Med Andras Ord. Livets Cykel mellan Raderna.

Nyckelordet för alla lösningsmedel med verksam substans är Framkallning.

Vad är syftet med att leva? Varför finns jag?

Den dummaste mannen jag någonsin träffat hade ett favoritordspråk:

”Vad tror du att jag är, dum eller något?”

Elexiret verkar så att med tiden faller allting på plats.

12 januari 1970

Cheryl Grimmer 3 Wollongong, Australien Cheryl Grimmer försvann från ett duschblock vid stranden.

3 december 1989

Melissa Brannen 5 Lorton, Virginia, USA. En flicka från Virginia försvann och har inte setts sedan dess.

Denna föreställning om perception som bortförande har fått periodiska återupplivningar inom artificiell intelligens och kognitionsvetenskaplig forskning.

James hävdade att det empiriskt observerade direkt gripna universum behöver … inget främmande transempiriskt anslutningsstöd.

Hela den värld av Fortune magazine, i vilken den ansiktslösa tjänstemannen förvandlas till en skicklig handledare, som ställer rätt frågor och vägleder reflekterande samtal före, under och efter en upplevelse, kan hjälpa till att öppna en port till kraftfullt nytänkande och lärande.

Men även om en facilitator kan förbättra sannolikheten för att erfarenhetsbaserat lärande inträffar, är en facilitator inte avgörande för erfarenhetsbaserat lärande.

Motsvaras alla upplevelser av en förändring, om än aldrig så liten, i hjärnan?

Är medvetandet något fritt flygande utan ankare i materien?

Många vet inte hur detta språng mellan elektricitet, transmittorsubstanser och vårt subjektiva, inifrån upplevda, medvetande går till. Därför är teorin så teoriladdad. Den är bortom kontroll och därmed bortom kritik – med ett ord, notoriskt oförbätterlig.

Den gör det lättare för deras sinnen att ansluta till högre världar:

lära sig att övervinna motgångar;
förbättra personlig och social utveckling;
utveckla en djupare relation med naturen;

Faktum är att de insikter och metoder som vi mest akut behöver för att skapa en medveten fas av mänsklig evolution, är tillgängliga för oss idag, men utanför räckhåll för vetenskapliga undersökningar eller moderna psykologiska övar ensam.

De kan omfatta:

lära ut överlevnadsfärdigheter utomhus
förbättra problemlösningsförmågan
minska återfall i brott
förbättra lagarbetet
utveckla ledarskapsförmåga
förstå naturliga miljöer
främja andlighet

Allmänhetens dilemma kommer från det faktum att man fortfarande letar efter föremål. Olika tekniker är tydligt närvarande i material och deras förhållande till dagens tillämpningar.

Men tänk om spelet varit förlorat i århundraden och sedan har pjäserna hittats.

Alla samlas runt för att titta.

Det vill säga att vad vi hittar, är begynnande.

Det en liten not av desillusion nu när den amerikanska drömmen är över.

5 frågor som följer:

Märkte du?
Varför hände det?
Händer det i livet?
Varför händer det?
Hur kan du använda det?

Pezalozzi var en romantiker som mer än någon annan förstod och uppskattade den verkliga betydelsen av att lägga ner ritningar i sinnet, inte bara för att leva och övervinna vardagliga svårigheter men också för att resa den andliga vägen.

Många lekplatser har försetts med stötdämpande mattytor. Dessa är utformade för att rädda barn från döden vid direkta fall på deras huvuden och uppnår inte sina huvudmål.

Han var slö i skolan och samlade hellre skalbaggar. Han betraktades som allmänt okoncentrerad och håglös – och behandlades med fenedrin. Hans mor, som var barnpsykiater, bestämde sig för att intelligenstesta gossen. Testet visade ett högt värde, vilket stärkte hans självförtroende.

Värdet av sådan erfarenhet mäts erfarenhetsmässigt och vetenskapligt, och resultaten av sådana tester genererar idéer som fungerar som instrument för framtida experiment.

Det var under tjänstgöringen i den brittiska kolonialarmén i Indien som han lärde sig persiska.

Han förstod den avgörande betydelsen för mänskligheten av den mentala ritningen, som innehåller flera meningsnivåer och fungerar som speglar och verkligheten reflekteras.

På grund av hans hemlighetsfulla beteende och omöjligheten att verifiera de förmodade detaljerna i livet har det föreslagits att hans existens kan vara fiktiv.

Med djupa insikter i både Människans och Wiens intellektuella liv vid sekelskiftet, framkallas ett rikt och mångfacetterat porträtt som utmanar våra idéer om pusslet kring mänsklig identitet.

Förutom symbol är det en rörelse som förekommer över allt i de flest skeenden, hur man använder kartorna.

En gång visste alla hur man lekte med dem, hur man tydde dem. Men nu har reglerna glömts bort.

Uppdelningen i medlemmar och de som sympatiserar är endast representativ för ett specifikt ögonblick i cirkelns utveckling.

Den sägs vara inspirerad av några billiga Halloween-masker och en gammal melodi. Det minnesvärda, slingrande beatet för denna spöklika låt – kom till förverkligande av nödvändighet, helt enkelt för att det inte fanns någon i närheten som kunde spela trummor.

Då möttes vi alla på andra sidan.

Så, du skulle sitta i tunnelbanan och helt plötsligt skulle allt vara mörkt och barrikaderat.

Då lyste allt upp igen och man skulle tänka:

Vad kommer att hända?

Det var overkligt. Det var häftigt.