Remixkultur är ett samhälle eller en kultur som tillåter och uppmuntrar bearbetning av konstverk och andra verk genom att kombinera eller modifiera befintligt material för att skapa en ny produkt.

Wikipedia är ett exempel på remix där allmänheten uppmuntras att bidra med sin kunskap i en encyklopedi. Den wiki-baserade webbsidan tillåter användare att remixa artiklarna genom att lägga till, ändra och ta bort information.
En adaption, eller bearbetning, innebär en överföring av en berättelse från ett medium till ett annat.
Lawrence Lessig kallade år 2010 Walt Disney för en ”extraordinär remixare” och hyllade honom som ett ideal för remixkulturen.
Att sampla andra verk är ett exempel på att återanvända och remixa för att skapa nya verk.
L.H.O.O.Q. ett verk av Marcel Duchamp är en remix av Leonardo da Vincis målning Mona Lisa på vilken Marcel Duchamp ritade en mustasch och ett skägg med blyerts samt lade till en titel.

Kollage är inom konsten en komposition sammansatt av olika material – kartong, snören, tyg, tidningsurklipp, fotografier, och så vidare – uppklistrade på kanvas, kartong eller annan pannå, ibland i kombination med en målning eller teckning.

En sampling kan spelas upp av en sampler.

Samplingsinlägg i miniformat kan också förekomma, kallade ”citat”.

Det rubbar ju vår invanda föreställning av en trygg och solid värld.

Långsamhet, som fysikalisk storhet kvoten av tid och väglängd, dvs. inverterad.

Om vi står inför en myrstack och studerar en viss myra som arbetar enträget, även om varje enskild myra tycks röra sig ganska slumpmässigt hit och dit.

Målet med läsningen är att hitta det jag kallar för flödet!

Saligprisningarnas berg är en sluttande höjd strax väster om Kafarnaum.

De saktmodiga ska besitta jorden men de har inte rätt till det som finns under jorden.

Man hör ofta fraser som ”lev som om varje dag vore den sista ” eller ”lev nu-du får ingen mer chans” och för mig slår det här helt fel.

Om man ser någon få hjärtattack på stan när man är på lunch från arbetet så kan man besluta sig för att försöka ge personen första hjälpen.

Ganska så säkert så blir man försenad till arbetet och det är ju fel att missköta sitt arbete.

Han förstår inte något annat än att vi möjligen hindrar dess arbete om vi försöker.

En bekant hamnar på sjukhus och du talar vitt och brett med dina andra bekanta om hur du tänker på personen och önskar att den blev bra men du hälsar aldrig på själv på sjukhuset.

Ofta så skiljer de inte så mycket på de som de känner väl (exempelvis föräldrar) och helt obekanta människor.

Känns lite som en variation på ”jag ska ta det med regeringen”, som brukar betyda att man ska ta upp frågan med sin partner innan man kan ge besked (ofta ifråga om man kan närvara på nån aktivitet).

Undantagstillstånd förklaras av regeringen, ofta till följd av krigssituationer, inre oroligheter och katastrofer.

En ofta förekommande åtgärd vid undantagstillstånd är införande av utegångsförbud.

Varför jag säger är att i mitt tidigare liv var jag på ett märkligt företag.

Inga konstiga märkliga övertider är lagstridiga.

Att känna sig frånkopplad med verkligheten; oförmögen att säga om det är en dröm eller verklig, en känsla av avskildhet
Känner för att fly och gömma sig
Tankar på att dö eller dö
Rädsla för att tappa kontrollen eller skämma ut sig själv
Rädsla för att svimma
Ostadighet, yrsel, yrsel, känsla av att man håller på att svimma
Känns som om man blir kvävd, svårt att svälja

Känns som att bli kvävd, svårt att andas

Accelererad hjärtfrekvens, hjärtklappning, bultande hjärta
Täthet i bröstet, smärta i bröstet
Överdriven svettning, kalla, svettiga handflator
Varma eller kalla blinkar
Illamående, kräkningar, diarré
Domningar, stickningar
Skakar eller darrar

Det finns inga fasta partiklar, utan allt är olika former av vibrationer.

De upplever sig som en öppen bok.

I början är det precis som när man försökte lära sig läsa som barn, man stakar sig fram och får hela tiden kolla betydelsen i boken.

Här rör vi oss då på gränsen av vår fattningsförmåga, och frågan gäller snarast hur långt vi vågar tänka?

Jag tänker: Ska jag verkligen läsa den här boken? Tänk om jag dör imorgon och det här blir sista boken jag hinner med.

Om vi försöker kommunicera med denna myra räcker det inte med att höja rösten.

Det hjälper att be universum om hjälp.

För övrigt har vi genom kvantmekaniken insett att allt tycks vara fält.

Att slowspela innebär att du låter bli att satsa eller höja trots att du har en bra hand.

När jag sitter med korten och en kund så tar jag in både människan och korten.

Låt säga att du träffar en kåk direkt på floppen.

Den som sitter med Värdshus säger ”Värdshus förbi”.

Har hon gök så visar hon upp den, varpå alla tidigare gjorda byten blir ogiltiga.

Om någon försöker byta med Svinet blir den spelaren utslagen.

För övrigt har vi insett genom kvantmekaniken att allt tycks vara fält.

Annons