer att gå i uppfyllelse.

Turisten färdas inte den kortaste sträckan.

Saknar beröring men är inte bortglömd.

Gör det bästa av saker och ting.

Glöden växer på de förlorades väg.

Tänk på all glädje du kommer att finna.

Rakt fram till morgonen.

Jag önskar morgondagen och ber att den kommer.

Jag hörde talas om landet, där bekymren smälter som snödroppar.

Som aldrig väntar på dig.

Alla spårlöst förlorade borta för alltid.

Varför då, åh, varför kan jag inte?

Morgonljuset vet vart de förlorade tar vägen.

Lek bakom månen, runt allt som är förlorat.

Om månen fortfarande är vaken.

Vet du inte? Titta ingenstans. Där hittar du mig.

Ödet tränger in som en blixt ur det klara.

Inte veta vad som inte är rätt att inte vara.

Frågan kommer aldrig att komma till dig.

En tid så långt hemifrån.

Det finns ingen bättre tid att börja.

Spelar ingen roll vem du är och vart du går.

Drömmarna du aldrig vågat drömma.

Motståndare tvivlar som drömmare gör.

En verklig sak tillhör det vanliga språket.

Se! Det är som att ha vingar.

Vi reser oss från golvet.

Du tar farväl av bekymren och lämnar världen bakom dig.

Bord, stolar och siffror. Verkligheten räknas.

Ändå, vad är en sak? Damm? Damm?

Som ingenting verkligt.

De lägre är likgiltiga för de högre.

Du kan flyga! Du kan flyga! Du kan flyga!

Människors kroppar har mänskliga former.

Människor hoppas på dagar som kommer.

Verkligheten byggs upp genom samspelet.

Egenskaper såsom mänskliga fel.

Säg, det är det!

Varför då, åh, varför kan jag inte?

Berätta för världen om helvetet.

Serafimernas ordning är mörk, fladdermusliknande och meningslös.

… han hade tre ansikten: ett blodrött i mitten
och sedan ytterligare två som, precis ovanför
mittpunkten av varje axel, sammanfogade den första.
Vid kronan fästes alla tre igen;
det högra något gul, något vit;
det vänstra, fallande, rinnande…

Han gråter och hans tårar blandas med blodigt skum och var

Föreställ dig loppet som kört

Yippie aiy jippie yye

Tiden rann förbi

Dessa själars förräderier. Förnekelse av kärlek och av all mänsklig värme, bundna av den orubbliga isen.

Stolthet ligger bakom förräderiet

Impotent, okunnig och full av hat

Leva är att överges

Snart frisk

Du blir äldre utan orsak

Så många äventyr har getts upp idag

Åh åh åh

Förrädarna har sina huvuden ovanför isen, men de kan inte böja nacken.

Var är din skam?

Det enda svaret som vi inte vill veta

Två huvuden fastfrusna i ett hål. Det ena gnager det andra i nacken.

Ska du släppa bomben eller inte?

Åh låt det bli verklighet

Du går miste om något

Krusningarna lämnar aldrig flödet

Trösten att gråta nekas dem. Tårarna fryser i deras ögonhålor och förseglar dem med små visir av iskristaller.

Hipp hipp hurra ja

Barn förändras i sina världar

Vart de än gå möta okända

Fråga dem inte

Miljoner återvändsgränder och

Så svävar dagarna likadana

Stora torn i en tom stad.

Förräderi mot människan-i-samhället; förräderi mot världen.

I förvirring, återvända till helvetet.

Mars, som prydd, säger att De Visa är förvirrade.

Staden har minskat sedan dessa dagar.

Du ska lämna allt du älskar högst:
detta är pilen som exilbågen
skjuter först. Du ska känna till den bittra smaken

av andras bröd, hur salt det är, och vet
hur svår väg det är för den som går
nedför och uppför andras trappor.

Eldens hetta i utbyte mot helig mark.

En sjukdom, stank, törst, smuts, mörker och skrik. Vissa ligger frambrända medan andra springer hungriga och sliter andra i stycken.

En försiktig vind under den blödande himlen, ropade ditt namn.
Det var ingen där. I kyla och snö, ditt ansikte.

En gestalt dyker först upp som en man, men byter form till en fyrfotad orm.

Han gjorde en trumpet av sin åsna och erbjuder sig att locka de medlidande i demonernas händer.

Här lever medlidandet bara som dött.

Förlåtelse kräver ånger, och han kan inte vara ångerfull för en synd samtidigt som han har för avsikt att begå den.

Mästarna utbyter övergrepp. De började med försäljningen av sexuella förhållanden och vidare till utförsäljningen av staten. Varje identitet är en lögn och varje påstående, falskt.

Mästaren av förfalskare straffas med en avskyvärd sjukdom, som ger honom en uppsvälld mage, hindrar honom från att röra sig, och en evig, outhärdlig törst.

En eldsprutande drake observerar deras olika förvandlingar.

En stor slätt av brinnande sand, bränd av stora flingor av lågor som sakta faller ner från himlen. Den outhärdliga öknen. Regnet faller som eld. Översvämningen, floden av blod rinner kokande genom självmordsskogen och korsar den brinnande slätten.

Med löftet om att lära den dåraktiga att flyga kunde alkemisten ta pengarna från honom. Ordförfalskarnas råd var falska såväl som onda.

Såningsmän av osämja lemlästas av en stor demon.

Det är ungefär middag. Influensers blickar in i framtiden. De använder sina positioner till att råda andra att bedra. De exploaterar andras passioner.

Deras huvuden vridna runt i fruktansvärda förvrängningar. Tvungna att gå baklänges och förblindade av tårar. Måste gå bakåt. Så är deras kroppar förvridna.

Plötsligt springer en bedragare fram – rabiat sätter tänderna i halsen på alkemisten och drar bort honom som ett byte.

Ormarna svärmar över honom.

Figuren berättar om sin sista resa; att bege sig ut, inhämta erfarenheter från världen, om synderna och lasterna.

Överge dem utan tillflyktsort och jämna allt med marken.

Faran med att använda retorik utan visdom. Han saknar visdomen att förstå faran vilket leder till döden i ett skeppsvrak.

Hans ansikte är kluvet från pannan till hakan, halsen avskuren, näsan så långt som till ögonbrynen. Hans kropp, med inälvorna hängande, är sliten från ljumske till haka.

Ett sår där hans ena öra suttit. Tungan är utsliten och armarna, avhuggna. Som att avskilja huvudet från kroppen. Han bär runt sitt huvud i sitt eget hår och svänger det som en lykta.

Han förutsåg sin död i kriget, men dog i en jordbävning. Han slog två sammankopplade ormar med sin stav och förvandlades till en kvinna. Förföraren övergav henne, ensam och gravid.

Det finns en annan bro längre fram. De ylar och slåss sinsemellan med huvudet nedåt i runda, rörliknande hål i med lågor som bränner fotsulorna.

Klibbiga fingrar i mörka hemligheter. Nedsänkta i en sjö av kokande beck. Demonerna tar dem ovan ytan och sliter dem i stycken.

De stal de andras identiteter. Kläderna är briljant förgyllda och lyser starkt, men under showen ligger den fruktansvärda tyngden av bedrägeri.

Runt, runt går hycklarna håglöst i cirklar. Nedtyngda av blyklädda dräkter blir framstegen omöjliga att förutse.

Skuggorna förföljs. Ormar ringlar runt och binder deras händer bakom ryggen.

Ett blodigt svärd sliter sönder deras förstörda kroppar. Såren läker under kretsloppet, bara för att demonen ska slita isär dem på nytt.

En blir biten av en orm i halsvenen, brinner i lågor och återuppstår på nytt i ett evigt kretslopp.

Vad som var det heligaste och mäktigaste av allt som världen ännu har ägt har förblödit under våra knivar: vem ska torka av oss detta blod?

Domedagsanordningen har blivit den mer populära frasen. Historia är saklig, verklig, korrekt och sanning, medan Kaos är motsatsen.

Den ständiga rädslan för total förintelse.

Från den formlösa Etern, formade Kaos ett ägg. Ur ägget kom Människan,, en hermafrodit. Människan parade sig med sig själv och födde Tiden och Nödvändigheten.

De stora förförarna och hädarna ska genomgå eviga tortyrer utan upphörande. De ogudaktigas själar ska faktiskt förintas.

Vilka heliga spel måste vi uppfinna?

De var pedagogiskt motiverade uppfinningar för att uppmuntra mänsklighetens respekt.

Med Tiden och Nödvändigheten måste metaforiska bilder ge efter för begränsande förklaringsmönster.

Ändå talar de om ett mellantillstånd.

De vilkas Dygder och Synder uppväger varandra ska gå ner och flyta upp och ner tills de reser sig renade; och prövas som guld prövas.

Vi kan använda elektriska lampor och radioapparater och samtidigt stimulera fantasin med extatisk hängivenhet.

Skådespelet är fantastiskt, overkligt, övernaturligt. Ner i gapet en enorm ljusorange boll. Den suger in hela jorden i sig. Molnen i fjärran lyser upp av den kraftiga blixten. Ljushavet sprider sig. Till och med molnen glöder, brinner, genomskinliga.

Det avgörande beslutet behandlas mytologiskt i dess linda.

Kaos är död. Kaos förblir död. Och vi har dödat Kaos.

Myten är en form av att förstå Kaos makt, strukturer och förbindelser.

Mytens verksamma substans är allt som finns; skapelsens mörka världshärskare och mysterium inkarnerat.

Ändå skymtar skuggan. Hur ska vi trösta oss själva, alla mördares mördare?

Vilket vatten finns för att rena oss?

Dead Hand skulle bada planeten automatiskt.

Är inte denna gärning för stor för oss?

Måste vi inte själva bli gudar bara för att framstå som värdiga?