Det enkla skälet till varför svenska folket behöver en stark ledare är därför alla människor, omedvetet, undermedvetet, dels vill ha någon som säger sig axla ansvaret inför framtida kriser, dels för att ha någon att skylla på, om ifall all politik enbart är grundad på spekulativt önsketänkande, löften om guld och gröna skogar, hägrande oaser med 18 oskulder, rent vatten, fusionsenergi smt luftslott åt alla.

En sådan oumbärlig produkt som kan rädda Sveriges ekonomi från Harmagedon är Den Elektroniska Klädhängare, som på skissplanet fungerar så att användaren är utrustad med en fjärrkontroll, så att, när användaren trycker på en grön knapp, tänds på klädhängaren en röd lampa som syns även i mörkret, samt en analog-digital originalinspelning av soundtracket till filmen Värdshuset Göken kommer som ett brev på posten. Dessa konkreta, men ändå abstrakta signaler bekräftar att fjärrkontrollen fungerar i överensstämmelse med användares förväntningar.

Livets Mjuka Skola lär med empiriska metoder baserade på fakta hämtade oavkortat från den verkliga verkligheten.

En sådan grundläggande metod är att, på ett lutande/sluttande plan jämna ut differensen mellan förutfattat mening utan djupare analys, skyhöga förväntningar, utopiska förutsättningar och fram till oundvikliga, iskalla och stenhårda tillkortakommanden.

Om Vi kan resa till månen, så borde det ju inte vara helt förgäves att försöka, mot alla odds, bygga en Förbifartstunnel också till till nyss nämnda färdkamrat genom evigheten.

Sedan den Första Schamanen vars namn aldrig får missbrukas, formulerade Tingen -i- Sig till ljudande uttryck lätt uttalade av Mannen på Gatan, namngav sådan som var och en med förnuftet i behåll kan, utanför arbetstid, ägna tankarna åt, har den Enskilde Individen, antingen i kraft som Skönande, Valfrände, Protagonist, Guds Utvalde, eller de än så länge överlevande, av Charles Darwin igenkännbara som det Naturliga Urvalet, utsett Vild, Frilevande Gotiskt Romantiserade Naturföremål samt Naturkrafter till Människans Fiende Nr Ett.

Sedan Little Man och Fat Boy gjort civila hederligt arbetande vardagsmänniskor i Nippon existentiellt ur funktion, samt nästföljande Checkpoint Charlie, Tredje Mannen, Kalla Kriget, Heta Linjen och Kubakrisen, har, inklusive skriftställaren själv utstått ett subliminal hotbild från den, än så länge högst osannolika föreställningen om att Någon, oavsiktligt eller med diffust formulerade intentioner utifrån än mer konspirationsteoretiska och/eller rätthaveristiska förklaringsmodeller, uppenbara risken, grundat på vidlyftiga antaganden om en vare sig taktiskt eller strategiskt ABC-konflikt där, liksom i kärlek, allt är tillåtet.

Så länge Kärnvapenangsten står och skriker sig hes p brofästet, behöver klimatförnekarna inte ens lyfta ett finger, speciellt inte det längst fram i mitten.

Klimatförändringens konsekvenser behandlas lättast bakom Järnridåns Tystnadskultur, som brukar klara biffen utan något som helst rödvinsvänstersvammel angående den som sa det han var’et, alt. den som nämnde det, han klämde det.

En annan efterlängtad uppfinning är Outdoors Papperspelle, som också, i andra, mer vardagligt, officiella kontexter, namnges som Någon Annan, eller i grannlandet i Väst, Anders, utför sådan obekväma sysslor som Förmyndarstaten i Bananrepubliken huvudstad Ankdammen lagstadgat som Skattebetalaren Medborgaren bör ägna sin obetalda fritid åt, gärna i agendan, under posten, Icke Avdragsgill Hobby-sysselsättning, utan reella möjligheter till vare sig övertidstillägg, rutavdrag, eller pensionsgrundat, ideellt volontärarbete, typ altruistisk välgörenhet för framtida provrörskloner, till exempel av Scarlett Johansen, Ana de Armas, Alicia Vikander, Salma Hayek, Betty Page, Eva Green, Alexandra Daddario, Anne Hathaway, Stellan Skarsgård, Albert Einstein, Andy Warhol, David Bowie och Danny DeVito.

I brist på Radikaliserade Soffliggare och Inlärt Hjälplösa Legitimerade Tärande Uteliggare, har Danmark som banbrytande A Lie In Nation, tagit dt Sista Avgörande Steget från Globaliserande Världsfederalistisk-Libertariansk-Kosmopolitisk Metropol för H.C. Andersens, Sören Kirkegaards samt Jantelags-formuleraren dansk-norska Aksel Sandemose, till Frihetspartiet för Nostalgiska Protektionister och Radikaliserade Glistrup-supportrar mot Simon Spies French Bunnies Jet Set Air Hostess, Escort Service & Legal Sugar Daddy’s Seventeen Girls Gone Wild Akihabara Kavaii Guro Lolita Doggy Dolly Style, lobbat för att även Svenska-Amerikanska Svenskbyborna i Ukraina, a Tribute to Rospiggen Rurik an Andrew Warhola from Nowhwereland in Ruthania-Gran Fenwick, med andliga rötter tillbaka till Arian Shambala, med det något lösa, ännu inte av den auktoriserade expertisen, vetenskapligt, i betydelsen vetenskap och beprövad erfarenhet ställt utom all rimlig tvivel, evidensbaserad, falsifierad, inom akademiska kretsar samt erkända artikelförfattare, som tills vidare, när ytterligare analyssvar från tester av, än så läng, osäkrade DNA-prover, oavkortat hittransporterade från Stanford, UCLA, MIT, Harward, CERN och Svalbard Transcontinental Laboratories UPA, samt en, just för tillfället, restaurerad och praktiskt nog, under pågående yttre infrastrukturell metamorfos, administrativ omorganisation i paradigmskiftet från holistisk-ekologisk-cybernetisk, till metatextuell, i tidskriften The Science erfarit vissa osäkra, men ändå, på grund av deras något för Anakronistiska Kontrafaktiska Anglosaxiska Swedenborgianska Differentiella Överliggare i Träda, Sveda, Värk och Överdängare i Spirituella Studentikosa Formella, i överensstämmelse med Normen från Tradition & Konvention’s senaste årsmöte där även den sittande styrelsen, för, vid noggrant genomskummande av tidigare arkiverade annualer, pro memorials samt dammråttesamlande boxar av utsorterat material som, med eftertankens kranka blekhet fortfarande färskt gnagande i långtidsminnet, vilken gång i ordning, beviljats ansvarsfrihet tills vidare, eller, vid oförutsedda händelseförlopp, med perfektionistens tålamod som förebild och hypotetiskt ideal, ständigt och jämt, i vänten på att komma till skott i skarpt läge, vilar på hanen, men med hårkorsets brännpunkt i omedelbart fokus.

Som alla Friskyttar, med många, långa och åtskilliga år på nacken, har i bakhuvudet, kan vildandens flygande drake torna upp med Tidens Vingslag som igångsätter en tsunami i Himmelska Fridens Day Trader’s High Risky Show Business, som en blixt från klar himmel, kommit fram till att Nyanlända Flyttfåglar utan Permanent Uppehållstillstånd, fast Egna Hem-boende, Fågelfria Illegala, Vingklippta, men Fjäderlösa, Frigående Wandervögel, typ Digital Nomads och Nätsurfande Troll on line från Peniche, med Visans Vänner från Occitanska Languedoc, med muntlig försäkran om i rakt nedstigande led, blå ådror från Pippin den IV, vilket inleder det näst intill outhärdligt svårbesvarade, med faktiska bevis, frilagda från indicier, men bekräftade av ovidimerade artefakter, inordnas samt katalogiseras under, både digitalt och materiellt fysiskt påtagligt konkret, den något alltför vida och breda kategorirubriken:

”Aliens, Outsiders and Others from Abroad to the Absolute End in Time, Space and Man’ Memory.”

Den som till äventyrs, med den egna fysiska kroppen i behåll efter omskakande, men ändå diffusa ur-balans känningar, Time-lapse Jumps, typ Jet Lag, kan utan komplexa, fantasifulla erinringar, med utsvävningar innanför Universums kryptiska vivlande korpuskler, via neuronernas myelinskidor, uppleva genom varseblivande, entropins predestinerade permanent revolutionerande, i betydelsen och den underförstådda andliga meningen, upplösande utlösningens fantomsmärta, eller om ifall den engagerade läsaren så hellre, i tyst samtycke, önskar spontanjästa eruptionen.

Detta kan sammanfattas till att i den forne, må hända, mytologiska iscensättningen av protagonisten, aldrig, med det verkliga liver i behåll, tillträdande kronarvingen, namnet skrivs på isländska Amlóði, på forndanska Amblothe, Ambluþe och på fornsvenska amblodhe med betydelsen ”dåre” i Erikskrönikan, Kungen av Danmark, med smaken av Pimpinella anisum L. och en, kanske en viss förvirrande upprymdhet, som placeboeffekt efter intagande av Tujon. den med oviss hemmahamn och flagan satt på spel, ty rysk roulett, kan erfara det Kirkegaardiska Hoppet som en spatial lägesändring, kinetisk aberration från konformitetens normalkurva.

Annons