Angående Statens Konstråds nya lokaler. Dagens Nyheter.

Sedan trettio år tillbaka har jag inte gjort några konstverk alls. De senaste två månaderna har jag målat över 110 akvareller.

Jag är en ”outsider”, men har gått Grundskolan för Konstnärlig Utbildning, Gerlesborgsskolan 2 år, samt arbetat för dåvarande Professor i Grafik, Nils G. Stenquist, på Kungliga Konsthögskolan ”Mejan”, i över sex år, i hans ateljé i Malongen, Malmgårdsvägen 2A, vid Nytorget, på Södermalm, i Stockholm.
Det finns säkert många fler än jag som har hoppat av en lovande konstnärsbana och, som kanske skulle vara värda en tids utställning i Statens Konstråds nya lokaler? Om jag förstår bilden rätt, så finns Konstrådet nu i samma hus där Grafikskolan låg förut, på 1970- och 80-talet?
Konstigt är också att det finns så få ”Särlingar i Konsten”, nu för tiden. Hur många vet att Marcel Duchamp aldrig genomgick någon regelrätt konstutbildning och att han därmed kan klassas som ”Outsider” inom ”L’Art Brut”?
Vilka ”särlingar” och ”outsiders” har vi i Sverige, förutom Döderhultaren?

Är nu levande konstnär, artist eller bildmakare, med nyligen tillverkad Konst, en hobbyverksamhet, eller en profession?

Är det utbildningsvägar och referenser, CV, eller Konstmarknaden med Konstauktioner, som är avgörande för att fastställa verkets andliga och därmed fysiska värde?