Tanke eller Känsla?

Konspirationsteoriernas Konspirationsteori:

”Trump iscensatte hur Anna Sorokin kunde samarbeta med Elisabeth Holmes.”

I H. C. Andersens ”Kejsarens Nya Kläder”, med Donald Trump som Kejsaren, spelar Anna Sorokin och Elisabeth Holmes de Två Vävarna.

Förnuft eller Tro?

Vetenskap eller Verklighet?

Om ‘Patafysiken är Vetenskapen om de Imaginära Lösningarna och Vetenskapen om Undantagen, så var finns Verkligheten?

Vetenskapen omfattar inte Verkligheten, eftersom Verkligheten ständigt bjuder på mer, än det som Vetenskapen kan erbjuda.

Verkligheten är inte Självupptagen.

Det finns i den Seriösa Vetenskaparens natur att säga Hur det i Själva Verket Ligger till.

Vad väger mest; ett kilo fjädrar eller ett kilo bly?

Släpp det på tårna, så får du känna.

Att köra rakt in i en bergvägg, gör lika ont, oavsett om bergväggen benämns som Trollväggen eller Klagomuren.

En hund kan måhända trycka på knappen till en kamera och därmed frysa ett ögonblick i tiden, men hunden känner ingen tillfredsställelse i detta, om inte någon godsmakande belöning inleder hunden i frestelse.

Vetenskapen kan bara vara ”medveten”. Den ”omedvetna” Vetenskapen är högst sannolikt densamma som Verkligheten bortom Orden, Begreppen, Teorierna och Tankeförmågan.

En förnuftig människa riskerar mer än en naturbegåvning, att bedra sig själv.

En logisk människa är lättlurad, just därför att denne förväntar sig att Verkligheten är logisk.

Bedragare sysselsätter sig med att förfina sina logiskt-rationella inbillade lösningar. Varje nytt motargument ger bedragaren ännu ett tillfälle till förfining av tidigare säljargument.

Allt handlar om att göra Avslut utan Nåd.

L’Art Brut kan också översättas till Outsider Art, eller Raw Art.

Avbildade akter med sexuella inslag, är skadligare än lustfyllda våldsbejakande actionscener.

Outsider Art och Raw Art ingår numera som produkter i Konstmarknadens auktioner.

Vem är mest rå, ursprunglig och originell; Jeff Koons eller Jean-Michael Basquiat?

Med sitt konstverk ”Flicka med Ballong”, infiltrerade och konspirerade Banksy mot auktionsverken.

Vem ligger Banksy närmast till hands att jämföras med; Koons eller Basquiat?

Eduardo Paolozzi har en betydligt större bredd än både Marcel Duchamp och Andy Warhol.

Normala människor gillar inte Generalister.

Marcel Duchamp som Outsider och Autodidakt.

Basquiat kanske ligger närmare till Gauguins ”primitiva konst”, eller Picasso’s förkubistiska ”afrikanska urbefolkningars konst”`?

Jeff Koons påminner om Tom Wolfe’s ”Det Målade Ordet”. Konstverket som kräver en manual för att begripas, förstås, upplevas och kännas?

Vad är det som säger att en bild omsluten av en text är en illustration till textens innehåll?

För Mannen på Gatan är Duchamp’s ”Fontaine” en malplacerad, oanvändbar, urinoar.

Konstnären, Artisten, Artisan, som aldrig rört sin hand vid konstverket.

Konstverkets Födelse är alltigenom imaginärt.

Människan som Mönsterskapande och Mönsterigenkännande.

Människan som ”lider av” Apofeni och Pareidolia.

Att se mönster där det i verkligheten inte finns några avsiktligt utvalda former, formspråk, symboler eller betydelsebärande, avsiktligt utvalda tecken.

Borde inte varje seriös politiker följa Finlands Statsminister Sanna Marin och bli en Dansande Stjärna, hellre än en för Evigt Ruvande Panelhöna?

Jean-Michael Basquiat som ”dionysisk”.

Jeff Koons som ”apollonisk”.

Patafysiken som hamnar mellan stolarna ”Upplysningen” eller ”Den Ädle Vilden”.

Den Antropocentriska Människan som idag tvingas välja till att antingen tro på Vetenskapen, eller på Intuitionen, eller den Rationalistiska Vidskepelsen.

Vad kommer först; Ekonomin eller Kulturen?

Individens Integritet i Nationens Intresse?

Är Närvaron beroende av Uppmärksamhetsgraden?

Är Andy Warhols ”Marilyn” sannare, eller verkligare, bara för att samma bild, utifrån samma förutsättningar, samma ritualer och teoretiska antaganden, kan återupprepas i oändlighet?

Är medias reproduktioner av Verkligheten, sinsemellan överensstämmande?

Om A är Sant och B är falskt, var finns då den Uteslutna Tredje?

I Outsiderkonsten?

Patafysiska Kollegiet utesluter dem som inte instämmer i samma konformistiska Kanon. Konsten är att utesluta sig själv ur sitt rätta sammanhang.

Är avsikten att stänga ute, eller, likt Edgar Allan Poe’s ”Röda Dödens Mask” fly undan Klimatförändringens konsekvenser?

Är vår gemensamt upplevda, underförstådda överenskomna konventionella, kontraproduktiva, verklighet den enda möjliga slutgiltiga lösningen: ”Flykt till varje pris!”?

Inte ens Hitler kunde acceptera sin huvudroll som Kung Domalde.

Det Uteslutna Tredje mellan Liv och Död.

Resignation, Apati eller Defaitism: ”Det Nytter Icke.”

Avhållsamhet från Livets Ursprungliga, Hemliga Källa, som föredrar att Förbli Anonym.

Konstnären som en Maskin.

Från Pygmalion till E. T. A Hoffman, Mary Shelley, Francis Picabia, Brian Eno till Artificiell Intelligens, Christer Sturmark, Transhumanismen och tillbaka till Antropocentrismens Atomsprängningar i Little Man och Fat Boy.

Problemet med The Matrix är inte Mönsterigenkännandet eller Mönsterskapandet, utan att hela Produktionen, högst sannolikt, är finnansierat tack vare Produktplaceringar från Amerikanska Vapenindustrin.

Efter Trump kan vi anta att ingen kommer att skratta åt nästa Pajazzo som sänds in på scenen.

Godot kommer aldrig.

Gud är död.

Messianismens tid är för alltid förbi.

Homosexualiteten förblir den sista avgörande gåtan: ”Brotherhood of Man”?

Kunde Jesus Kristus älska Judas lika mycket som Johannes?

Kargokulturen är varje Beslutsfattares Sista Hopp och Evidensbaserade Önsketänkande.

Alla intresserar sig för Edvard Munchs ”Skriet” och hur Munch upplevde hur Skriet spred sig runt omkring honom på bron. Men när skapade Munch det allra Sista Skriet?

Någon dag måste han ha tröttnat på motivet och lämnat det bakom sig.

Skriet som skräckkomedierna ”Scream” och ”Skriet” som emoi.

Duchamp har rätt i att konstverken nöts ut och har ett bäst-före-datum.

Den dag då ingen längre kan ana det nya i den ursprungliga upplevelsen.

Fragonard’s ”Gungan” och Harley Quinn i Gungan tillsammans med Poison Ivy.

Den sorgsne clownen som upphör i och med Jokern i The Batman.

Batman som Röda Nejlikan.

Elisabeth Holmes som en av Vävarna i H. C. Andersens ”Kejsarens Nya Kläder”.

Nutida mönsterskapande handlar om mönsterigenkännande av referenser i kontraster. Hur att genomskåda Truismen i en Paradox.

Paradoxen som förlösande, självutlösande, Koan.

Viljan till Mening som blir till en möjlig Cool Förnöjsamhet.

Narcissistens värsta Fiende Nummer Ett, är Ensamvargen.

Från att Samhället och Staten förklarat krig mot Terrorismen inriktar sig de Samlade Krafterna istället mot Incels och Ofrivilligt Ensamma som söker sig till Kriminella Gängmiljöer.

Samhället och Staten har alltid hotat sina medlemmar, medborgare och undersåtar, för Uteslutning ur Gemenskapen.

Den Uteslutna som öppet talar om att: ”Det gör inget om Ni utesluter mig.”

Eller som Groucho Marx uttryckte det:

”Den förening som vill ha mig som medlem, vill inte jag vara med i.”

Vi lever i ett Inverterat Samhälle. Samhällets beslutsfattare har vänt Samhället ut-och-in.

Den Enskilda Individens Personliga Integritet har blivit en Anti-Social Hotbild.

Individen har blivit Narcissist. Eliten leker Expedition Robinson i Fångarna på Fortet.

Samhället kan endast övervaka dem som är anslutna till något digitalt nätverk.

Den som är satt inom lås och bom av någon som därpå kastat bort nyckeln, är inte fri.

Fri är en fritt svävande, alienerad, Major Tom.

Utan skatten, är Staten ingenting.

Staten, det är Jag och Jag är Gud, som är Död.

Inom varje demokratiskt vald majoritet, döljer sig en maktfullkomlig elit.

Eliten är inte detsamma som Etablissemanget.

Etablissemanget är ett Öppet Nätverk.

Andy Warhol påverkade Etablissemanget, men ingick aldrig i det.

Jean-Micael Basquiat ingick aldrig i Etablissemanget.

Jeff Koons och Lady Gaga är inga Outsiders. En Ballonghund kräver ingen förklaring. Lady Gaga har förlorat sitt Gag.

Majoriteten förväntar sig alltid en lösning som förklarar vad som är Rätt och vad som är Fel. Därför kan Konst aldrig vara politisk, men naturligtvis ha politiska konsekvenser.

Mona-Lisa är inget Strykbräde och Man Ray’s och Erik Satie’s ”Cadeau” är ingen Symaskin på ett Operationsbord.

Apollinaire var mer Dionysisk, än Apollonsk.

Det sägs att Nietzsche var en stammis på stadens bordeller.

Ingen människa är endimensionell.

“This is what happens when you work to change things, and first they think you’re crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.”
”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.” Citat: Elisabeth Holmes