Förnöjsamhet kan idag betraktas som största hotet mot världsekonomin.

En Nöjd Medborgare kan inte Ge Elitistklassen några Guldstjärnor i Livet är de Blott Ett Ögonblick i Sänder som Kom och Gick ut genom Köksingångens Gnisslande Svängdörrar.

Därför gäller att producera så mycket Avund och Fåfänga att Ekorrhjulet snurrar på.

Sisyfos bergspredikan är nu ersatt med det mer Postmoderna Sisyfos Rulltrappa.

Sisyfos sten består av en Smart Phone, med ett ständigt Nuflöde av Fragmenterade Informationsbitar.

Var Alienerad Välisolerad Medborgare äger rätt till att Själv klistra ihop Informationsbitarna till antingen Desinformativ Faktaresistent Konspirationsteori, eller Evidensbaserade Spekulativa Hypoteser som lätt kan anpassas till Etablissemangets Eskapistiska Elitistiska Bubbla.

I båda fallen gäller att ge Avunden och Fåfängan tillräckligt med Hjärtstartare och Konstgjord Andningsapparat.

Avunden gynnar Marknadskrafterna som Grädden i Moset och med den Ena Handens Fingrar i Syltburken och den Andra i Frälsningsarméns 7-24 kokande Köttgrytor.

Ingen är tillräckligt Förnöjsam, eftersom det alltid finns någon Närstående Anhörig, Grannsamverkande Vän av Ordning eller Falska Vänner som Andliga Energitjuvar inom Omkretsen för den Sociala Nätverksförbindelsen.

Fåfängan kan i mycket påminna om Avunden, men är mer Egocentrerad, än Socialt Anpassat Extrovert.

Visst finns det Introverta Narcissister som ännu inte Kommit Ut ur Antropocentrismens Alienerade Vanföreställningar, men Narcissism, Psykopati och Sociopati är inte den Slutgiltiga Lösningen på Hur att Attackera Kriminella Dödspatruller med Fiendens Fiendes Diskmaskinsrealistiska Bidrag till Upplopp i Omlopp.

Det räcker inte att se Bjälken i ens Grannes Öga och Grandet i ens Eget.

Förnöjsamhet innebär i korthet att Gräset är lika Sublimt Högpotent Genmodifierat samt Ekologiskt Odlat Över Lag och Ordning Över Allt.

Den som är Nöjd med det Lilla En har, eller inte har, rubbar vilket Inre Socialdarwinistiskt Cybernetiskt Digitalt Kretslopp, hur Starkt det än är Försvarat med Vattenkanoner, Tårgas, Gummikulor och Målsökande Varningsskott.

Hälsan är lika Munkavleförsedd som en Normalutrustad Papperstiger.

Inom olika Subkulturer finns ändå samma Minsta Gemensamma Sammanhållande Substans av Tystnadskulturella Slutna Kretsar, typ den Formella eller Informella Högsta Kasten.

Också Enväldiga Monarker hänger som Marionetter i trådar härledda till Libertinska Libertarianer.

Avundens Kärnvirke och Roten utan Ratatosk lider alltid och i Alla Sociala Sammanhang av en Ytterst Plågsam Brist på Vad det Nu vara Månde.

Den värsta och sämsta Avunden är Hur att Söka Anta den Ouppnåeliga Världsfrånvända Skönandens Skepnad.

Avundens Memento Mori uttalas inte som Hen som Dog Nöjd.

Hur att vara En Annan, utan Att Tappa Död Mans Grepp om Livlinan och därmed Falla Ner i Ättestupan likt en Italiensk Marmorsten från Hjärtknipande Peacemaker?

Varje Förstagångsväljare som lider av Obotlig Kronisk Invidia, är Hälsad som en Högst Naiv Världsförbättrare av Samtliga Inomparlamentariska Politiserade Välpolerande Makassinsmetade Huvudmän.

Den som Väntar på något Ont, lever Ut sina Primitiva Drifter i Nuet som en Oborstad Rabiat Notorisk Cosplay QAnon Schaman i Capitoliums Första Kammare.

Håll Alltid Tummarna för Nuvarande Underdog i Underläge.