I en vidare kontext kan helgerån vara i princip vilket angrepp som helst på något med religiös anknytning, till exempel brist på vördnad för en helig person, en helig plats eller ett heligt föremål.

Detta har ibland tillämpats i krig, då en sida kan utföra skadegörelse och helgerån mot fiendens helgedomar.

Riksdagshusbranden blev en förevändning för nazisterna att krossa en stor del av oppositionen några dagar före valet.

Samma dag formulerades en lagtext, Riksdagsbrandförordningen, av det preussiska inrikesministeriet under Hermann Göring, som signerades av rikspresident Paul von Hindenburg samma dag.

Lagen gav enligt artikel 48 i Weimarkonstitutionen regeringen befogenheter att vidta åtgärder för att skydda allmänheten utan riksdagens godkännande och upphävde de flesta medborgerliga rättigheter på obestämd tid

I den tidigaste kristendomens tid betraktades de kristna som heretiker och förföljdes ofta för sin tro.

Idag används orden kätteri och heresi nästan bara för att beskriva inställningar i historisk tid.

Paulus, Saulus, var romare.

Som farisé var Paulus mycket nitisk och förföljde ivrigt den tidiga kristna kyrkan. Han deltog som åskådare när Stefanos stenades och skaffade sig tillstånd att själv åka till Damaskus för att bevaka de kristna där.

På vägen dit mötte han, enligt Apostlagärningarna, Jesus i en uppenbarelse och omvändes till kristendomen. I sina brev ger Paulus endast sparsamma upplysningar om detta.

Under medeltiden räknades varje avvikelse från katolska kyrkans lärosystem som kätteri.

Kyrkan behandlade såväl den ena som den andra kyrkosöndringen som kätteri.

Tolerans mot religiöst avvikande kom i Västerlandet först som en följd av Upplysningen.

Den som tjänar på sådana här händelser skadar Sverige, den svenska neutraliteten och kommer helt säkert påverka riksdagsvalet i höst, den 11 september 2022.

I det säkerhetspolitiska läge som Sverige och andra länder runt Baltiska havet just nu befinner sig i, så borde den förebyggande lösningen ha varit att avslagit ansökan på grund av begränsade ekonomiska resurser.

Polisens resurser måste förstärkas för att bevara Yttrandefriheten, men var går gränsen fram till Tillräckligt?

Hur många Lars Vilks har Sverige råd med?

Kultur och i synnerhet Konst brukar anknytas till begrepp som Civila Rättigheter, Civil Olydnad och Yttrandefrihetens begränsningar, men Yttrandefriheten kan väl inte ifrågasättas genom att söka provocera fram en Begränsning av Yttrandefriheten?

Yttrandefriheten är ju till för att vem som helst ska få föra fram åsikter som är Livsviktiga för just den Personen och då med betoning av ”Livsviktig”.

Syftet med att Provocera Meningsmotståndare, har ju ingenting att göra med Yttrandefriheten.

Så länge som Meningsmotståndaren inte låter sig Provoceras, kan Agent Provocateuren fortsätta och fortsätta, fram tills att Meningsmotståndaren inte längre kan låta bli att Reagera.

Att häda har ofta uppfattats som ett svårt brott, eftersom det ansågs kunna dra gudarnas vrede över samhället.

Enligt Mose lag gällde dödsstraff. Det står i 3.Mos 24.16:

”Och den som smädar HERRENS namn skall straffas med döden; hela menigheten skall stena honom.”

År 1884 åtalades August Strindberg för hädelse i den så kallade Giftasprocessen, därför att han i en novell hade beskrivit nattvardsvin och oblater som vanliga matvaror.

Lagen upphävdes 1970, med hänvisning till att ett särskilt skydd av religionsfriheten inte motiverade inskränkningarna i yttrande- och tryckfriheten.

Förändringen motiverades också med att bestämmelserna om straff för hets mot folkgrupp, förargelseväckande beteende, ärekränkning, störande av förrättning eller störande av allmän sammankomst kan tillämpas.

Helgerån avser skändning av eller skadegörelse på ett heligt föremål.

Ordet kätteri kommer från katarerna som var en trosinriktning inom kristendomen som romersk katolska kyrkan såg som en villolära.

Katarerna bekämpades med korståg, i Albigenserkriget, och inkvisition. Ordets ursprung är från grekiskans katharos, som ungefär betyder ren.

Heresi kommer från grekiskans hairesis som betyder ”välja”, och fick spridning genom Irenaeus (omkring 130–202) som var biskop i Lugdunum i Gallien.