Med inspiration fråm Mad Max Road Warrior, samt Venga Boy’s We’re Going to Ibiza.
Detalj.

Earlier water color painting, from August 2022.

Anne Hathaway as Cat Woman.

Inspiration.

Another painting inspired from Ibiza culture.
“This is what happens when you work to change things, and first they think you’re crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.”
”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.” Citat: Elisabeth Holmes

Inspiration Marisol.

Warhol for Ever. For Ever Warhol.