Statsrelaterad ångest.

Detta är en makttävling, ett utmärkt exempel på dramaturgi.

Svårigheter att fatta beslut kan leda till att människor drar sig tillbaka från stress och undviker möjligheter till misslyckanden, som dramer där huvudpersoner och antagonister iscensätter sig själva för att fånga uppmärksamheten.

Backstagejaget är dock fortfarande närvarande, även om det inte går att upptäcka.

Att le är en viktig färdighet. Jämnmod, snarare än likgiltighet. Det innebär en total frigörelse från världen. Det är skillnaden mellan den Vise och Dåren.

Irritabilitet är ett av de vanligaste symtomen hos barn och ungdomar. Skolelever motiveras av yttre faktorer. Studenter ägnar så mycket tid åt sina leenden att de inte är medvetna om när de ler. När de tillfrågades om deras motivation för att göra bra ifrån sig i skolan, svarade många:

”- Att le naturligt, länge.”

Om något skrämmande ljud av åska eller ett fallande hus eller plötsliga nyheter om en eller annan fara, eller något annat av detta slag inträffar, kommer till och med den Vise att bli rörd ett tag.

Kampen om identitet.

Redan i förskolan kan duktiga barn visa allvarliga tecken på hur deras leenden inom en snar framtid kommer att leda till kroniska belastningsskador.

Den Vise avvisar och stöter bort dem och behåller sådana som inspirerar till fiktiv skräck. De kommer vanligtvis att finna lite nöje i vanliga aktiviteter och tidsfördriv.

Ett sådant barn, eleven ”Dåren”, också kallad ”Smilfinken”, uppvisade symtom på hur ett långvarigt leende kan utvecklas till grava, fysiska, belastningsskador. Dåren tror att de som slår honom verkligen är hårda och grymma.

Maskeringen involverar ständiga konflikter som barnen, eleverna, måste möta, maskerade. Detta leder sedan till frustration hos lärare och föräldrar. De kräver att utbildning och övervakning ska utöva en viss kontroll över känslomässiga aktiviteter.

För att bekämpa denna brist på apati måste lärare vara medvetna om olika stimuli.

Extrema versioner av rasen härstammar från de promiskuösa korsströmmarna med oändliga sammanblandning av kulturer. Det tänkta i säregna mönster saknar motstycke, är unikt vagt flytande.

Kulturen har konventioner som hjälper till att bestämma lämplig kommunikation och beteende i olika sociala sammanhang, som att svälta till skelett, eller förlöjligande ansiktsräddning.

Definierade gränser mellan jaget och andra är tvetydiga eller flytande, vilket leder till en sammansmältning av ego och förändring.

Som ett resultat kan individen inte existera på riktigt, utan försöker förändra bilder, idéer eller tankar. Säregna rytmer färgar tänkande, beteende och, speciellt, förlängningen av naturen själv. Tanken bakom förblir oförytterligt nedsänkt i den främmande ramen för tankemönstret.

Till exempel kan man associera en familjebild med att känna sig lycklig och tänka på bilden när man försöker känna sig lycklig.

Definitionen av känslomässigt arbete: ”Att visa vissa känslor för personliga vinningssyften.”

Leende Mask-syndromet har blivit en nödvändig egenskap i seriösa clownshower med rikliga, tomma och falska leenden. Inom uttrycksfullt känsloarbete försöker man ändra uttrycksfulla gester för att förändra inre känslor, som att le när man försöker känna sig lycklig.

Beroendeönskningar leder till en unik form av mänsklig relation. En likgiltighet för andra människor. Ett underskott i förmågan att uppleva njutning, minskad positiv affekt. Dålig social anpassning och
ytlig påverkan.

Smärta är lätt.

Genom att tro att den är lätt, kommer du att göra den lätt.

Allt beror på åsikter; ambition, lyx, girighet, gå tillbaka till åsikter.

Det är enligt åsikten som vi lider…

Så låt oss också vinna vägen till seger i alla våra strider,

– för belöningen är… dygd, själsfasthet och en frid

som är vunnen för all framtid.

Vetenskapliga undersökningar bör fungera som medel för samhällsordningen att avskaffa naturens blinda krafter. Till exempel ska personen välja mellan att utföra sina skyldigheter gentemot sin herre, eller att bedriva en hemlig kärleksaffär. Dessa två aspekter kommer ofta i konflikt. Inre motsättningar blir så stora att de orsakar kollaps.

Inom kulturen ses misslyckanden och ogillande av andra som förolämpande eller aggressivt. Genom att försöka, svårt på grund av symtomens subtila natur, komma över de relationer de har skapat, förvandlas människor själva.

En hög förekomst av roller kan medföra så lite utrymme att de inte längre vet vilka de är. En agent som faktiskt representerar rollen som en person ska spela, men vem gör det under namnet.

Personen, som en tillbakadragen zombie, kan personan bli en automat. För att lösa det krävs acceptans och bekräftelse av andra. Det kan hända att agenten får ett socialt erkännande av sin egen identitet.

Ett användbart och vardagligt sätt att förstå dramaturgi (särskilt frontstage och backstage) är att tänka på en servitör eller servitris på en restaurang. Servitören eller servitrisen härmar den irriterande och oförskämda kunden.

Annons