Prokrastinering och Inkubation. Den effektiva spänningen orsakas av kontraster.

Lägg märke till de tankar och känslor som dyker upp i den stund då du är på väg att prokrastinera. Exempel kan vara: ”jag är inte tillräckligt motiverad just nu”, ”jag kommer aldrig att lära mig det här”, ”jag borde träna först”.

Låt helt enkelt din bön vara en tyst varelse där med Gud. Utan något behov av tankar och ord. Detta betyder inte att vi existerar för att initiera en avvikelse från principer och tydliga påståenden.

Det är okej att känna, men låt inte känslorna styra vad du ska göra just nu.
Öva på att stå ut med obehaget och träna din impulskontroll.

Försök studera lugnt och metodiskt även om du just nu inte känner dig motiverad.

Det svåraste som någon kan göra är att tänka själv, att gilla något för att han gillar det och inte för att han vet eller får höra att tio eller tio tusen eller tio miljoner andra människor gör.

På den tiden var det min enda oro.

Det ena skapar nödvändigtvis det andra. Rastlöshet och ångest går över.

Efter nästan 100 år har man nu aviserat att det är dags för den svenska glesbygdens ädle vilde att lägga sig på sofflocket för gott. I framtiden skulle hans arbete fokusera på fattigdom, misslyckande, exil och förlust – som han uttryckte det, på människan som en ”icke-vetare” och som en ”icke-kan-er.”

Han tycker bäst om att ligga inne på sin kökssoffa och ta det lugnt. Kökssoffan av trä med sitt slitna sofflock har blivit ett signum för den ständigt maskande hemmansägaren. En latmask som ägnar dagarna åt vardagsfilosoferande, jakt och fiske och åt att försöka slippa undan arbete och fordringsägare. Hemmansägaren i övre medelåldern bor i en lantlig miljö, i samhället Vinkelboda. Ibland gör han utfärder till staden Sladdköping.

Några har frågat vad jag har att äta; om jag inte kände mig ensam; om jag inte var rädd; och liknande. Andra har varit nyfikna på att veta vilken del av min inkomst jag ägnat åt välgörande ändamål; och några, som har stora familjer, hur många fattiga barn jag försörjde. … Tyvärr är jag begränsad till detta tema av min snäva erfarenhet.

Vinkelboda är ett bruks- och lantbrukssamhälle som lever kvar i Sverige från flydda dagar.

Forskning kring sömn har visat att trötta individer oftare väljer nytta framför att minimera risken för förluster, något som kan få till följd att vi fattar beslut som är mindre övervägda.

Sömn är förknippat med bättre resultat på minnestest, ökad flexibilitet vid svåra uppgifter samt förbättrad kreativitet.

Denna fas kännetecknas av en frånkoppling från problemet under en obestämd tid.

Perioden är avgörande för att de idéer som hjälper till att lösa svårigheter kan komma fram.

Idéer uppstår spontant. De kan ses i en dröm, dyka upp när du promenerar, eller faktiskt när som helst. I vissa fall är det i denna fas som många hoppar av för att de tappar tålamodet.

För det första; handlingsverb skapar användningen aven känsla av rörelse och mening.

Vad som helst kan vara en fördel. Låt Anden leda dig bortom den bullriga världen.

Omöjligheten att hitta en gemensam grund för ömsesidig kommunikation.

Enantiodromia förebådar en återfödelse av personligheten.

För det andra; energin hos verbala sammansättningar, som i ”fullfraktad”.

Visdom. Spelar ingen roll var den kommer ifrån. Det spelar roll om det gör ditt liv bättre eller inte.

De ställde sig i opposition till vismannen, gick det inte att undkomma hans inflytande.

En besatthet av kunskapens gränser leder till frågan om Guds existens och natur, universums likgiltighet och ondskans problem.

Det är lätt att ta filosofin till det yttersta. Men vem tjänar på det? Det alienerar människor och till och med hotar dem! Det är bara vi som vet!!

The Lives of Others visar hur en hängiven en kommunistisk regim, bryter igenom sin lojalitet och framträder som en humanist. Han föreställer sig själv i en stor skara som svajar hit och dit, och vars rörelser och gärningar han måste lyda: han tycker sig vara fattig, föräldralös, obetydlig. Vi hoppas att en av de tidigaste försiktighetsåtgärderna kommer att vara att hålla honom strikt avskild från penna och bläck.

I det ögonblick, och oupphörligt, faller snöstormar av illusioner.

De praktiserar sin filosofi i livets verksamhet precis som du. Enbart för att förbrylla och distrahera uppstår i nya ögonblick, regnskurar av bedrägerier.

Enantiodromia; uppkomsten av den omedvetna motsatsen under tidens gång.

Medvetenhet är nära besläktad med uppmärksamhet. Man måste införliva en motsatt arketyp i sitt psyke för att få ett tillstånd av inre fullbordande.

Enantiodromia, en löpande tvärtom; att förr eller senare stöter allt på sin motsats. Allt uppstår på detta sätt, motsatser från deras motsatser.

För det tredje; metoden att få en orddel att fungera som en annan, till exempel ”ogjordbävning” som ett adjektiv, eller förvandla ett adjektiv till ett substantiv, som i ”sittplatslös”.

Du bestämmer om du gillar något.

Du bestämmer om du vill ha något.

Du bestämmer om du inte gillar något.

Det är beslut som är upp till dig, inte upp till personen, platsen, saken eller idén i fråga.

Sätt dig bara ner och håll ryggen rak men fri, börja lugna ditt sinne och din kropp genom att ta några avkopplande, djupa andetag.

Annons