Concept Art Work by Victor Rangner. (Idea from my sister Jeanette Rangner-Jacobsson 2023-03-15).


Both my parents were born in Stockholm. My Father grew up in Upplandsgatan, Vasastan. My Mother grew up on Tjärhovsgatan, Södermalm.
I was born i Stockholm and both of my parents were born in Stockholm. My father’s relatives came from Roslagen back in the 17th century.


My sister and I grew up in Hökarängen. Our family moved into Tideliusgatan 27 the same year when I turned ten. So, it was the year 1967.


Here begins the concept artwork itself:
I started aiming to become an artist when I was fifteen, in 1972.
The distance from Tideliusgatan 27 to Larry’s Corner, Grindsgatan 35 is 300 meters. From the time I turned 15 on October 9, 1957, to my exhibition in Larry’s Corner on March 18, it has, for me as an artist, taken 18,422 days and nights.


300 meters is equal to 300,000 millimeters.
18422 days equal 442128 hours. Distance divided by time indicates the speed (km/h). My speed from Tideliusgatan 27 on October 9, 1972, to Larry’s Corner, Grindsgatan 35, is 147376, rounded to one decimal place, 1.5 millimeters per hour.

Båda mina föräldrar är födda i Stockholm. Min far växte upp på Upplandsgatan, Vasastan. Min mor växte upp på Tjärhovsgatan, Södermalm.


Jag och min syster växte upp i Hökarängen. Vår familj flyttade in till Tideliusgatan 27 samma år då jag skulle fylla tio år. Det var alltså år 1967.


Här börjar själva konceptkonstverket:
Jag började ha som mål att bli konstnär när jag var femton år, 1972.
Avståndet från Tideliusgatan 27 till Larry’s Corner, Grindsgatan 35 är 300 meter. Från då jag fyllde 15 år den 9 oktober 1957, till min utställning i Larry’s Corner den 18 mars har det, för mig som artist tagit 18 422 dagar och nätter.
300 meter är lika med 300 000 millimeter.


18422 dygn är lika med 442128 timmar. Sträcka delat med tid anger hastigheten (km/h). Min hastighet från Tideliusgatan 27 den 9 oktober 1972 till Larry’s Corner, Grindsgatan 35, är: 147376, alltså, avrundat till en decimal, 1,5 millimeter i timmen.


Now U C Me!

Annons