Ungdomen testar Förutsättningarna. Åldringarna prövas genom administrativt förutbestämda Tillkortakommanden, typ den retoriska frågan:

” – Är du trött? Dags att nanna kudden, omedelbums i säng!

Av förutseende Omvårdnadspersonal som följer Föreskrifterna i Arbetsbeskrivningens Journalanteckningar.

När Framtiden står inför Dörren och Bankar, drar sig det var Bättre Förr tillbaka in i Glömskans Mörker.

Anledningen till att Uteliggarna Fryser inne, beror Ytterst på att Oligarkerna ligger ute med Alienerade Likvida Substanslösa Hålfotsinlägg, typ Minneshålkort.

När Framtidsandan står på Andra sidan Dörren och Bankar, sitter Neoluddister i Glömskans mörker på andra Tankar.

Normalt föregås Naturlig Ordning av Naturlig Oordning.

Att Först Tro på Något helt Obekräftat och därpå söka Vetenskapliga Bevis i en Social Trosgemenskap tillhör den Naturliga Ordningen.

De som Finner Något så När hållbara Evidensbaserade Bevis för denna Trosföreställning erbjuds Tillsvidareanställningar vid Seriöst Motiverade Anlagda Forskningsstationer.

Samarbetsavgifterna hade dragits bort, eftersom expertpanelen hade funnit att den förmodade Vermeer som såldes till Hermann Göring hade varit en förfalskning och därför inte var Nederländernas kulturegendom.

Kommissionen inkluderade curatorer, professorer och läkare från Nederländerna, Belgien och England, och leddes av chefen för det kemiska laboratoriet vid Royal Museum of Fine Arts i Belgien, Paul B. Coremans.

Kommissionen granskade de åtta Vermeer- och Frans Hals-målningarna som Van Meegeren hade identifierat som förfalskningar.

Den fann att Van Meegeren hade förberett färgerna genom att använda fenolformaldehydhartserna Bakelit och Albertol som färghärdare.

Denna kemiska komponent introducerades och tillverkades på 1900-talet.

Kommissionens övriga fynd tydde på att dammet i krackeleringen var för homogen för att vara av naturligt ursprung.

Materialet som hittades i krackeleringen verkade komma från Indian bläck, som hade samlats även i områden dit naturlig smuts eller damm aldrig skulle ha nått.

Färgen hade blivit så hård att alkohol, starka syror och baser inte anföll ytan, en tydlig indikation på att ytan inte hade bildats på ett naturligt sätt.

Krackeleringen på ytan stämde inte alltid med den i markskiktet, vilket säkerligen skulle ha varit fallet med en naturlig krakel.

Juliette är uppvuxen i ett kloster.

Vid tretton års ålder förförs hon av en kvinna som omedelbart förklarar att moral, religion och andra sådana begrepp är meningslösa.

Under Juliettes liv från 13 års ålder till cirka 30 år engagerar sig den hänsynslösa antihjältinnan i praktiskt taget alla former av fördärv och möter en serie likasinnade libertiner.

Hon blir vän med den vilda Clairwil, vars främsta passion är att mörda pojkar och unga män, som en hämnd för mäns allmänna brutalitet mot kvinnor.

Hon träffar Saint Fond, en 50-årig mångmiljonär som mördar sin far, begår incest med sin dotter, dagligen torterar unga flickor till döds och till och med planerar ett ambitiöst plan för att provocera fram en hungersnöd som kommer att utplåna hälften. befolkningen i Frankrike.

Hon blir också bekant med Minski, en gigantisk ogreliknande moskovit som njuter av att våldta och tortera unga pojkar och flickor till döds innan de äter upp dem.

En stor mängd neurofysiologiska data verkar stödja epifenomenalism.

Några av de äldsta sådana uppgifterna är Bereitschaftspotential eller ”beredskapspotential” där elektrisk aktivitet relaterad till frivilliga handlingar kan registreras upp till två sekunder innan försökspersonen är medveten om att fatta ett beslut att utföra åtgärden.

På senare tid har Benjamin Libet et al. (1979) har visat att det kan ta 0,5 sekunder innan en stimulans blir en del av medveten upplevelse även om försökspersoner kan svara på stimulus i reaktionstidstester inom 200 millisekunder.

Metoderna och slutsatserna av detta experiment har fått mycket kritik (se t.ex. de många kritiska kommentarerna i Libets (1985), inklusive nyligen av neurovetare som Peter Tse, som påstår sig visa att beredskapspotentialen inte har något alls att göra med medvetandet.

Ny forskning om den händelserelaterade potentialen visar också att medveten upplevelse inte inträffar förrän i den sena fasen av potentialen (P3 eller senare) som inträffar 300 millisekunder eller mer efter händelsen.

I Bregmans auditiva kontinuitetsillusion, där en ren ton följs av bredbandsbrus och bruset följs av samma rena ton, verkar det som om tonen förekommer under hela brusperioden.

Detta tyder också på en fördröjning för behandling av data innan medveten upplevelse inträffar.

De mänskliga samhällenas historia, såväl som bildningen av individuella ego eller jag, omvärderas utifrån vad Horkheimer och Adorno vid den tiden uppfattade som det ultimata resultatet av denna historia: Kollapsen eller ”regression” av förnuftet.

Nietzsches släktforskning av moral, och samvetets uppkomst genom att avstå från viljan till makt; Freuds redogörelse i Totem and Taboo om framväxten av civilisation och lag vid mord på urfadern; och etnologisk forskning om magi och ritualer i primitiva samhällen; såväl som mytkritik, filologi och litterär analys.

Masskultur är besläktad med en fabrik som producerar standardiserade kulturvaror – filmer, radioprogram, tidskrifter, etc.

Dessa homogeniserade kulturprodukter används för att manipulera masssamhället till foglighet och passivitet.

Införandet av radion, ett massmedium, tillåter inte längre lyssnaren någon svarsmekanism, som var fallet med telefonen. Istället är lyssnarna inte längre subjekt utan passiva behållare som exponeras ”på auktoritärt sätt för samma program som sänds ut av olika stationer.”

Genom att associera upplysningen och totalitarismen med markis de Sades verk – särskilt Juliette, i exkursus II – bidrar texten också till patologiseringen av sadomasochistiska begär, som diskuterats av sexualitetshistorikern Alison Moore.

Under tjugo år från omkring 1730 drev hon en välkänd bordell vid Rue de Bagneux, Faubourg Saint-Germain, beskriven som den kanske mest exklusiva i samtida Paris.

1750, efter ett upplopp, öppnade hon en bordell på Hotel du Roule som fick berömmelse och som senare togs över av Madame Carlier.

Det låg utanför staden Paris, nära Chaillot, vilket innebar att kunderna inte kunde gå dit till fots, vilket säkerställde att de mestadels kom från överklassen.

Medan de flesta bordeller i mitten av 1700-talets Paris inte hade fler än tre prostituerade som arbetade på sina bordeller samtidigt, hade Justine Paris, 14 och hon anställde också en mästare i skrivande, dans och musik för att utbilda dem.

Precis som andra madamer ägnade sig åt elitprostitution för klienter från adeln, tolererades Justine Paris verksamhet av polisen så länge hon fungerade som polisagent och höll polisen informerad om deras verksamhet, verksamhet och liv. viktiga kunder och personal.

Uthyrning av rum till par, i vilka ingen av parterna var prostituerade, men där deras förhållande inte accepterades, såsom i fallet med en gift kvinna och hennes älskare, skedde också, en tjänst som skulle vara välkänd för att förekomma i den berömda bordell som hon senare grundade i sällskap med Gourdan.

Hon bytte personal ungefär var sjätte månad och hade alltid prostituerade med en stor variation av hårfärg, längd och andra olika egenskaper för att kunna möta olika former av preferenser från kunder.

Hon finansierade bevarade älskarinnor, så kallade dame entretenue eller kurtisaner, mellan beskyddare:

Klienter kunde köpa en medlem av hennes personal gratis genom att betala hennes skulder och få henne kvar som sin professionella älskarinna, där älskarinnan kunde fortsätta som en professionell älskarinna till andra rika män.

Detta var något som också förekom bland japanska Hushållerskor i upplärandet av Praktiserande typ den numera Bortgångne Greven och fortfarande Medvetet Närvarande Betjänten i Venus Butterfly.

Tillsammans grundade de det som skulle bli den kanske mest kända av alla bordeller i Frankrike på 1700-talet, i hörnet av rue des Deux Portes (nu rue Dussoubs) och rue Saint-Sauveur.

De vetenskapliga data tycks stödja idén att medveten upplevelse skapas av omedvetna processer i hjärnan (dvs. det finns subliminal bearbetning som blir medveten upplevelse).

Dessa resultat har tolkats för att antyda att människor är kapabla att agera innan en medveten upplevelse av beslutet att agera inträffar.

Känslan av att fatta ett beslut att agera faktiskt är ett epifenomen; åtgärden sker före beslutet, så beslutet föranledde inte åtgärden.

Teorin säger dock att sinnet är oberoende på grund av kausala influenser mellan kropp och sinne. Detta beskrivs som en ”primitiv relation” som är grundad i eller beroende av det fysiska, men med metafysisk nödvändighet.

En politiserad version av naturalismen som har uppstått i samtida filosofi är Ayn Rands objektivism. Objektivism är ett uttryck för etisk idealism inom en naturalistisk ram.

Ett exempel på en mer progressiv naturalistisk filosofi är sekulär humanism.

Den nuvarande användningen av termen naturalism ”härrör från debatter i Amerika under första hälften av förra seklet.

Enligt David Papineau är samtida naturalism en konsekvens av uppbyggnaden av vetenskapliga bevis under 1900-talet för ”det fysiska kausala stängningen”, doktrinen att alla fysiska effekter kan förklaras av fysiska orsaker.

I mitten av 1900-talet ledde acceptansen av orsaksstängningen av det fysiska riket till ännu starkare naturalistiska åsikter.

Den kausala avslutande tesen innebär att alla mentala och biologiska orsaker i sig måste vara fysiskt konstituerade, om de ska ge fysiska effekter.

Ontologisk naturalism, nämligen den fysikalistiska doktrinen att varje tillstånd som har fysiska effekter i sig måste vara fysiskt.

Från 1950-talet och framåt började filosofer formulera argument för ontologisk fysikalism.

Några av dessa argument vädjade uttryckligen till orsaksstängningen av den fysiska sfären (Feigl 1958, Oppenheim och Putnam 1958).

I andra fall låg beroendet av orsaksstängning under ytan.

I den intellektuella diskursen i mitten av 1900-talet dök två begrepp upp samtidigt i väst: upplysning och totalitarism.

Den motupplysningslitteratur som anklagade 1700-talets förtroende för förnuftet för 1900-talets totalitarism återuppstod också tillsammans med den.

Författarna tar ”upplysning” som sitt mål, inklusive dess 1700-talsform – som vi nu kallar ”Upplysningen”. De hävdar att det är symboliserat av markisen de Sade.

De betraktar upplysningens uppfattning om förnuftet som totalitär, och som inte har varit tillräckligt upplyst sedan dess.

Sinnessjuka, under det sena 1700-talet och början av 1800-talet, visade att förment upplysta föreställningar om human behandling inte följs universellt.

Den andra sidan av Adornos till synes paradoxala definition ignorerades: att rationell objektivitet fortfarande var möjlig för det moderna konstverket, i någon betydande mening, endast som en produkt av subjektivitet.

Politik i ett välmående samhälle handlar mer om handling än om tanke, som delvis härrör från oförmågan att dra praktiska slutsatser från teorier.

Alex Ross skrev i The New Yorker 2014 att Adornos verk har en förnyad betydelse i den digitala tidsåldern:

”Pophegemonin är nästan komplett, dess superstjärnor dominerar media och utövar den ekonomiska makten hos tycoons…Kultur framstår som mer monolitiskt än någonsin, med några få gigantiska företag – Google, Apple, Facebook, Amazon – som presiderar över monopol utan motstycke.”

Att vara ett epifenomen innebär att en person eller vara måste anpassa sig till de hegemoniska grupper som bestämmer vad som utgör ett epifenomen.

Naturlig ordning omfattar varelsernas naturliga relationer till varandra i frånvaro av lag, vilket naturlag försöker förstärka.

Däremot söker gudomlig lag auktoritet från Gud, och positiv lag söker auktoritet från regeringen.

Fysiokraterna, en grupp franska filosofer från upplysningstiden från 1700-talet, hade en stark tro på filosofin om naturlig ordning.

Enligt dem är det en idealisk ordning som Gud har gett dem, som gjorde det möjligt för människor att leva tillsammans i ett idealiskt samhälle.

Naturlagarna är ett uttryck för Guds vilja.

Männen kom alltså inte samman via ett lite godtyckligt ”socialt kontrakt”.

Snarare var de tvungna att upptäcka den naturliga ordningens lagar som skulle tillåta dem att leva i ett samhälle utan att förlora betydande friheter.

Naturlig ordning som syftar till att tillförsäkra folket nöje och öka folkets rättigheter utan att införa några inskränkningar i deras frihet.

Fysiokraterna trodde att den naturliga ordningen upprätthöll jämvikten i naturen.

Begreppet naturlig ordning gav vissa viktiga praktiska resultat.

Det antydde att endast under frihetsförhållanden kan människan njuta av maximal lycka och få maximal fördel i ekonomiska frågor.

Både Justine och Juliette publicerades anonymt. Napoleon beordrade arrestering av författaren, och som ett resultat av detta fängslades de Sade utan rättegång under de sista tretton åren av sitt liv.