With a little help from Google Translator:

Reste hemifrån med Finnigan klockan nio på morgonen idag, lördagen den 11 mars 2023.

Left home with Finnigan at nine o’clock this morning, Saturday, March 11, 2023.

Steg av vid Hötorget. Gick uppför trapporna till Malmskillnadsgatan och började leta efter el-skåp. Där det inte finns några anslagstavlor är det tillåtet att sätta upp affischer. Numera håller ett företag på att ta vara på dessa utrymmen; Kulturreklam.

Get off at Hötorget. Went up the stairs to Malmskillnadsgatan and started looking for electric cabinets. Where there are no notice boards, it is permitted to put up posters. Nowadays, a company is taking advantage of these spaces; Cultural advertising.

Hade med mig en väska med gott om färdigtryckta, utskrivna på min laserskrivare hemma, A4-ark, i olika färger.

Had with me a bag with plenty of pre-printed, printed on my laser printer at home, A4 sheets, in different colors.

Gick nerför Mäster Samuelsgatan och till Biblioteksgatan.

Went down Mäster Samuelsgatan and to Biblioteksgatan.

Fortsatte bort mot Humlegården och satte upp på de el-skåp som fortfarande fanns tillgängliga.

Continued away towards Humlegården and set up the electrical cabinets that were still available.

Istappar rasade från taken och på trottoarerna låg is och snö som ännu inte var sandade.

Icicles fell from the roofs and the sidewalks were covered with ice and snow that had not yet been sanded.

Vi gick upp mot Karlavägen, satte upp några affischer där och gick ner till Linnégatan. Fortsatte den fram till Artillerigatan, gick ner till Storgatan och ner till Strandvägen. Istapparna rasade och vägbanan var hal av is.

We went up towards Karlavägen, put up some posters, and went down to Linnégatan. Continued it until Artillerigatan, went down to Storgatan and down to Strandvägen. The icicles were collapsing and the road was slippery with ice.

Här och där fanns ett fritt el-skåp.

Here and there there was a free electrical cabinet.

I det fina soliga promenadstråket fanns gott om glada människor. Många talade ryska.

On the nice sunny promenade, there were plenty of happy people. Many spoke Russian.

Finnigan och jag gick vidare till Nordiska Museet och förbi Biologiska Museet.

Finnigan and I went on to the Nordic Museum and passed the Biological Museum.

Eftersom ABBA Museum har en restaurang som heter ”POP Sky Bar”, satte vi upp extra många affischer med vår egen text: ”Does It Still POP?” utanför där.

Since the ABBA Museum has a restaurant called ”POP Sky Bar”, we put up many extra posters with our own text: ”Does It Still POP?” outside there.

Vi gick upp till Skansens entré och löste ut vårt förbeställda, via nätet, Skansen-kort.

We went up to Skansen’s entrance and redeemed our pre-ordered, online, Skansen card.

Gick till Allmänna Gränd och reste med SL:s suveräna Pendelbåt till Larsbergs brygga. Besökte syster och svåger.

Went to Allmänna Gränd and traveled with SL’s superb Shuttle boat to Larsberg’s wharf. Visited sister and brother-in-law.

Fortsatte till Larsbergs Lidingöbanan och reste till Ropsten. Åkte med tunnelbanan till Gamla stan och bytte till t-banan mot Skanstull.

Continued to Larsbergs Lidingöbanan and traveled to Ropsten. Took the subway to Gamla Stan and changed to the subway towards Skanstull.

Besökte Larry i Larry’s Corner för att lämna lite redskap till monteringen av mina akvareller och akrylmålningar till utställningen som börjar lördagen den 18 mars kl.1300.

Visited Larry at Larry’s Corner to drop off some equipment for the mounting of my watercolors and acrylic paintings for the exhibition starting Saturday, March 18th at 1300.

Finnigan lade sig för att vila i utställningsrummet och musikrummet. Ett jazzband som skulle spela på kvällen satte upp sin anläggning. Finnigan låg lugnt och vilade under en stol.

Finnigan lay down to rest in the exhibition room and music room. A jazz band that was to play in the evening set up their facility. Finnigan lay calmly resting under a chair.

Jag pratade lite med Larry och gick därpå med Finnigan bort till Medborgarplatsen och reste hem.

I talked a little with Larry and then went with Finnigan to Medborgarplatsen and traveled home.

En väl utnyttjad lördag!

A Saturday well spent!

Kom hem cirka klockan nitton.

Came home around nineteen o’clock.

Slut för idag. Tack för idag.

End for today. Thanks for today.

Annons