https://www.dn.se/sverige/rekordstor-bjornjakt-i-jamtland-djurrattsaktivister-hotar-sabotera-jakten/

Här i Hässelby skjuter man på varandra, här nere vid Hässelby Torg. Det är väl antagligen i brist på björnar. Det finns, vad jag vet, inga björnar i närliggande Grimsta Naturreservat. Men å andra sidan inga samer med renar, heller.

Växande björnstam, i förhållande till vad?

Jag antar att Jägarförbundet gärna vill beskriva antalet jägare som växande ( i förhållande till vad?), men, möjligtvis, en äldre generation med gott om pengar, för det är dyrt att jaga, kanske ökar i antal, men nyrekryteringen av unga minskar.

Räknar man procentuellt i förhållande till antalet svenska medborgare, så antar jag att intresset för jakt ute i orörd natur, minskar.

Gissar att antalet frilevande björnar minskar procentuellt över hela landet, men att björnstammen i Jämtland, ökar i antal.

Eftersom Människan ständigt söker exploatera mer av orörd natur, för naturtillgångar, friluftsliv och turism, så antar jag också att risken för att människor som lider av ”björnfrossa” också kommer att öka i antal.

Ingen civiliserad människa vill ju ha ”en björn strykandes kring husknutarna”.

Turister vill gärna se, på säkert avstånd, helst med kikare eller kamera, frilevande björnar ute i vild natur.

Då ökar risken att, som i Yellowstone och andra nationalparker, björnarna, för att söka föda, dra sig till turistande besökares rastplatser. Doften från kvarlämnade sopor lockar till sig björnar och alltfler turister säger sig ha blivit skrämda av björnarna, vilket också kommer att leda till att man ”måste” skjuta av fler björnar. Parentes: SKK oroar sig för att, när behovet av jakt med hund avtar, så minskar också intresset för till exempel den svenska nationalrasen Hamiltonstövaren, sannolikt uppkallad efter Gilbert Hamilton, SKK:s grundare.