(Som vanligt erhåller Läsaren/Tydaren själv ett ypperligt tillfälle till att uppsöka de Ursprungliga Källorna helt på Egen Hand och Egen Självriskbedömning för Missförstånd och som Konsekvens av detta, Misslyckanden och/eller Missförhållanden med i Självförvållat Missbruk av Kakao och Choklad i Fast eller Flytande Format. Dessutom är effekterna ännu större om du tuggar på kakaokärnans skal.)

Teobromin har inte lika stark effekt på centrala nervsystemet som koffein. Det ger en ”kick” utan någon av de giftiga effekter som ibland förknippas med koffein.

I choklad finns serotonin – en signalsubstans i hjärnan – som har samma goda inverkan på humöret som solljus.

Choklad frigör anandamid som är en kroppsegen cannabinoid.

Intressant nog har den här substansen egenskaper som i stort likar THC, vilket är den aktiva substansen i marijuana.

Anandamid, eller arakidonyletanolamin, är en endokannabinoid som upptäcktes av Raphael Mechoulam år 1992. Namnet kommer från ananda (sanskrit för ”lycksalighet”) och amid.

Senare forskning har visat att intag av CBD-olja påvisat en ökad koncentration av anandamid i kroppen genom att bromsa återupptaget och nedbrytningen av substansen.

Anandamid påverkar bland annat vårt generella sinnestillstånd och har kopplingar till flera neuroaktiva system i hjärnan som reglerar bl.a. utsöndring/återupptag av serotonin och dopamin, signalsubstanser som påverkar vårt psykiska mående och kognitiva funktioner.

Studier har visat att patienter med depression, ångest-problematik, ADD/ADHD och liknande tillstånd uppvisar lägre nivåer av anandamid än människor utan dessa tillstånd.

Anandamid spelar en viktigt roll i reglering av matvanor samt neural reglering av motivation och välbehag.

AEA, anandamid, kan modulera funktioner såsom minne, fertilitet, aptit, sömnmönster, smärta och som namnet antyder, motivation och njutning.

Runner’s high”. Om substansen anandamid.

Efter bara trettio minuters löpning upplevde både människor och hundar en ökning i AEA-nivåer.

För att få bästa möjliga fördel, fokusera på aeroba aktiviteter och få ditt hjärta att slå fortare.

Effekterna av anandamid är kortvariga och väldigt intensiva. Därför influerar den positivt vissa delar av din hjärna och kropp. Dess huvudsakliga effekter är:

Homeostatiska. Anandamid ökar kroppens återställande egenskaper och upprätthåller balansen i nervsystemet.


Smärtstillande. I likhet med marijuana och alla cannabioider har det en kraftig smärtlindrande effekt.
Skyddar neuronerna. Den hjälper till att reglera nervsystemets excitatoriska processer vilket skapar en skyddande effekt.


Aptitreglerare. Studier har bevisat att anandamid reglerar aptiten och mättnadskänsla medan den också förändrar hungerkänslan.


Antiemetisk. Detta innebär att den hjälper till att förhindra kräkningar. Den verkar tillsammans med serotonin för detta.


Reglerar sexlust. Studier visar att små mängder av anandamid stimulerar sexlusten. Höga mängder däremot minskar densamma.


Spelar en roll under graviditeten. Den är känd som substansen som är delaktig i inplanteringen av embryot i livmodern.


Naturliga motivatör. Den förbättrar beslutstagande och ökar självförtroende.


Kognitiva funktioner. Anandamid hjälper till att skapa nya kopplingar mellan nervceller. Detta ökar tanke-, inlärnings- och minnesprocesser.


Avslappning och välmående. Det får dig att känna dig fridfull, avslappnad och lycklig.


Antikarcinogen. Den här effekten har inte bevisats än. Allt tyder på att den förhindrar tillväxten av cancerceller, speciellt i melanom.

Fysiologisk reglering av endocannabinoidsyntes
Anandamid
Anandamidsyntes initieras av intracellulära Ca2+-höjningar och/eller genom aktivering av G-proteinkopplade receptorer.

Till exempel höjer aktivering av vanilloida receptorer intracellulära Ca2+-nivåer och stimulerar anandamidsyntes i sensoriska nervceller från råtta i kultur.

Dessutom förstärker aktivering av dopamin D2-receptorer anandamidfrisättning i hjärnans striatum in vivo.

De molekylära stegen som är involverade i dessa effekter har ännu inte klarlagts.

2-Arachidonoylglycerol
2-AG-bildning är också kopplad till intracellulära Ca2+-höjningar.

Till exempel, i nydisserade skivor av råtthipocampus, ger elektrisk stimulering av Schaffer-kollateralerna (en glutamaterg fiberkanal som projicerar från CA3 till CA1-neuroner) en fyrfaldig ökning av 2-AG-nivåer, vilket förhindras av Na+-kanalblockeraren tetrodotoxin eller genom att ta bort Ca2+ från mediet.

Det är anmärkningsvärt att anandamidnivåerna inte förändras av stimuleringen, vilket tyder på att synteserna av 2-AG och anandamid kan regleras oberoende av varandra.

Denna idé stöds av det faktum att aktivering av D2-receptorer, en potent stimulans för anandamidfrisättning i råttstriatum, inte har någon effekt på striatala 2-AG-nivåer.

Forskarna testade ett läkemedel som påverkar det endocannabinoida systemet, ett system som använder kroppens egna cannabisliknande ämnen för att reglera rädsla och stressrelaterade beteenden.

Den experimentella medicinen ökar nivåerna av anandamid, en viktig endocannabinoid, i delar av hjärnan som styr rädsla och ångest.

Det sker genom att substansen hämmar ett enzym, FAAH (fatty acid amide hydrolase), som vanligtvis bryter ner anandamid.

FAAH-hämmaren som forskarna använde utvecklades ursprungligen för att användas som smärtstillande medel, men hade inte tillräckligt smärtstillande effekter i kliniska studier.

URB597 blockerar enzymet så att hjärnan kan tillverka mer anandamid för att mildra till exempel ångest.

Anandamid har delvis samma effekt som THC, som är den aktiva substansen i marijuana.

THC minskar ångest genom att knyta an till kroppens cannabisreceptorer och därmed ge personen en känsla av upprymdhet.

Det är därför som forskarna försökt kopiera några av de goda funktionerna hos THC, exempelvis känslan av eufori.

Om du vill att ditt endokannabinoida system ska fungera optimalt är en hälsosam och balanserad livsstil viktigt.

En bra diet, välbalanserad i fett, protein, kolhydrater och socker, i kombination med träning, är en bra början.

Forskare har också kommit överens om att meditation bidrar till den naturliga produktionen av flera substanser, såsom anandamid, serotonin, dopamin och endorfiner.