Mellan 1837 och 1840 bodde han i Paris.

Max spelar med jämna mellanrum Go med sin mentor, Sol, på Brooklyn Go Club

Detta spel har en enkel uppsättning regler som resulterar i en komplex spelstrategi.

I traditionella och förmoderna kulturer har initieringsriter och mysteriereligioner fungerat som redskap för uppenbarelse, såväl som konst.

För Lévinas ses uppenbarelse eller en manifestation av det gudomliga i en annans ansikte (se ansikte mot ansikte).

Transmutationen av upplevelsen av en scen i en av familjens vanliga promenader till en kort beskrivande passage beskrivs och provpassagen ges.

Skärmen bleknar till vit.

Ordet epifani syftade ursprungligen på insikt genom det gudomliga.

I modern tid ligger en uppenbarelse som Burroughs förklarade:

”Ett fruset ögonblick när alla ser vad som finns i slutet av gaffeln.”

Både Duchamp och Warhol skulle invertera förväntningarna;

resultatet var avsett att framkalla en uppenbarelse av vad konst är.

Jag satt hemma och hade en djup upplevelse.

Jag upplevde, i hela mitt väsen, att jag en dag skulle dö, och det skulle inte vara som att det hade hänt, nästan döende men på något sätt hållit mig vid liv, men jag skulle bara dö!

Och två saker skulle hända precis innan jag dog: Jag skulle ångra hela mitt liv; Jag skulle vilja leva om det igen.

Detta skrämde mig.

Tanken på att jag skulle leva hela mitt liv, titta på det och inse att jag blåst det, tvingade mig att göra något med mitt liv.

De flesta landskapsgeneratorer kan skapa höjdkartor för att simulera höjdvariationen i grundläggande terräng.

Nina ligger kvar på madrassen.

En version av generator kan vara väldigt förenklad.

Genom att använda en diamant-kvadratalgoritm med några extra steg som involverar fraktaler kan en algoritm för slumpmässig generering av terräng göras med endast 120 rader kod.

Programmet i samplingen tar ett rutnät och delar sedan rutnätet upprepade gånger.

Varje mindre rutnät delas sedan upp i rutor och diamanter och algoritmen gör sedan den randomiserade terrängen för varje ruta och diamant.

De flesta program för att skapa landskapet kan också tillåta justering och redigering av landskapet.

Programmen tenderar att även tillåta ytterligare placering av stenar, träd etc.

Typiskt är modellerna som används för placeringsobjekten desamma för att minska mängden arbete som skulle göras om användaren skulle skapa en mängd olika träd.

Terrängen som genereras av datorn gör en generation av multifraktaler och integrerar dem sedan tills de slutligen återges på skärmen.

Deleuze menar att Prousts fokus var berättarens lärande om hur att använda ”tecken” för att förstå och kommunicera den ultimata verkligheten.

När Max skriver ner numret inser han att han känner till mönstret, genomgår en uppenbarelse och svimmar.

Andligt var han medlem av Bouzingo, en grupp poeter som förespråkade en radikal bohemisk romantik i livet och konsten; inkluderade Gérard de Nerval och Théophile Gautier, men Cénacle, i Rue du Doyenné, accepterade honom aldrig, eftersom de radikala romantikerna såg honom som en excentrisk borgare med liten talang.

Saras ökade dos av amfetamin förvränger hennes verklighetskänsla och hon börjar hallucinera att hon blir hånad av programledaren och publiken från tv-programmet och attackerad av sitt kylskåp.

Sara flyr sin lägenhet och går till castingbyråns kontor på Manhattan för att bekräfta när hon kommer att visas på tv.

Istället för att möta denna tragedi i skräck, kommer hon till rätta med vad som händer henne…

Många patienter börjar faktiskt öppna sig för möjligheten av vad som händer dem, men har ett väldigt litet ordförråd för att hjälpa dem att hantera…

Harry och Tyrone reser till Miami för att köpa heroin direkt från grossisten.

Tillbaka i New York prostituerar sig en desperat Marion till en hallick, Big Tim.

Hon tvingas utföra förnedrande sexuella handlingar för en skara betalande kunder.

Marion återvänder hem och lägger sig på sin soffa, omgiven av sina skrynkliga och kasserade klädmönster.

Sara föreställer sig sig själv som den vackra spelshowvinnaren, med Harry – gift och framgångsrik.

Lily nekar till att gå hem med Nina och hånar Nina för att hon har en sexuell fantasi om henne.

Förbryllad noterar Max några av begreppen parallella med andra matematiska begrepp som Fibonacci-sekvensen.

Deleuze använder hans verk som ett av många exempel på upprepning i sitt verk Difference and Repetition från 1968.

Denna händelse är så sällsynt att den har många okända möjligheter som plötsligt inträffar.
Dessutom är påverkan så enorm att den kan få en katastrofal effekt
Slutsatsen i efterhand om förutsägelsen blir sann

Han återvände till Beaune efter de tre åren och levde sitt liv som en rik excentrisk man (han bodde i ett gammalt gotiskt torn som hade alla väggar målade i svart och silver, spelade fiol vid öppet fönster hela natten och sov i en likkista.

Var och en av de fyra karaktärerna krullar sig till en fosterställning.

Oförutsägbarhet

Potentiella svårigheter

Utbredd påverkan

Baudelaires dikt ”Une Charogne”:

Då, o min skönhet!

säg till maskarna som ska

Sluka dig med kyssar,

Att jag har bevarat formen och det gudomliga väsendet

Min sönderfallna kärlek!

Nina hugger sin dubbelgängare med en stor glasskärva från spegeln och dödar henne.

Kroppen återgår till Lily.

Publiken utbryter i dånande applåder.

Konsten segrar över tidens destruktiva kraft.

Berättaren presenterar denna passage som ett tidigt prov på sitt eget författarskap, där han bara har behövt ändra några få ord.

Bad beat – Term i poker

Fjärilseffekt – Idén om att små orsaker kan ha stora effekter

Drakkungens teori – Händelse som är både extremt stor i inverkan och av unikt ursprung

Falsifierbarhet – egenskap hos en teori/hypotes/påstående som logiskt kan motsägas av ett empiriskt test

Hindsight bias – Tendens att uppfatta tidigare händelser som mer förutsägbara än de faktiskt var vid den tiden

Lista över kognitiva fördomar – Systematiska mönster för avvikelse från norm eller rationalitet vid bedömning

Mirakel – Händelse kan inte förklaras av naturliga eller vetenskapliga lagar

Normalitetsbias – Misstro eller minimering som svar på hotvarningar

Svansrisk – Risk för sällsynta händelser

Teknologisk singularitet – Hypotetisk tidpunkt då teknisk tillväxt blir okontrollerbar och oåterkallelig

Osäkerhet – Situationer som involverar ofullständig eller okänd information

Han dog 74 år gammal, bortglömd av både kritiker och läsare.

Ändå beundrades han av den surrealistiska gruppen och andra avantgardeförfattare, särskilt Leiris, Breton och Duchamp.

En virtuell värld är en simulerad miljö som tillåter användaren att interagera med animerade karaktärer, eller interagera med andra användare genom att använda animerade karaktärer som kallas avatarer.

Det finns många Fountain-hatare ute.

Men många, många människor vill inte tänka på det, så varför betala pengar för en meditation om att förlora någon du älskar?

Det mitt i Paris Hilton-tiden.

Folk börjar inse att festen är över, och börjar komma ihåg att det finns andra saker på gång.