Under Faunens Eftermiddag inbjuder Skymningen

Törnrosorna till Tidens Smäktande Vals.

Timglasets Midja dras åt med Livstycket

Kyskhetens Bältros briserar

Phoibos Strålar extrapolerar och

på Auroras Rodnande Kinder

Blodröda Daggdroppar rinner

Som En Gång

Körsbärskärnorna rasat

Över Hiroshimas

Trånsjuka Geishor.

Vart Månvarv Frestar

Flickan med Namnet Måndag

Tidens Gulblekta Kärringtand

Asklepios varslar om Själens Öppna Sår

Alchemilla, Alruna och Secale purpurea

Ut från Lindas Blotta Sköra Sköte

Barnets Ankomst viner

Pisksnärtar över över Dagsländornas

Utmanande Inlevelser

I Morgonstunden söver Nattens Drottning

Karon med Elegisk Färjesång

glänser till som Kattguld i Klondyke.

Laxen hoppar efter Flugan

Gäddan lurar

Hingstens Kätting hindrar Kättjans Kenning

Ur Vassens Skimrande Solsken

I Solurets Klockslag

hörs Dödsurets knäppande eka

Annons