My Watercolor Synt.

Hey!

My name is Victor Rangner. As a hobby, I paint watercolors of various kinds, but mostly in the style of ”Pop Surrealism”.

I don’t use any program, like PhotoShop, Dall-E or A. I.

Now I’m wondering if anyone can advise me of any showrooms to rent for a fortnight or three weeks?

I have no experience as to whether my works can be sold, but have no ambitions to compete with the more established ones in the art world and the art market.

In that case, the intention is that my hobby business will go around.

An exhibition can attract more visitors to something that already exists.

What I have is easy to bring and put up on a wall.

The pictures are in A3 format and framed in very simple frames purchased from a company that sells everything for offices and shops.

A simple exhibition could be 10-20 watercolor paintings in A3 format, including frames.

What matters greatly is that the place or premises are dry and not exposed to abnormally moist air.

Then the frames can crack, the paint dissolves and the paper becomes uneven.

If anyone knows anything, please leave a note here.

If there are more of us who want to exhibit, it’s just fun without there being any prestige about administration, priority and queuing.

I myself have three exhibitions in the works, but no promise of dates, yet.

If you are interested in looking at my pictures, there are some on my blog: https://graatass.com/

As I am retired, I have time to spare in the afternoons and usually paint 1-2 paintings a day.

I also have plans and materials to switch to acrylic paint, but it is a medium that, on the one hand, takes longer, but can also be done in more detail.

Personally, I like the impulsive and spontaneous flows of watercolors.

”Rubbing” with the paint on watercolor paper will blur easily. The paper is loosened and the surface is ”mushy”.

I have a well-documented education in art, but after a break of thirty years, I have now started again, but without the ambitions of the youth to become the darling of the art market.

I don’t think my watercolors attract an audience by themselves, but the best thing would be in connection with a marketplace where others sell other things.

If the distance is far from Hässelby Gård outside of Stockholm’s inner city of Sweden, then I have no options for driving, instead, it will be bus or train. I have my ever-present dog with me, so the train is probably the most suitable. Best regards! Victor Rangner

From sketch to painting:

Färdig.

Hej!
Som hobby målar jag akvareller av olika slag, men mest i stil med ”Pop Surrealism”. Jag använder inga programvaror, typ Photoshop, Dall-E eller A. I.

Nu undrar jag om någon kan tipsa mig om någon utställningslokal att hyra för fjorton dagar eller tre veckor?
Jag har ingen erfarenhet av om mina verk kan vara säljbara, men har inga ambitioner att konkurrera med de mer etablerade inom konstvärlden och konstmarknaden. Avsikten är väl i så fall att min hobbyverksamhet ska gå runt.
En utställning kan ju locka fler besökare till något som redan finns. Det jag har är lätt att ta med och sätta upp på en vägg. Bilderna är i A3-format och inramade i mycket enkla ramar inköpta från ett företag som säljer allt möjligt till kontor och butiker.
En enkel utställning skulle kunna vara 10-20 akvarellmålningar i A3-format, inklusive ram. Det som betyder mycket är att platsen eller lokalen är torr och inte utsatt för onormalt fuktig luft. Då kan ramarna spricka, färgen lösas upp och papperet bli ojämnt.
Skulle det vara någon som känner till något, så lämna gärna ett tips här. Blir vi flera som vill ställa ut, är det bara kul. Utan att det blir någon prestige om administration, förtur och köbildning.
Själv har jag tre utställningar på gång, men inget löfte om datum, ännu.
Är du intresserad av att titta på mina bilder, så finns en del på min blogg: https://graatass.com/

Eftersom jag är pensionär, så har jag tid över på eftermiddagarna och brukar då måla 1-2 målningar om dagen.
Jag har också planer och material till att övergå till akrylfärg, men det är ett medium som, å ena sidan, tar längre tid, men också kan utföras mer detaljerat och utförligt.
Själv gillar jag akvarellfärgernas impulsiva och spontana flöden. Att ”gnugga” med färgen på ett akvarellpapper blir lätt suddigt. Papperet luckras upp och ytan ”grötigt”.
Jag har en väl dokumenterad utbildning inom konst, men efter ett uppehåll på trettio år, har jag nu kommit igång igen, men utan ungdomens ambitioner att bli någon Konstmarknadens gunstling.
Jag tror inte att mina akvareller drar till sig någon publik av sig själv, utan det bästa vore i samband med någon marknadsplats där andra säljer annat.
Är avståndet långt här ifrån Hässelby Gård utanför Stockholms innerstad, så har jag inga möjligheter till bilfärd, utan det blir buss eller tåg som gäller. Har med min alltid närvarande hund, så tåg är nog lämpligast.
Bästa hälsningar!
Victor Rangner

Vad är ”POP Surrealism”?

What is ”POP Surrealism”?

Annons