Först och främst:

Det jag reagerar mot, är inte något direkt missförhållande eller dålig behandling inom sjukvården, utan att jag inte har fått tillräckligt av information om hur biverkningarna av Simvastatin kan upplevas.

Vart år kontrolleras kolesterolvärden i kroppen, men ingen kontrollerar om eventuella biverkningar kan påverka ens levnadsförhållanden i vardagen.

Bara lite muskelvärk är väl ingenting att klaga över?

Alla blir äldre och med tiden uppstår värk i leder och muskler?

Biverkningarna kan man medicinera emot, men utan att någonsin fråga sig om på vad de kan bero?

Är det patientens livsstil och levnadsförhållanden som kan vara den enda orsaken?

Varför ifrågasätter vårdpersonal och media inte bruket av Simvastatin och andra statiner?

Jag har gjort så, eftersom jag tycker att det är mycket märkligt att jag, då simvastatin sattes in eller senare, aldrig fått någon muntlig eller skriftlig information om hur kraftiga biverkningarna av simvastatin kan bli.

Hänvisar till FASS Simvastatin Bluefish
https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20080219000033&userType=0

Simvastatin Sandoz – FASS Allmänhet
FASS.se – läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer

Citat:
Kontakta läkare omedelbart om du får oförklarlig muskelvärk, -ömhet eller -svaghet. Anledningen till detta är att i sällsynta fall kan muskelbesvären vara allvarliga och innebära nedbrytning av muskler med njurskada som följd och i mycket sällsynta fall har dödsfall förekommit.
Tala också om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att diagnostisera och behandla detta.”

Simvastatin.se muskelvärk

Citat:
”Upplever du en oförklarlig värk i dina muskler, upplever du dig öm eller upplever du dina muskler som försvagade under tiden som du tar tabletter med simvastatin så ska du alltid berätta det för din kontakt på ditt apotek eller din läkare.”

Farliga biverkningar av Simvastatin. Mycket märkligt är att det verkar som om informationsfilmer, t ex på YouTube om Simastatin och biverkningar från Simvastatin, saknas!

Jag, Victor Rangner, 1957-10-09-xxxx, tror att mycket av min värk och fysiskt långvariga dåliga hälsa beror på Simvastatin.

Nu senast, jag har nämnt muskelvärken och spänningarna i muskler och leder, till läkare och annan vårdpersonal många gånger tidigare, i kontakt med läkare på Hässelby Vårdcentral, Hässelby torg, samt Min Doktor.se.
En läkare på Min Doktor.se, meddelade mig skriftligt att jag kunde sluta med simvastatin för en eller två månader framöver. För att se om jag kommer att uppleva någon förändring.
Har flera gånger sökt läkaren vid Hässelby Vårdcentral, men inte hört något svar. Läkaren skulle ringa mig idag, men det har hon inte gjort. Hon skulle skriva ut recept till mig på Naproxen, för att ta två tabletter två gånger dagligen, samt ändra på dosen Amlodipin. Det har hon inte heller gjort.
Nu ser jag detta som mer ett allmänt problem och jag tänker på alla de patienter som, liksom jag, gått omkring med värk, oro och nedstämdhet i flera år, för att frukta för ledgångsreumatism, atros, eller till och med MS.

Det måste kosta Hälso- och Sjukvården en hel del skattepengar då sådana besvär aldrig utreds ordentligt. Det räcker ju bara med att testa med att sätta ut simvastatin för en tid.
Jag har stått på det sedan 2015 och ingen läkare eller annan vårdpersonal har varnat mig för eventuella kraftiga biverkningar av simvastatin.
Sedan år 2020 har jag haft molande värk samt upplevt allt svagare muskelstyrka i framför allt fötter, vader och knän.
Själv har jag trott att det haft att göra med Corona/covid-19, men har, vad jag vet, inte haft Corona/covid-19. Har tagit den fjärde sprutan och, under väntan på eventuell positiv förändring efter att ha upphört med simvastatin, ska ta den femte sprutan.

Jag har lagt ut mycket pengar på att söka finna vitaminer, mineraler, kosttillskott, mat, hjälpmedel, superfrukter, massageoljor, krämer, värktabletter, skor, hålfotsinlägg, bandage, knästöd, fotstöd, stödstrumpor med mera, för att bli av med dessa smärtor, som jag nu antar mest beror på simvastatin.

Jag slutade med simvastatin förra fredagen, 2022-09-09, och jag gissar nu att det kommer att ta en, kanske lång, tid innan kroppen kunnat återställa muskler och leder tills hur de var tidigare. Det finns till och med en risk för att de aldrig kommer att kunna återställas av kroppen.
Detta är förstås än så länge bara en spekulation, men redan nu kan jag känna hur musklerna slappnar av bättre, vilket med en gång leder till bättre vila och sömn.
Jag tycker att vårdansvariga ska vara tydligare med att varna för sådana biverkningar och att patienten med en gång ska upphöra med simvastatin om hen känner av muskelsvaghet, obalans, yrsel, svårt att gå, ont i knän och fötter, allmän värk i kroppen och allmän olust och kanske till och med nedstämdhet.
Att också tydligt, gärna med ett informationsblad, om hur Amlopidin kan ha en negativ inverkan på interaktion med Simvastatin.

Så, för alla, både sjukvård, sjukvårdskostnader och patientens bästa, testa först med att sätta ut simvastatin i en eller två månader, om ifall sådana vaga muskelsvagheter och liknande obehag, uppstår.

Biverkningar:

(Simvastatin Orion) Antar, utan att ha fördjupa mig teoretiskt i ämnet, att samliga versioner av Simvastatin innehåller samma verksamma substans och har samma biverkningar i jämförbara doser.

Simvastatin Orion. Eventuella biverkningar:

”Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande sällsynta allvarliga biverkningar har rapporterats (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Om någon av dessa allvarliga biverkningar uppstår, sluta ta ditt läkemedel och kontakta din läkare omedelbart eller uppsök en akutmottagning på närmsta sjukhus.

 • muskelvärk, -ömhet, -svaghet eller -kramper. I sällsynta fall kan muskelbesvär vara allvarliga och innebära nedbrytning av muskler med njurskada som följd och i mycket sällsynta fall har dödsfall förekommit.
 • överkänslighet (allergiska reaktioner) inklusive:
  • svullnad av ansikte, tunga och svalg, vilket kan orsaka andningssvårigheter (angioödem)
  • svår muskelvärk, vanligtvis i axlar och höfter
  • utslag med svaghet i armar, ben och nackmuskulatur
  • värk eller inflammation i lederna (reumatisk polymyalgi)
  • inflammation i blodkärl (vaskulit)
  • blåmärken av okänd orsak, hudutslag och svullnad (dermatomyosit), nässelutslag, hudkänslighet mot solbestrålning, feber, rodnad
  • andnöd (dyspné) och allmän sjukdomskänsla
  • lupus-liknande sjukdomsbild (inkluderande utslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar)
 • inflammation i levern med följande symtom: gulaktig färg av hud och ögon, klåda, mörkfärgad urin eller blek avföring, känsla av trötthet eller svaghet, aptitlöshet, leversvikt (mycket sällsynt)
 • inflammation i bukspottkörteln, ofta med svåra buksmärtor.

Följande mycket sällsynta allvarliga biverkning har rapporterats (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • en allvarlig, allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller yrsel (anafylaxi)
 • utslag som kan uppstå på huden eller sår i munnen (läkemedelsrelaterade lichenoida utslag)
 • muskelbristningar
 • gynekomasti (bröstförstoring hos män).

Följande biverkningar har också rapporterats i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • lågt antal röda blodkroppar (anemi)
 • domningar eller svaghet i armar och ben
 • huvudvärk, myrkrypningar, yrsel
 • matsmältningsbesvär (buksmärta, förstoppning, väderspänning, dyspepsi, diarré, illamående, kräkningar)
 • utslag, klåda, håravfall
 • svaghet
 • minnesförlust, förvirring
 • dimsyn, nedsatt syn.

Följande mycket sällsynta biverkningar har rapporterats (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • sömnsvårigheter
 • dåligt minne.

Följande biverkningar har även rapporterats, men frekvensen kan inte fastställas med tillgängliga data (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • erektionsbesvär
 • depression
 • inflammation i lungorna som orsakar andningsbesvär inkluderande ihållande hosta och/eller andnöd eller feber
 • problem med senor, ibland försvårad med bristning i senan.

Ytterligare möjliga biverkningar som har rapporterats med vissa statiner:

 • sömnstörningar inkluderande mardrömmar
 • sexuella problem
 • diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.
 • muskelsmärta, -ömhet eller -svaghet som är ihållande och som eventuellt inte försvinner efter avslutad behandling med Simvastatin Orion (ingen känd frekvens).”

OBS! Min rekommendation som just slutat med Simvastatin:

Så, om du känner igen dig eller någon nära anhörig i dessa symtom, problem och biverkningar, så prata med läkare eller farmaceut om detta!