Här några exempel på filmklipp som jag också känner igen i det jag försöker avbilda i en del av mina akvareller.

No Drugs!!!

Endast Färger, Former, Papper, Penslar och lite Extra Tid.

Ingen Digital teknik. Inga apparater. Inga Smart Phones. Ingen Elektricitet.

Det som finns i de här filmklippen motsäger förstås allt det som jag här försöker beskriva, men resultatet, menar jag är detsamma.

Klee, Kandinsky, Mondrian, Jackson Pollock med flera sysslade också med verk utan fixpunkt inom centralperspektivets ramar.

Avsikten är inte att förstå, men att, av ren spontanitet, säga: ”WOW!!!”