Eskapismen; idealism utan hänsyn till det praktiska, blir den nya trenden för att hantera svårigheter.

Ingen indikation på att det finns depression. Bilderna föreställer badskönheter, sjösättningar av fartyg, byggprojekt och sporthjältar. Motreaktionen kan förklaras som svar från en grupp som önskar tillgång till ökade rättigheter. En återspegling av förbittring snarare än ett förnekande av dess existens.

Bedöm förhållandet realistiskt
Behåll din professionalism och ditt lugn
Konfrontera konflikter försiktigt och taktfullt
Dokumentera dina prestationer
Var villig att acceptera kritik
Upprätthålla ett starkt nätverk

Media syftar till att hjälpa människor att mentalt fly undan förfallet. Att engagera sig i beteende utformat för att locka till sig uppmärksamhet och andras beundran. Dåliga romaner är fulla av negativa händelser och kaos.

Utopiska föreställningar om ideal utveckling;
Känsla av ofullständighet och ofullkomlighet i livet;
Gemensamt tidsfokus på det förflutna, nuet och framtiden;
Ambivalenta (bittersöta) känslor;
Reflektion och utvärdering av ens liv; och
symbolisk rikedom.

Tankespel används för att förneka verkligheten. Det finns få försök till historisk exakthet. Begynnelsen representerar ett tillstånd av absurd fantasi där allt verkar vara hur saker och ting verkligen är. En plats av extrem lyx och lätthet där fysiska bekvämligheter och nöjen alltid finns omedelbart till hands, där livets hårdhet inte existerar och som inte tar hänsyn till konsekvenser.

Tycker Du att de Människor som kan till nytta för Dig, är de mest Intresseväckande?

Tröttnar Du snabbt på Människor, känner Dig piggare när Du har funnit någon Ny, Oförbrukad och helst Obegagnad?

Tycker du att din Tjänst är mer akut, än din Gentjänst?

Medvetenheten om tingen ökar uppskattningen vid deras bortgång. En djup sorg över världens tystnad. En sorg som uppstår i medvetenheten, som ett uttryck för överraskning, liknande ”ah” eller ”oh”. Båda könen har behovet av att upprätthålla sitt eget självbedrägeri och göra saker ingen annan skulle komma på.

Det finns tårar för saker som upplevs som verklighet. Komiska handlingar distanserar människor från de fasor som inträffar runt omkring dem. De avleder dem också från problemen hos omgivningen.

Den försiktiga Agenten kommer omedvetet att vara beredd att möta olika utmanande tankespel på den fina gränsen mellan konkurrens och paranoia. Berömmelse kommer att ge dig en viss befrielse.

Tycker Du om Psykosociala Genvägar?

Är Du intresserad av Andra Människor?

Är Du intresserad av hur den närmaste omgivningen kan uppfatta Agenten?

Uppmärksamhetssökande beteende är att agera på ett sätt som sannolikt lockar uppmärksamhet. En solig läggning vänder vem som helst. En flicka, uppmärksamhetsmagnet, spelar det Glada Spelet och ägnar längre tid till att titta på negativa fotografier än på positiva.

En man vandrar planlöst, stöter på en vacker kvinna som kysser honom och uppmanar honom att älska. Han tycker att han, särskilt inför en vacker snidad Madonna i en kyrka, är väldigt attraktiv, men föredrar vägens frihet och beger sig ut på en kringflackande tillvaro. Mötet blir en uppenbarelse.

Efter att ha fängslats, reflekterar han över de olika vägar livet har tagit. Påståendet att ”kvinnor som bär provokativa kläder orsakar våldtäkt” är lika förnedrande för män som det är för kvinnor. Som att framställa män som oförmögna att kontrollera sin sexuella lust.

En grupp utblottade män i fängelset tittar på en komisk tecknad Musse Pigg. De blir genast på bättre humör.

Psykologer har vittnat i rättegångar där bröststorlek har använts som mått på kvinnlig ålder. Samma psykologer hävdade att offrets bröst såg ut som en vuxen kvinnas bröst.

Att välja antingen det ena eller det andra. Denna skillnad tyder på att större uppmärksamhet ägnas till att bearbeta den negativa egenskapen. Hur dumt, fåfängt och självbelåtet, skulle det inte vara att göra en film om lidande?

Annons