Det skulle vara som att komma till en mur.

En uppsättning fjädrar monterade inuti en låda och som täcker lösningar på problem i ett dussin ämnen.

Brusgrindar är användbara mellan passager. Man måste vara försiktig så att de inte utlöses när människor flyttar stolar.

Många av variationerna har blivit legendariska. Syntesen av dessa, förmörkar och underordnar det sista.

De första fyra är baserade på några passager.

Jag gick upp på övervåningen och hackade dem, gjorde det baklänges och sånt.

Det reflekterade kan vara svårt att förstå.

När jag lyssnar, verkar det som om någon pratar.

Pratar om sina känslor, eller om sina idéer om relationer.

Men när jag hör trafik – har jag inte känslan av att någon pratar.

Jag behöver inte ljud för att prata med mig.

Avslutar med en fördröjning.

Fördröjningen; en enda reflektion.

Tidsparentesen består av korta fragment med indikationer på när de ska börja och sluta.

Skapandet av följsamhet till glädjen i att föreställa sig det ofattbara.

Singulariteten består av utopiska skisser.

Imperfektionerna i sig anger höjd, kast och spelteknik.

Genom att följa denna period kan impulsen skapa en ordning som närmar sig det vackra.

Rättvisa är en anordning där dygd i slutändan belönas och ondska straffas; en ironisk vändning relaterad till ekot av en reflektion.

En reflektion godtyckligt framställt av fantasin, som avslöjar ouppfattade förhållanden mellan tingen och en högre sanning.

Om vi ​​mer noggrant studerar avstånd och proportioner skulle vi förmodligen hitta vissa relationer mellan multiplar baserat på någon logaritmisk skala eller vad skalan nu kan vara.

Ett verk och dess existens – från primitiv drift, till en behållare för tusen kombinationer av tro.

Rutinerna är organiserade på två sätt samtidigt; en berättelse om idéer, såväl som ett förhållningssätt till sammanhållning.

Mixa och omarbeta passagerna till en nykter berättelse om sorg och död. Men utforska också tillfälliga förhållningssätt till identiteten.

Majoriteten hade en liten eller ingen bakgrund alls.

Bråka lite med rattarna.

En perfekt regering, med ömsesidiga, uteslutande riktningar, återspeglar en ostörd hierarki av nyckelförhållanden.

Det är en andlig och demokratisk inställning till världen.

Predikningar som respektabla försök att bevisa fakta.

Faktum inträffar i nuet och försöker stoppa tiden som går.

Om å andra sidan tiden är för kort, ändra inte höjden.

Elementen som kvarstår, löses upp, varieras och återkombineras.

Många reflektioner avtar.

Detta är mest märkbart när reflektionerna fortsätter, tills att noll uppnås.