Singulariteten hinner Mänskligheten aldrig uppnå, därför att Allmänhetens Digitala Kompetensnivåer understiger Marknadens Önsketänkande angående Automatiserad Smarta Hem-upplevelser i den Omedelbara Närmiljön.

Bäst är att Alltid, med Samtliga Påskägget i Samma Korg, Investera Änkans Sista Skärv på, i det Rådande Nuläget, en Intelligensbefriade Underdog, Pitbullen Pompe.

Kortare uttryckt:

Människor hinner inte med Utvecklingen eftersom den Naturliga Ordningen går på SPEED.

Att gå på djupet och tränga in in Verklighetsberättelsen som Grävande Mullvadsjournalister, omsätts genast till Faktaresistenta Informationsbitar i Snuttifierade Kommentarfällor.

Den Ena Händelseutvecklingen försätter den Andra Händelseutvecklingen i Digitaliserad Varggrop.

Den Tredje Ståndpunkten har för länge sedan dumpats som cementerade gjutformer, ner i Marianergravens Inoutade Sarkofagocyter.

Verklighetsberättelsen består av Kontrafaktiska Alternativ för Urbaniserade Landsortsbor, typ Välisolerad Mental Alienation i Nyseparerad Incel Relation.

Den Fjärde Ståndpunkten, inklusive Science Rebellion, Ryska Nättrollsfabriker, Senaste Omikronhybridiseringen, samt Utvecklingen av den Intima Relationen mellan The Batman och Charlize Theron i rollen som Lady Joker Woman står på Lut som Djävulen i Hesa Fredriks Analoga Kompressorhorn i enkelriktad signalsystem.

I Vardagstal har Verklighetsberättelsen ifrågasatts så många gånger av Homogeniserade Artefakter, typ Konformistiska Orvars, att Allmänheten Detektiven uppmanas till att, om ifall en Fruktansvärd Mardröm uppstår som en Stormvind från Hell’s Kitchen, så är Smärtan efter Nypet lika med Objektifierad, Reduktionistiskt Minimalistisk ”bara” kemiska signalsubstanser i Omloppsbanorna från Fria Associationer till dit endast Mensas Intelligenstest sätter gränserna inom All Rimlig Tvivel.

Ett Hjärntvättning typ 1984 är alltså lika med ett Tomt Slag i Tomma Intet i ett Nötskal, då Lufttrycket i den Kompromissovilliga Kompressionen understiger varje möjlig Faktaresistent Immunförsvarsteori.

Det finns alltså Förvånansvärda Likheter, typ Simulacra Simulerade Substitut, mellan det Kroppsegna Immunförsvaret och Totalförsvarets Civila Olydnadsstrategier.

Allt handlar i Grund och Botten Över Styr, som en Slamsugande Slamkrypare, om att Vilja se Möjligheten där andra med Näbbar och Klor försvarar Rätten till Egenmäktiga Reträtter.

Att Fly över Morokulien för att ingå i Folkfronten för Retroaktiva Nostalgier och Minnesvärda Mjukvaror tillhör inte Crethi och Plethis Frivilliga Samhällstjänst, typ Intuitiv Magkänsla inför Ryska Smällare och andra Hypersonisk Arsenaler mot Frigjorda Suffragetter och Framstegsvänliga Flappers.

Inför varje Större Olycka väntar ett Symtomlindrande Lyckopiller tillverkat av den Verksamma Substansen Anandamid.

Hen som äter Choklad var dag,

blir en Dystopist så Innerligt Varm och Glad.

Från Heta Källor, typ Isländska Gejsrar, utstöts Magma likt Eskapistisk Desinformation.

Från Kalla Fakta, typ Isbjörnsjagande Sälungeihjälslagare, kan Var och En som Själv Tänker Egensinnigt och Egenmäktigt, upptäcka Glansen från Morgondagens Soluppgång.

Valfläsket står som Spön i Backen i Rö i Vinden för en Västanfläkt från Baltiska Utomskärs.

Vintern Rasar ut mot både Fattig och Rik.

Då Vattennivån höjs, omredigeras den Topologiska Kartans Kustlinjeberäkningar, men endast inom vissa Tvärsäkra Gränser.

Inom den Representativa Demokratin inklusive Constitutional Monark kan Beslutsordningen fattas av Gemene Man som Under Bordet-samtal, Retrospektiva Nattmanglingar, Hela Byken Tvättas under Mattan, samt Hur Staten och Kapitalet ror Djävulen i Land i Harpsundsekan bortom den Diskbänksrealistiska Vardagsverklighetens Underjordiska Rotfyllningar.

Det En Inte Vet har En inte heller Ont av.

Kort och Gott: Bondförnuftet är i Samtidens Nuläge ersatt av en Fjärrstyrd Målsökande Robotdammsugare Hoover, typ Förekommande i Vår Man i Havanna med en Cuba Libre under Västen.

I Händelsehorisontens Skymningszon pågår ett Otvetydigt Knappkrig… Typ Kalle Dussins Ödesmättade Projektil signerad av Medvetet Frånvarande Gustaf Cederström, typ med Tidens Vingslag ett antal Sekelskiften senare.

I den Slutgiltiga Utlösningen, typ Entropiskt Armageddon, blir Allt och Intet Kort och Gott.

Den himmelska läran avvisar begreppet frälsning genom tro ensam (sola-fide på latin), eftersom han ansåg att både tro och kärlek var nödvändiga för frälsning, inte det ena utan det andra, medan reformatorerna lärde att enbart tro skaffade rättfärdiggörelse, även om det måste vara en tro som resulterade i lydnad.

Frälsning endast är möjlig genom föreningen av tro och kärlek i en person, och att syftet med tron ​​är att leda en person att leva enligt trons sanningar, vilket är kärlek.

Han säger vidare att tro och kärlek måste utövas genom att göra gott av villigt gott närhelst det är möjligt, vilket är goda gärningar eller goda bruk, annars försvinner konjunktionen.

I ett avsnitt skrev han:

Det är mycket uppenbart av deras brev att det aldrig kom in i någon av apostlarnas sinne att dagens kyrka skulle skilja tro från kärlek genom att lära att tro ensam rättfärdigar och frälser bortsett från lagens gärningar, och att kärleken därför kan inte förenas med tro, eftersom tron ​​är från Gud och kärleken, så långt den uttrycks i gärningar, är från människan.

Men denna separation och splittring infördes i den kristna kyrkan när den delade Gud i tre personer och tillskrev varje lika gudomlighet.

Monarki

Demokrati

EU

NATO

WTO

WHO

FN

I Sverige finns det cirka en miljon företag. De flesta är väldigt små. Endast ett par hundra företag är riktigt stora. Oavsett företagens storlek är syftet alltid detsamma: att sälja en vara eller en tjänst till oss konsumenter. Det kan till exempel vara så att Mikael säljer tjänsten hårklippning eller att Lina designar och säljer tröjor.

Vid ett byte får man alltid någonting tillbaka för det som man ger. Bytet sker om båda parter betraktar ett högre värde i varandras reala nyttigheter. Till exempel, en person som byter 1 kg potatis mot en liter mjölk, värderar ett byte inklusive mjölken — högre än den potatis som han/hon ger upp.

Kohandeln är en skämtsam benämning på krisuppgörelsen den 27 maj 1933, som var en överenskommelse mellan Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) och Bondeförbundet om den ekonomiska politiken. Bakgrunden var dels den besvärande jordbrukskrisen, dels arbetslösheten som plågade Sverige.

Det var dock inte förrän efter första världskriget (1914–1918) som åtgärder blev av nöden. Arbetslösheten som 1918 var 4,6 % hade 1922 ökat till 34,3 %. Därför insattes nödhjälpsarbete; man beräknar att närmare 35 000 man detta år var sysselsatta med vägbyggen, dikning av våtmarker och skogsarbete. Lönen var ungefär 75 % av den normala för grovarbete. Man bodde i baracker, ofta långt från hemorten och den som vägrade ta ett nödhjälpsarbete blev utan all ersättning.

Många vägar och broar blev på detta sätt byggda fram till början av 1930-talet, när en ökande produktion kunde ge sysselsättning åt de flesta. Så kallade AK-vägar finns i stora delar av Sverige; de känns ofta igen på sin rakhet och sina ofta tvära kurvor (”Linjestakning”). De representerar en epok mellan ”kostigarna” och moderna tiders avsiktligt böjda motorvägar och landsvägar, så kallade klotoider. I Norrland byggdes många cykelstigar som nödhjälpsarbeten, dessa kallades i folkmun för svältsnören.

Descartes kunde väl ha frågat Drottning Kristina om ifall han fanns eller inte…?

Annons