Vår tids största problem är inte bristen på kunskap eller information.

Problemet är omdömet; hur att använda den kunskap, information och erfarenhet som man redan har.
Vi är vana vid att köpa och konsumera, men dåliga på att upptäcka och uppfinna.


Människan som varelse är Mönsterigenkännande och Mönsterskapande. Vi håller på att förlora båda de egenskaperna, då vardagarna bearbetas digitalt.

Datorernas programvaror och företagens websidor sköter om mönsterigenkännandet åt oss. Den som inte på djupet lärt sig Mönsterigenkännande, kommer inte heller att kunna skapa några, hittills, okända mönster.


Kunskap och information bygger alltmer på referenser, än på, eller i, fantasi.

Kombinationer av referenser blir lättsmälta produkter, men utan sådana resurskrävande processer som att planera långsiktigt.

Tråkigt kanske, men nödvändigt.

När ingen vind blåser, måste man ro.