Vad som var det heligaste och mäktigaste av allt som världen ännu har ägt har förblödit under våra knivar: vem ska torka av oss detta blod?

Domedagsanordningen har blivit den mer populära frasen. Historia är saklig, verklig, korrekt och sanning, medan Kaos är motsatsen.

Den ständiga rädslan för total förintelse.

Från den formlösa Etern, formade Kaos ett ägg. Ur ägget kom Människan,, en hermafrodit. Människan parade sig med sig själv och födde Tiden och Nödvändigheten.

De stora förförarna och hädarna ska genomgå eviga tortyrer utan upphörande. De ogudaktigas själar ska faktiskt förintas.

Vilka heliga spel måste vi uppfinna?

De var pedagogiskt motiverade uppfinningar för att uppmuntra mänsklighetens respekt.

Med Tiden och Nödvändigheten måste metaforiska bilder ge efter för begränsande förklaringsmönster.

Ändå talar de om ett mellantillstånd.

De vilkas Dygder och Synder uppväger varandra ska gå ner och flyta upp och ner tills de reser sig renade; och prövas som guld prövas.

Vi kan använda elektriska lampor och radioapparater och samtidigt stimulera fantasin med extatisk hängivenhet.

Skådespelet är fantastiskt, overkligt, övernaturligt. Ner i gapet en enorm ljusorange boll. Den suger in hela jorden i sig. Molnen i fjärran lyser upp av den kraftiga blixten. Ljushavet sprider sig. Till och med molnen glöder, brinner, genomskinliga.

Det avgörande beslutet behandlas mytologiskt i dess linda.

Kaos är död. Kaos förblir död. Och vi har dödat Kaos.

Myten är en form av att förstå Kaos makt, strukturer och förbindelser.

Mytens verksamma substans är allt som finns; skapelsens mörka världshärskare och mysterium inkarnerat.

Ändå skymtar skuggan. Hur ska vi trösta oss själva, alla mördares mördare?

Vilket vatten finns för att rena oss?

Dead Hand skulle bada planeten automatiskt.

Är inte denna gärning för stor för oss?

Måste vi inte själva bli gudar bara för att framstå som värdiga?Annons