Det är en ständigt pågående debatt om den Grundlagsstiftade Yttrandefrihetens Gränser.

Men varje anställd Journalist borde ju inse, veta och förstå att varje personligt Fritt Valt Yttrande ytterst är beroende av personens ekonomi.

De större Medieföretagen och Bokförlaget har tillgång till Presstöd med flera i Spåren att Rätten till att Yttra sig om Allt mellan Himmel och Jord.

Var Skrivkunnig Undersåte är Medveten om Hur Yttrandefrihetens Gränssättningar är direkt och indirekt utsatt av hur mycket Resurser den Målsägande har i Plånboken.

Bränna böcker, med vilket innehåll som helst, kan vilken Victor Eremita med Hedern i Behåll utföra utanför Eremitagets Grotta eller Obeskattad Kåtan utan Stengrund.

Varje Yrkesverksam Journalist bör veta att utan Ekonomiska Resurser i Ryggen, kan Ingen Retorisk Demagog uttala sig om vad som helst.

Varje Färdigutbildad Journalist med höga Studieskulder att Återbetala efter Skatt, kan högst Sannolikt också ha en Familjebildning hemmavid att dra hem den Kortaste Strået till.

Yttrandefriheten måste löna sig för den som har Pennfäktning som Daglig Inkomstkälla.

Självklart är varje Medieföretag intill Besatthet intresserad av att Gå Skrattandes hela Vägen till Banken, men även för Skrivarskrået, inklusive Red Top, Gråkappan och Dagens Dikt, medför Ökad Konkurrens mellan Raderna och Under Strecket, att den Idealistiska Ideologiska Svångremmen måste dras åt med minst ett Hålslag före Dead Line.

I Ekonomins Heliga Namn får Journalisterna lämna Ordbehandlaren med Mössan i handen.

Draksådden sträcker sig inte längre än Trycksaken säljer.

Blir Yttrandefriheten alltför Olönsam för Lösnummerköparna, så kommer även Freelancande Vapendragare för det Fria Ordet börja se sig om efter en annat Lönsammare Grävarbete efter de Ursprungliga Heta Källorna.

På Andra Sidan om Baltiska Havet har under Svårare Tider Mästaren och Margarita langats som Franska Vykort under Kolportörens Disk.

Sedelärande Berättelser har sedan de Sade kartlagt Libertinernas Hemliga Sängkammarspel, tryckts underground av Frivola Opinionsbildare.

Fler Domsagor har förhandlats angående Fördomsfria Frisinnade Frispråkigheter, än Yttrandefriheten angående Kamratfostran bakom Lykta Dörrar och Järnridåns Rostfria Beslag.

Den som Söker uttala sig likt en Senfärdig Pandora eller Kassandra, måste först Uthärda ett näst intill Oändligt Antal Prokrastinerade Bordläggningar, Förhalande Förhandlingar, Slippriga Uttalanden från Oberoende Obehörig, typ Kulturprofilen intill Stol nr 17 ohörsam inför 17:de Balladen, Eklutar, Stålbad, Dödsföraktande Uthärdanden, Järnjungfrun och Plötsligt Inridande Spanska Ryttare.

En Simpel Visselblåsare göre sig Icke Besvär.

En Simpel Visselblåsare blir hanterad Ovarsamt som ett Rö för Vinden, i Säv, Säv, Susa och Ute Blåser Sommarvind.

Varför skulle inte en Halvdansk Båtflykting kunna utföra sina Bokbål på Enskild Grillplats med tillhörande Tändvätska samt Tillbehöret Brandspruta?

En Lättbegriplig och Kortfattad Summa Summarum:

Alla Enskilda Undersåtar har inte Presstöd till att Yttra sig om Grandet i sin Nästas Öga.