Let me live here ever!
So rare a wondered father and a wise
Makes this place paradise!

Horror Vacui. Människan avskyr det Osäkra, Ovissa och Oförutsägbara.

Magi togs på allvar och studerades av seriösa filosofer, särskilt tysken Henricus Cornelius Agrippa, som 1533 publicerade i tre volymer hans De Occulta Philosophia, som sammanfattade arbete utfört av italienska forskare på ämnet magi. Agrippas arbete påverkade John Dee (1527–1608), en engelsman, som hade en stor samling böcker om det ockulta samt om vetenskap och filosofi.

Därför tvingar Sapiens in Framtiden i ett Önsketänkande, som i grund och botten saknar Verklighetsförankring och Realitetsanpassning.

Digitala nomader är människor som lever sitt liv på ett nomadiskt sätt samtidigt som de ägnar sig åt distansarbete med hjälp av digital telekommunikationsteknik.

Sådana människor har i allmänhet minimala materiella ägodelar och arbetar på distans i tillfälliga bostäder, hotell, kaféer, offentliga bibliotek, samarbetsutrymmen eller fritidsfordon och använder Wi-Fi, smartphones eller mobila hotspots för att komma åt Internet.

Även om termen vandwelling innebär att bo i en skåpbil, kan många typer av fordon användas för permanenta, mobila boendearrangemang, inklusive tidigare allmänna bussar eller skolbussar (”skoolies”), husbilar, fritidsfordon (husbilar), resesläp, husbilar , sportfordon (SUV) och bilar.

En skåpbil som har modifierats med grundläggande bekvämligheter, såsom husbatterier, solpaneler, en sängplattform, någon form av toalett, handfat och förvaringsutrymme.

De söker frihet, självförsörjning och rörlighet utan att betala för konventionella stationära bostäder. Andra kan vara ett steg från att bo på gatan eller i ett härbärge.

År 2020 fann en forskningsstudie att 10,9 miljoner amerikanska arbetare beskrev sig själva som digitala nomader, en ökning med 49 % från 2019.

Vi har tillåtit cyniska politiska reaktionärer och talesmän för stora företag att föregripa dessa grundläggande libertarianska amerikanska ideal. Individualism har använts för att rättfärdiga egoism; strävan efter lycka för att rättfärdiga girighet, och även vår betoning på lokal och regional autonomi har använts för att rättfärdiga parochialism, insularism och exklusivitet – ofta mot etniska minoriteter och så kallade avvikande individer.

Nomadism är också en livsstil anpassad till infertila regioner som stäpp, tundra eller is och sand, där rörlighet är den mest effektiva strategin för att exploatera knappa resurser.

I naturtillståndet hade de friheten att försvara sin rätt mot andras skador och var på lika villkor för att upprätthålla den, oavsett om de invaderades av en ensam man eller många i kombination.

Medan de, genom att anta att de har gett sig upp till en lagstiftares absolut godtyckliga makt och vilja, har avväpnat sig själva och beväpnat honom för att göra dem till ett byte när han vill…

Inom en snar framtid går Egendomen Sapiens ur händerna, i en Helt Oförutsägbar Kaosforskning.

Liksom i The Comedy of Errors har allt har hänt på mer eller mindre tre timmar. En fiktiv ö, äger rum i den nya världen, kan representera vilket land som helst som har koloniserats. Hemområdena hade krympt och befolkningsnivåerna växt.

Den civila regeringen, i den mån den är inrättad för egendomens säkerhet, är i verkligheten inrättad för att försvara de rika mot de fattiga, eller för dem som har egendom mot dem som inte har någon alls.

De som ägde 11 000 assēs eller mindre föll under den lägsta kategorin för militärtjänst, och deras barn – prōlēs (avkomma) – listades istället för egendom; därav namnet proletarius (producent av avkomma).

Avsky slav,
Som något avtryck av godhet inte tar,
Att kunna göra alla sjuka! Jag tyckte synd om dig,
Tog möda för att få dig att tala, lärde dig varje timme
Ett eller annat: när du inte gjorde det, vild,
Vet din egen innebörd, men skulle gabba som
En mycket brutal sak, jag gav dina syften
Med ord som gjorde dem kända. Men din vidriga ras,
Även om du lärde dig, hade du inte det där
goda naturer
Kunde inte hålla ut att vara med; därför var du
Förtjänt instängd i denna klippa,
Som hade förtjänat mer än ett fängelse.

Uregendom är en individs liv.
Primär egendom inkluderar idéer, tankar och handlingar.
Sekundär egendom inkluderar alla materiella och immateriella tillgångar som är utkomsten av individens primära egendom.

det är naturligt för människan att äga yttre ting
det är tillåtet för en man att äga en sak som sin egen
Kärnan i stöld består i att ta en annans sak i hemlighet
Stöld och rån är synder av olika arter, och rån är en allvarligare synd än stöld
stöld är en synd; det är också en dödssynd
det är dock tillåtet att stjäla genom stress av nöd: ”i nödfall är allt gemensam egendom.

Officiellt kallades egendomslösa medborgare capite censi eftersom de var personer som inte var registrerade med avseende på sin egendom… utan helt enkelt vad gäller deras existens som levande individer, i första hand som fadern över en familj.

Bestäm ditt eget liv; låt inte en annan person bestämma eller styra dig.
När du är i stan, respektera alltid lokala lagar och tjänstemän, och försök att alltid vara en gentleman.
Utnyttja inte någon som är i en utsatt situation, lokalbefolkningen eller andra luffare.
Försök alltid att hitta arbete, även om det är tillfälligt, och sök alltid jobb som ingen vill ha.

Genom att göra det hjälper du inte bara ett företag på väg, utan säkerställer sysselsättning om du återvänder till den staden igen.
När ingen anställning finns tillgänglig, gör ditt eget arbete genom att använda dina talanger inom hantverk.
Tillåt inte dig själv att bli en dumt fyllo eller utgöra ett dåligt exempel, för lokalbefolkningens behandling av andra luffare.
När du luffar i stan, respektera dem som skänker gåvor och slit inte ut dem. En annan luffare kommer att behöva dem minst lika mycket som du.
Respektera alltid naturen; lämna inte sopor där du övernattar.
Om du befinner dig på en allmän plats, ställ alltid upp och hjälp till.
Försök att hålla dig ren och bada och tvätta när det är möjligt.
Åk tåg med respekt när du reser. Ta inga personliga chanser. Orsakar inga problem med driftpersonal eller värdjärnväg. Agera som en extra besättningsmedlem.
Orsak inte problem på en bangård; en annan luffare kan komma att behöva passera genom den gården.
Tillåt ingen att ofreda barn; anmäl alla förövare till myndigheter – de är det värsta skräpet som angriper samhället.
Hjälp alla barn på rymmen och försök få dem att återvända hem.
Hjälp dina medluffare när och varhelst det behövs; du kanske behöver deras hjälp en dag.
Om du är närvarande vid en luffardomstol och du har vittnesmål, ge det. Vare sig för eller emot den anklagade, din röst räknas!

Ibland beskrivs också som ”nomader” olika ambulerande befolkningar som rör sig bland tätbefolkade områden för att erbjuda specialiserade tjänster (hantverk eller yrken) till sina invånare – externa konsulter, till exempel. Dessa grupper är kända som ”peripatetiska nomader”.

Mirandas enda plikt i faderns ögon är att förbli kysk. Hennes far var av ursprunglig amerikansk och afroamerikansk härkomst; hennes mor var av skotsk och irländsk härkomst. Hennes ovanliga förnamn kan vara referens till ett indianord ”toyah” som betyder ”vatten”.

Miranda gick i en privat flickskola, men blev mobbad. En frånvarande och ofta rebellisk elev.

Alienerad av sin bakgrund och omgivning ledde hennes beteende till att hon undvek manligt sällskap.

Hon började uppträda på scen när hon var 15 år gammal, intelligent, naiv och vacker.

Hennes tidiga intresse för musik, dans och skådespeleri, i kombination med alienation och osäkerhet angående sexualitet, ledde till att Miranda sökte ett utlopp. Hon attraherades av punkrörelsen. På grund av hennes distinkta utseende och pråliga färgade hår, kallades hon för ”The Bird of Paradise.”

De fyra eller fem kvinnorna som Miranda minns, kan symbolisera den unga flickans önskan om något annat än bara män.

Luffarkulturen – även om den alltid har haft många beröringspunkter med den vanliga amerikanska kulturen på sin tid – har också alltid varit något separat och distinkt, med olika kulturella normer.

Digitala nomader är ofta yngre distansarbetare, backpackers, pensionerade eller halvpensionerade, snöfåglar och/eller entreprenörer.

Ayn Rand är inte alls konservativ.

Seccessio plebis, en form av protest. De egendomslösa lämnade staden vilket skulle leda till att ekonomin kollapsade.

Josef Stalins styre 1931–1934 orsakade cirka 1,5 miljoner dödsfall: detta representerar mer än 40 % av den totala Kazakiska befolkningen vid den tiden.

Ett av resultaten av upplösningen av Sovjetunionen och den efterföljande politiska självständigheten och ekonomiska kollapsen av dess centralasiatiska republiker har varit att nomadismen har återuppstått.

För det kirgiziska folket var nomadkulturen central för ekonomin. Efter WW2 blev befolkningen alltmer urbaniserad, men somliga av dem tar fortfarande sina hjordar av hästar och kor ut till höga betesmarker varje sommar, vilket fortsätter ett mönster av rörlighet.

Vem äger Världens efter WW3?

Användningen av ordet ”frihet” hänvisar till egendom.