Oligarkin upprätthåller makten genom att Arbetarkastet får anständiga löner, bostäder och utbildning. Legosoldaterna är officiellt USA:s armé, men är i själva verket anställd av oligarkerna.

Även enkla händelser kan uppfattas som komplexa enheter.

”Världen är helheten av fakta.”

Ändå, vad är en sak?

Många uttryck hänvisar till enheter som inte har någon plats för egenskaper eller avsiktliga åtaganden.

Konstituerande ontologer hävdar att objekt är strukturlösa blobbar. En blobb är inte något annat än de egenskaper det har. Blobben kan röra sig utan att ha varken ben eller vingar och har nästan 720 kön.

Boris kände sig säker på att Auberges beskyddare, en före detta överste för den ryska armén, hans enda semester var i säcken, verkade ha ekonomiska svårigheter.

Moorehouse blev övertygad om sanningen. På grund av sina åsikter, låstes han in i ”Teatern”, ett dårhus:

”Det var väldigt obehagligt – armen på sätet skär in i din rygg – och mycket kallare än jag hade förväntat mig.”

Nästan utan paus såg han vemodigt tillbaka på sitt relativt lediga och ordnade liv hos X.

En svårighet med denna tvist är att klargöra hur de, som beståndsdelar, skiljer sig från varandra.

Avis undersökte villkoren. Detta återspeglas i ett grovt påstående om hur helheten hänvisar till ett faktum.

Plongeur, ändå inte friare än om han köpts och sålts; hade det bättre än många andra. Detta dödsföraktande språng där människor försöker ta sig från en punkt till en annan.

Trots smutskastningen och inkompetensen visade det sig att Charlie, med familj och utbildning, hade rymt från Hemmet.

Everhards ansträngningar, vilket gar en känsla av förutbestämd tragedi, kom att misslyckas. Han berättade om sitt rutinmässiga drickande på lördagskvällen till söndagsmorgonens tidiga timmar.

Ska vi, arbetande människor, slösa bort sömnen efter ett mord?

Det finns olika uppfattningar om detta. Ska enheter som bord och stolar, lejon och tigrar, siffror och skönhet betraktas som ingenting verkligt? Tillstånden är beståndsdelar i förhållande till detaljer och falska abstraktioner.

Jump London förblev tyst om händelser som inträffade i resten av världen. Han bokstavligen slogs om det kalla och smutsiga köket.

”Ett mord begicks precis under mitt fönster och det som slår mig när jag ser tillbaka, är att jag låg i sängen och sov.”

– Sätter man blobben i en labyrint lär den sig ta sig ut därifrån för att hitta föda. Den kan röra sig fyra centimeter i timmen. Om två blobbar slås samman kommer den som har lärt sig något överföra sin kunskap till den andra. Ett mysterium, ett mellanting mellan svamp och människa.

Annons