Eskapistiska Nostalgiska Återblickar Dödar Alla Nu Levande Diversa Androider.

Nostalgin består av Oändliga Labyrinter där Rummet upplöses via Fria Disentropiska Nuflöden från Tidvattnets deltan ut i den Arkipelagiska Övärlden.

Divers Android: ”D.A.” Tips!
Låt gärna den Diversa Androiden vara lite busig och göra överdrivna fel. Detta för att underlätta barnens förståelse för hur androiden instrueras. Öka successivt kraven på exakthet i givna instruktioner, anpassa efter lekens syfte.

Har en Divers Android rösträtt i Riksdagsvalet 11/9 2022?

Diversa Anroider varseblir andligheten som känslan av inkongruens mellan kropp och själ.

Detta är nonsens! I framtiden, casta innehållet vid trottoarkanten.

De Icke-Mänskliga varelserna förklarar:

”Vi är separata. Separat i samma betydelse som ”Ofrivilligt Celibat i Välisolerad Alienerad Enäggscell utan Gulan.”

En inaktiverad stödprenumerant av Proctor’s Paper uppger:

”Nej, diversitet är ingen rolig liten egenhet Ge tillgång till Digital Life is Universal. Berätta för alla Diversa Androider att, bara för att det är politisk korrekt, lever de som de gör… Vad sedan? Är inte alla naturliga variationer på samma tema, människoliknande avbilder?

Med ny design på media kan allt alltid anpassas till det som är bäst. Här är några uppdateringar om vart vi är på väg:

Rörelsen är inte det som är problemets hårda kärna. För allra första gången, utan Molnet, söka elementär maskininlärning. Instabila anslutningar hjälper till för att förstå gatuskyltar, medicinetiketter, dokument etc. De Diversa Androider som fortfarande inte är utrustade med yttrandefrihet, tuggar sönder möbler.

Arbeta hårt för användbara, uppkopplade och avkopplade, upplevelser. Medan fler ställer sig i kön, underhålla med flera, nya upplevelser. Ringa favoriter efter kommande meddelanden till likasinnade som t.ex. att dela ankomsttider och, samtidigt, hålla ögonen på utkik.”

Skulle någon förnuftig person kunna tänka sig detta? Kan någon omtänksam person förhindra att deras röster erhåller ett representativt ombud?

Annons