Victor Rangner’s The Method of Associative Steganografic Reality Story.

  1. Välj ut ett intressant ord, begrepp eller en idé. Ta en bokstav i taget.
  2. Finn ett otal fria associationer till detta koncept.
  3. Använd Collage, Borrough’s Cut Up, eller bara Första Bästa Infall.
  4. Välj ut meningar, helst Associativa-i-Sig, som kan fungera i ett större, helst obegränsat, sammanhang.
  5. Reducera, Redigera och Uteslut allt sådant Väsentligt som kan verka Förtroendeingivande och För det Intrinsikala Ändåmålet; Meningsbärande.
  6. I Wittgenstein’s betydelse: Det som Återstår är det som Blir Över och Kvar.
  7. Summa Summarum av tidigare Uppenbarelser.
  8. Avslutat för Evigt.

Den Andliga Tillvaron är inte att Förväxla med den Metafysiska.

I verkstaden pågår ett anti-medialt syntetiskt-artificiellt urval. Den empatiska förmågan omfattar tingens förgänglighet. Människor utgör inte något känslomässigt hot. Ett vemod över att detta tillstånd är livets verklighet.

Oberoende av skadan på hälsan, engagerar sig människor helst i sådana beteenden som kan anses vara normaliserande. Effekten är endast empiriskt påvisbar i förhållanden när positiva förändringar uppstår i samband med klimatets temperatur.

Negativ potens hänvisar till föreställningar om storlek. Strategin används för att söka genuina känslor; som att vara reserverad, avskild, oberoende och därmed känslolös.

Komplimanger i media om en sexuell erövring. Samla på omgivningens reaktioner.

Den overkliga fasaden visar världen som en kraftfull, elegant, smart, rik och välansluten, men opålitlig, källa.

En taktisk metod i strid, teater (upstaging) och marknadsföring:

För att väcka uppmärksamhet iscensätter Pseudo-realister situationer, såsom öppenhet för abstrakta fantasier om fientliga, instabila, otillfredsställande och oförutsägbara platser. Detta kan resultera i förlusten av upplevd handlingsfrihet.

För att framställa ett Avslöjande krävs en Sanningsliknande Iscensättning av ett, Utopiskt eller Dystopiskt men, Osannolikt Varsel. Ju närmare man kommer den affektiva händelsen, desto mer kan negativa händelser upplevas som mer negativa. På så vis antas det allmänbildande språkbruket genomgå en alkemisk destillation.

Livligheten att; energiskt, roligt, bekymmerslös och spontant, röra sig mot andra på ett animerat sätt.

I förhållande till låg energi, kan förestående fest upplevas som tecken en avsevärt brantare sluttning. Lågpoängare tenderar att vara mer seriösa och självbehärskade, och att vara försiktiga, oförhastade och kloka.

Myten Överskrider Kartans Ingenmansland. För att minimera konsekvenser, krävs större ansträngningar än ett negativt ordförråd.

Såsom Bröllopet i Da Capo, utgör Myten själva Gödningsmedlet för Framtida Desillusioner. Sanningsförhållandet står alltid i relation till Kritiskt Tänkande.

Ju närmare operationsdatumet man kommer, desto mer kan det negativa upplevas som allt mer negativ. Med ett mer gestaltvänliga ordalag är helheten mer negativ än summan av dess delar.

Tendensen att:

njuta av utmaningar, ta risken att vara genuin och därmed svårare att lära känna.
söka sällskap och att vara individualistisk, självförsörjande och att värdesätta sin autonomi.

försiktigt, reflekterande, självbehärskat och medvetet; hålla fokus på orealistiska lösningar.