Does It Still POP?
Psychedelic New Brow Art.

Paintings by Victor Rangner

Larry’s Corner 18 Mars 2023. Time 1300

Other days open at 1400.

Closed Sundays and Mondays.

Vernissage day: Jonathan Segel plays the Space Electric Guitar.

Who do i think i am?

Here is the answer:

All kinds of Communication are provocations and imitations.

Introduction to Creativity:

Painting by me, Victor Rangner, December 2022. Given to the Chief of Reception, Anna Björklund.

At the beginning of June 2022, Annika at Hesselby Castle Pottery Shop asked me:

” – Are you creative? Do you want to have an art exhibition here?”

Just like starting over.

I bought watercolors and paper and started to paint again. Here are some of the results, ever associated with Annika, Hesselby Pottery Shop, and Hesselby Castle.

The first images are directly connected with Hesselby Castle and Haesle By Gaard.

Most of the facts from the site Hesselby.com

The motive for my first painting after thirty years of doing ”serious works”:

I painted this motive in watercolors again and again. ”Smedjan” where the smith worked.

The Logytype of Hesselby Slott:

Adelsläkten Bondes vapen. Carl Bonde planlade Haesle By Gård. Hans son Gustaf Bonde förverkligade planerna tillsammans med arkitekten Jean de la Vallée. På huvudbyggnadens tak finns en vindflöjel som anger att gården stod färdigbyggd år 1650. Eftersom Gustaf Bonde dog så snart efteråt, så var det hans andra maka, Anna Christina Natt och Dag som övertog ansvaret.

En skulptur som funnits på gården, men som numera är försvunnen. Flickan bär en sjöstjärna i sin högra hand och ett snäckskal i sin vänstra.

Painting by me, Victor Rangner.

Fågelskrämma på de nuvarande kolonilotterna intill Hässelby Gård, numera omdöpt till Hesselby slott. Men faktum är att gården aldrig haft någon direkt anknytning till kungen eller kungafamiljen och därför inte har den traditionella rätten att kallas för ”slott”. Till storlek är den mer lik en större herrgård.

Painting by me, with inspiration from the ally, from Maltesholmsbadet and up to the mansion building, beside of Hesselby Castle,

The outdoor toilet.

The plan maid by Jean de la Vallée, 1640?

One of the ”musician’s rooms” in the hôtel of Hesselby Caste, owed by SMS. Tomas Ledin is not a member of this establishment any longer.

Hesselby Slott. The Music Castle.

Beata Sparre, hustru till sonen till Gustaf Bonde, Carl Bonde. Det antas vara hon som spökar i det rum som numera är ett bibliotek.

Peters bangolf nere vid Kanaanbadet.

Annons