”JAG TRÄNAR FEM ELLER SEX DAGAR I VECKAN, MEN JAG BLIR INTE GALEN. JAG VÄXLAR MELLAN GYMARBETE OCH DANS, SEN KÖR JAG SPRINT, SÅÅÅÅÅ. JAG TRÄNAR FÖR UTHÅLLIGHET.”

”Ibland behöver man sitta ensam på golvet i ett tyst rum för att höra sin egen röst och inte låta den drunkna i andras brus.”

Du ger mig din roliga halvtimme
Jag ger dig mitt nummer
Och mitt i utredningen
Utan kollage, ingen framtid.

Alla borta, ingenstans att ta vägen
vänder tillbaka,
Men åh, ingenstans att gå,
Åh, ingenstans att gå
Snart är vi borta härifrån
Trampa på gasen
En söt dröm blev verklighet idag
sju barn kom till himlen
sex barn kom till himlen
fem barn kom till himlen
fyra barn kom till himlen
tre barn kom till himlen
två barn kom till himlen
Ett barn kom till himlen

Destination Freedom.

Tränar sex dagar i veckan, tre timmar om dagen.

Löpning 10 km om dagen.

Styrketräning.

Dynamisk stretching, vilket säkerställer maximal flexibilitet.

Balett (för balans).

Pilates.

Yoga.

Meditation.

Simning.

Kickboxning.

Cykling.

Jag sitter själv, lugnar ner mig, inventerar.

Inventering är en observationsundersökning.

Man inventera strumpor i en låda eller legobitar i en ask.

Tillsammans med de spridda hänvisningarna, finns det en mycket fiktiv biografi, känd som Vita.

”Den Osannolika Handlingen”

Först i slutet av millennieskiftet inleddes en omfattande studie. Historien ”Vita” kan genom århundraden, ha cirkulerat i flera motsägelsefulla versioner.

Kan den levande varelsens utseende, upplysa någon välutbildad och belevad person, om varelsens inre egenskaper samt framtida beteende?

Med ett ökat vetenskapligt intresse har vissa försök gjorts för att fastställa artens härkomst och innebörd. Kroppen, så som den är känd idag, kan ha en näst intill obefintlig relation till den ursprungliga. Därför bär de numera titeln:

Den Osannolika Handlingen.

Kanske vår civilisations allra första sängkammarspel?

”Den som inte låter sig akta, likt Kronos barn av sin far, förtärs av egna Minnen om Ouppfyllda Drömmar”

Innehåller Alkemistens Hermetiska Ägg, Svaret på den Eviga Frågan om Hur det Astrologiska Kosmos är sammanlänkad med den i Fjärran Östern, Brahmas Karma, eller Nietzsches; Amor Fati?

Den beskrivs som en allegori om frihet:

Den Osannolika Handlingen.

Under titeln 狐狸与葡萄, visar den melodramatiska tragedin hur idioten, under opiumrusets inverkan, trasslar in sig med filosofens hustru.

På Atens Agora; Demokratins vagga, kallade Aristokratin stadens enkla hantverkare för ”idioter”. Detta främst för att de, med sina ytterst begränsade resurser, inte kunde begripa hur administrationen påverkade deras medfödda sociala förpliktelser och skyldigheter.

Intrig:

En extremt ful idiot av frygiskt ursprung argumenterade som en förespråkare för en rik same. Denna oegennyttiga vänlighet uppskattades av gudinnan Isis.,

Som belöning skänker Isis idioten gåvan att befrias från allt elände, och får det omöjliga uppdraget att sändas till avlägsna och farliga världar för att där bekämpa bestialiska odjur och fruktansvärda magiker. För att klara av det, utrustar Isis honom att, genom list, fabulera.

Uppenbarligen krävde detta tillstånd ett annat förhållande till Nordanvinden och Solen.

För att förstå fabuleringskonstens fantastiska egenskaper, använder han den först till att genera en sofist inför sina elever och därpå gå till sängs med vishetslärarens äkta maka.

Han retar i övermodigt hybris upp stadens herrskapen, förolämpar tjänstefolket, och tvingas därför i fängelse. För att inte förlora förståndet, arbetar han dag och natt med att förvandla koliambiken till, nu förlorade, elegier.

I en tid då vagnar inte kunde färdas särskilt snabbt, kan den maximala kraftpunkten vara tillräckligt nära den önskade hastigheten så att ytterligare växlar inte behövdes. Men när mer kraftfulla färdmedel dök upp, växte skillnaden mellan maximal effektpunkt och önskad hastighet avsevärt.

Med material från andra kulturer, agerade han som sändebud mellan samerna och imaginära härskare.

Han erhöll ett diplomatiskt uppdrag, förolämpade, anklagades för tempelstöld och kastades ut från en klippa.

Kronologisk försoning ledde till att forskaren drog slutsatsen att allt vittnesbördet som hänför sig till associationer till de sju vise männen, måste inkluderas i Fabeln om Grodorna.