Real Life is in References. You are More Different than Anybody else.

In this Moment of Meta-text; More Real, Realier, than Anybody else existing in this Con Text.

Vad är en färg, och när blir blått och gult en svensk flagga?

En Gul färg är Gul.

En Blå färg är Blå.

Blått och Gult bredvid varandra, men med en mikrometers avstånds skillnad, är Blått för sig och Gult för sig.

Så sammanför man dem, så att de ligger kant i kant intill varandra. Då bildar de ett sammanhang, en slags symbol, vars syfte är att förena alla de medborgare som bor och lever inom Sveriges gränser.

Blått och Gult kan också sammanföra Ukrainas medborgare.

Blått och Gult är också färgerna för Waxholmsbolaget.

Ett Gult kors på ett Blått fält, är det Sveriges flagga, eller ”bara” ett Gult kors ovanpå en Blå bakgrund?

Det sägs att adelssläkten Natt och Dag, eller, som den hette i begynnelsen, Dag och Natt, eller i Nutidsandan, 24-7, var med och utformade Sveriges flagga. Förebilden var den danska flaggan Dannebrogen.

Flaggan förändrar budbudskapet beroende på i vilket sammanhang den befinner sig.

Är Svenska Flaggan en symbol för nationalister?

Svenskar viftar med svenska flaggor då Svenska Fotbollslandslaget spelar mot ett annat lands fotbollslag.

Människor i Sverige hänger upp svenska flaggor utanför där de bor, i hyreshus eller bostadsrätter, för att signalera att de är ”svenskar”.

Vad kännetecknar en Svensk? Blond, råggult, hår och Blå ögon? Kalles Kaviar?

Vi Barn i Bullerbyn…

Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt…

Vi på Saltkråkan…

Lite exempel på filmklipp som skulle kunna fungera som exempel på POP Surrealism, eller Low Brow Art.