Okunskap anses ofta detsamma som varandes dåligt informerad, men med det enkla svaret att Vederbörande inte vet hela Sanningen och inte Undanhåller något, kan Vederbörande inte heller anklagas för Desinformationsspridning.

Media berömmer sig gärna med Hypoteser och Spekulationer, men vad ska Konsumenterna ha sådana till, om de inte också i morgon är Verklighetsförankrad nog att ha en Avgörande betydelse inför nästa Riksdagsval Nine Eleven 2022?

Finns det inte tillräckligt med Dyngspridning ändå?

Dyngspridning kan fungera som utmärkt Gödselmedel för Ekologiska Livsmedel, men Dyngspridning från Skitstövlar ökar mängden av Desinformativa Alternativa Fakta, typ Solen kommer att gå upp också i morgon bitti.

Att regelverken och vardagsrutinerna följs in till minsta detalj, ger inget Oväntat Effektsökeri på Ofrivilliga Celibatärer, typ Hirdvapenbestyckade Ungkarlsmaskiner.

Upprepningstvånget inleder Gemene Man ständigt in i nya Förväntade Önsketänkanden angående Löning också i morgon, även om den 26:e faktiskt infaller på en lördag.

Att det Förväntade Önsketänkandet i Hypotetisk betydelse också kommer att, även av Anonyma Källor som tills vidare och ett bra tag framöver önskar förbli Okända, överensstämma med att den Faktiska Händelsen kan fram tills dess bara anses vara ett Spel för Gallerierna, typ Evidensbaserade Spekulationer, eller bara Utslag från en Impulsdriven Slumpgenerator.

Vad som är till 100% överensstämmande med den Faktiska Verkligheten som den Framträder just Här och Nu, kan ännu så länge, utan Facit i Handen eller Eftertankens Bleka Krankhet, endast jämföras med ett Kvantiskt Kvarkhopp.

Att Upptäckas stå med Rumpan bar och Fingrarna i Syltburken är alls inget, för vår tid, Nytt Oslagbart Fenomen.

Med det menas helt enkelt att även en Högervriden Vänsterytter kan utföra en Oslagbar Högersving under Bältet.

De två politiska blocken kan antas före Nine Eleven 24-7 ingå i en Samlingsregering där Valutslaget förblir ett Spel för Gallerierna.

Det behövs Två Dansanta med Rytmkänslan i Kroppen för att utföra en Argentinsk Tango efter Pèrons Taktlösheter, typ mottagandet av Hemlig Container avsänd från Odessa över Spanien till Ariernas Förlorade Paradisask.

Det som Till det Yttre Främst kan upplevas av en Utesluten Tredje den Andra, Kännetecknas en Despotiskt Lagd Megalomanisk Ärkehertig Ända Fram till The Tipping Point, en Överdrivet Försynt Försagd Ögontjänare välutrustad med Herrbetjänt, Tamburmajor i Enskild Ställning samt Flickan i Träfracken, typ Iron Maiden.

Det Arrangemang som kan Påvisas, i Andlig Mening, kan till det Yttre påminna om Det Bästas Särskilt Utvalda Avsnitt ur Nicolas Malebranches form av ockasionalism, en originell lösning på teodicéproblemet och sin föreställning om ”syn i Gud” eller ”vi ser alla ting i Gud”.

Dessa tre centrala teman i Malebranches version av Ockasionalismen – utgår alla från åsikten att endast Gud är Agent i Världen.

När ett föremål påverkar ett annat – till exempel då en människa sticker sig på en nål – är det Gud som aktivt orsakar sticket, smärtan, blodet osv. Den Objektifierade, eller Artefakten i sig, kan inte aktivt delta såsom handlande, agerande, Agent.

Malebranche löser frågan om hur en allvetande, allsmäktig och alltigenom god Gud kan tillåta ondska i världen.

Frågan i sig kan tyckas vilseledande styrd:

Såsom Agent måste också Gud utföra något mer än att bara tillåta att det som inte får hända, ändå, i någon betydelse av Ordets egentliga mening, har inträffat.

Malebranche menar att Gud agerar genom lagar och principer, ”generella rörelser” (voluntés générales), än genom godtyckliga ingripanden i historien.

Nålen i Höstacken eller Kamelen i Nålsögat är alltså bara Händelseförlopp helt tagna ur luften, men som ändå på något vis ingår i ”voluntés générales”.

Undantag kan utgöras av exempelvis mirakler, Kristi död och uppståndelse och Kyrkans födelse (som Malebranche såg som en huvudsaklig orsak till att världen överhuvudtaget skapats).

För att Kyrkan skulle Födas, måste Gud först Skapa Världen, såsom den naturliga ordningens enkla perfektion, typ fullständigt komplett inklusive Alltet och Intet.

Gud skulle visserligen ha kunnat förhindra olika olyckor, men om han gjort det, skulle han ha övergivit det främsta tecknet på sin egen visdom: den perfekta enkelheten och den naturliga ordningen.

Malebranche har blivit känd för idén att mänsklig kunskap bara är möjlig genom Gud.

Han anklagades för att likställa skapelsen med Gud (alltså att det som människor faktiskt upplevde i fenomenvärlden var Gud).

Malebranche menar att allt vi kan uppfatta i själva verket avspeglar idéer hos Gud, upplevandet av vilka inte är detsamma som att faktiskt varse Gud (som, enligt Malebranche, är absolut enkelhet och perfektion, medan de mänskliga sinnena är begränsade till att se mångfald och imperfektion).

För Malebranche och sannolikt också hans samtida medmänniskor är Gud, på alla tänkbara och otänkbara betydelse av begreppet, lika med Sanningen Överensstämmande.

Detta är en tanke som knappast Media i vår sekulariserade tid skulle hålla för i Objektiv Mening; Sant.

Objektiv kan här förklaras vara förutsättningslöst neutralt opartiskt Utomstående Oberhörig utan Tillfälle till Egen Vinst annat än Win-Win.

För en religiös bör Gud anses vara ett Existerande Faktum, medan för en medieanpassad lobbyist, är den Obekräftade Källhänvisningen betydligt mer av en Faktaresistent Alternativ Sannolikhet, typ Gud har ännu så länge inte Uppenbarat sig i Form av Existensberättigad utan Rimligt Tvivel.

För Agnostiker kan detta tyckas vara ett Credo in Absurdum, men för en Gemene Man som upplever en Medveten Tillvaro mellan Punkt A och Punkt B, kan Svaret tills vidare Prokrastineras till i Morgon Förmiddag före klockan Fem i Tolv, då förhoppningsvis lönen redan uppenbarat sig i den digitala bankens kontoredovisningens sista händelseögonblick.