I höst är det Riksdagsval 2022, den 11 september.

Svenskar brukar gärna beskriva sig själva som ”naiva”, ”godtrogna” och som ägnar sig åt hårklyverier i ”Ankdammen”.

Kanske det är lättare att förklara det som en Bubbla? Eller ett Självbedrägeri, en Förförelse genom Önsketänkande?

Den som blir Förförd, är ju också ett Passivt ”Oskyldigt”, ”Naivt”, Offer.

Under WW2 var Sverige ett ”neutralt land”, men det betydde inte att Sverige stod utanför kriget. Sverige befann sig mitt emellan de Allierade och Axelmakterna.

Neutraliteten kan ifrågasättas, men det är också fullt möjligt att både Axelmakterna och de Allierade förstod nyttan med att bevara ett land som fristående, utanför direkta krigshandlingar.

Svenska makthavare och beslutsfattare äger inte den instinktiva, primitiva överlevnadsdriften att inse när en verklig krissituation plötsligt uppstår.

Katastrofer, politiska attentat och olyckshändelser inträffar och var gång står de politiska makthavarna och beslutsfattarna som helt frånvarande och utanför verkligheten.

Också Leif ”GW” Persson förklarade att upploppen och de våldsamma händelserna runt i Sverige under Påskhelgen och Ramadan, mycket väl kan hänga ihop med större inrikes- och utrikespolitiska framtida beslut, TV4 Nyhetsmorgon, onsdagen den 20 april 2022.

Klimatkatastroferna fortsätter som vanligt att uppstå och inträffa, med allvarliga och livshotande händelseutvecklingar för nu levande natur, levande varelser och växtlighet.

Pandemin anses i Sverige som varandes över, men fortfarande uppmanas befolkningen till försiktighet och fortsatta vaccinationer och social beredskap.

Att det kan uppstå nya mutationer av Covid-19 eller andra angrepp på människors och djurs immunförsvar, kan inte uteslutas.

I Sverige debatteras olja, gas, fossilt bränsle och kärnkraft, men sällan alternativa logistiska lösningar.

Befinner vi oss mitt inne i ett jättelikt paradigmskifte?

På ena sidan de fysiskt markbundna bofasta. På andra sidan de digitala, gränsöverskridande, nomaderna.


I Sveriges omedelbara geografiska och politiska närhet pågår en invasion.

Ryssland kränker Ukrainas land, marker och civilbefolkningens rättigheter.

Ännu så länge befinner sig Sverige inte i krig, men absolut i en krigssituation.

I höst är det Riksdagsval 2022, den 11 september.

Ingen debatterar längre om ifall ”Tiggarna är organiserade” eller om ”Apatiska flyktingbarn” simulerar, men aktuella valfrågor kommer absolut angå Totalförsvarets upprustning, samt Polisens förstärkning av antal fysiska personer och fysiska vapen.

Att också frågan om ifall Sverige ska ansöka medlemskap i NATO och kanske därmed också utrustas med kärnvapen kommer upp, är idag högst sannolikt.

Att kriminella organisationer på vilket sätt som helst önskar mer makt och mer ekonomiska resurser är inget nytt. Är priset det rätta, kan de mycket väl ställa upp som uppviglare till upplopp.

Det mycket egendomliga är hur t ex Erik Helmerson, med flera av proffsjournalister inte kan komma fram till samma verklighetsuppfattning som Leif GW Persson?

Riksdagshusbranden i Berlin, år 1933, borde dyka upp som en plötslig historielektion.

Aldrig tidigare har Planeringen av Framtiden varit så Oförutsägbar och Oviss.

Mycket står på spel.

Maktsfärerna rusar fram som Åskmoln över nationsgränser och ingenmansland.

Stora resurser av skattebetalarnas medel läggs ner på digitalt kodknäckande och fysiskt konventionella försvarssystem främst utrustade med senaste produkterna från världens vapenindustrier och krigsstrategier.

Administrationens största brist finns i total avsaknad av information till den enskilda medborgaren.

Om nya provokationer inriktade på civila mål uppstår på nytt, kan det inte vara tillräckligt med att var medborgare har utrustat sig med handvevdrivna radioapparater och elberoende ficklampor…

Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
Enligt denna förordning ska de statliga myndigheterna bland annat analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området. Vid denna analys ska myndigheten särskilt beakta

situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, eller en situation där det finns ett hot eller
en risk att ett sådant läge kan komma att uppstå
situationer som kräver brådskande beslut och samverkan med andra aktörer
att de mest nödvändiga funktionerna kan upprätthållas i samhällsviktig verksamhet
förmågan att hantera mycket allvarliga situationer inom myndighetens ansvarsområde.
Vidare gäller enligt förordningen att varje myndighet ansvarar för att de egna informationshanteringssystemen uppfyller sådana grundläggande och särskilda säkerhetskrav att myndighetens verksamhet kan utföras på ett tillfredsställande sätt. Därvid ska behovet av säkra ledningssystem särskilt beaktas (19 §).

Att Sveriges civilbefolkning kan påverkas av medvetna manipulationer från Främmande Makt är lika Osannolikt som att en Cosplay-utklädd Schaman, obehindrat, kan störta in i Capitolium…