En del av hans ben blir blockerad av en mystisk kraft.

Tro påverkar Arbete; att tänka på religion, sexuell avhållsamhet, andlig renhet och att vara riktigt mörk.

Ett skede av förvirring; avstående av övertygelse eller förstärkning av tro utifrån paradoxer, logikens gränser eller transcendens, utan bekymmer och tvivel inför andras upplyftande, .

Tro på någon slags fri man.

Var en man av egen fri vilja på eget initiativ.

Någonting förlöses tyst, viska orden: ”Jag älskar kvinnorna.”

I skolan förbjöds all undervisning i Historia och Religion.

Detta kan ha uppstått genom att operativa vägrade att överlämna sina hemligheter till slavar med tillstånd att handla.

Det gåtfulla består av metoden.

För första gången bara att finna ett mörker; ett moln av omedvetet, håll tillbaka och förbli i detta mörker, alltid tigga, se, vara i detta moln och detta mörker.

Ett pussel, en gåta eller en enigma är en kanon.

Den verkliga skillnaden öppnar upp för en slags säker sammanfogning av kärlek, sex, odödlighet och en fulländad kropp.

Med en hängiven omrörning. Den ursprungliga sekvensen av händelser och variationer, ryser, går sönder; olika färger mitt i tomma intet.

Ta steget över. Kämpa för att genomtränga mörkret. Slå på det tjocka molnet med en skarp pil, och, vad som än händer; ge inte upp.

För att skapa mönster och rytmer mellan cyklerna, upprepas en cirkel i det oändliga.

På samma sätt finns det inget, utom erotiseringen av abstinens.

Som att njuta av sin uppståndna kropp i sällskap med ett naturligt fenomen där solen förmörkas, som början på en ny dag och transcendens.

Då uppstår en förändringsprocess.

Många detaljer förändras avsevärt.

Hemligheten; med dessa spekulativa passager … tjänar till att skärpa skarpsinnet.

Komponera egna gåtor.

Planen fungerar.

En resande hjälper till att sätta namn på den okända kraften.

På egen hand skär han kvarnstenen.

Världen är en bättre plats när kvinnor uppskattar förmågan att ta bort röda flaggor; att aldrig ha kontroll över sitt eget liv; sin oskuld och, följaktligen, sakna den autonomi som kommer av att undvika relationer.

Tro gör gott, som att tro på något utan bevis.

Tro ​​kan inte försvaras rationellt.

Ty att bli älskad, kan inte tänkas. Gripas och hållas, men genom tanken, varken gripas eller hållas.

Och därför, måste det ändå kastas ner och övertäckas av ett moln av glömska.

” –Här rivs för att få luft och ljus;
Är kanske inte det tillräckligt?”

Annons