Poesi är ett annat sätt att använda Orden, än i Retorisk Talpropaganda.

I Maktspråket anses Världen styras av Självförhärligande Egenmäktigt Förfarande Starka Män som med Hårda Nypor har som Målsättning att förena den Nu Kända Världen i en enda Likriktande Alienerad Karantän i Obehörigt Utomstående Utanförskap.

Ledare har en Orimlig Förmåga att indela Kosmos i Två helt Separata Delar, där den Ena helt och hållet Motsätter sig den Andra.

Språkspelets Ordvitsar handlar för det allra mesta om Traditionsbundna Oförrätter manifesterade av Den Andres Andra Sidan på Andra Sidan om Vargatiders Brytningstider inför kommande Ragnarök som Inleder Insikten om Hur Omvärlden bäst bör Iordningställas så att Alla kan komma Uppleva Lyckoruset från Magiska Svampar, Oupphörligen.

Poesi förklarar inte med kan Kreativt Visualisera hur Magnus Effekten också inverkar på Världens Motorik, typ den Ånga som uppstår 24-7.

Poeten kan utan större problem förverkliga sig själv som Outsider, typ Fågelfri Oberoende Obehörig Utomstående utanför The Box.

Upp ur Poetens Brunn kan Odin fiska upp Magiskt laddade Artefakter och bruka dem i Språkspelet utan att Antagonisterna upplever ens Bjälken i Vitögat med the Ox Eye i Koncentrerat Fokus.

Brännpunkten uppstår då Solens Fusionsexplosioner cirka Åtta Minuter senare inför Wittgensteins Häpna Anhängare, Följare och Legaliserade Bokstavstroende, motbevisar Utsagor om Hur Qi igångsätter den Evigt Pågående Rotationen från Antarktis till Arktis.

Fysisk aktivitet eller kroppslig aktivitet avser all kroppsrörelse som orsakas av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i högre energiförbrukning än stillasittande.

Arbete som omfattar mycket fysisk aktivitet kallas kroppsarbete.

Träning är ett smalare begrepp som syftar särskilt på att förbättra någon färdighet, och delas in i olika grupper som fysisk träning och mental träning.

Hushållsarbete och långsamma promenader är exempel på fysisk aktivitet som inte brukar räknas som träning, medan exempelvis power walking och stavgång brukar det. Tyvärr ingår inte Fredsträning i Krigshistoriens Akademiska Ämnesområde.

Hundar i Slagsmål kan Upphöra då Helt Oförväntat Plötsligt en hink Kallvatten sköljer över djuret från Nos till Svansspets.

Stillasittande aktiviteter inkluderar bilåkning, att sitta, läsa, se på TV, spela vissa videospel och datoranvändning under större delen av dagen.

Stillasittande kan ingå i arbetsuppgifterna, men kan motverkas genom att ta korta rörelsepauser och användning av ståskrivbord.

Stillasittande ses som en egen parameter i hälsobedömning, åtskild från tider med måttlig eller hård fysisk träning.

I Vargatider råder Allmän Tystnadskulturellt Mimspel eller Associativ Steganografiskt Ordkonstmakeri, typ Ett Ord säger Betydligt Avgörande Mer, än Tusen Hårt Retuscherade Hotbilder.

Det är inte tu tal om annat än hur att Avsluta Nyvarande Gräshoppsinvasion från Egypten och Manna från Himlen med Avledande Distraktioner, typ Hambostintans morsesignaler i Kort-kort och Tulpaner från Amsterdams Red Light District.

För den Ovane Naive Realisten kan Himlen te sig Oskyldigt blå, men för en Erfaren Nyhetskorrespondent kan samma Fågelperspektiv upplevas som Blodröd, med hänvisning till Munchs Skriet från Vildmarken.

I Krigstider krävs det mer än att en ensamstående Incel, typ Dödsdansare, utför Undergångens Jänka ut mot Karelska Näset.

Simple living, också kallat enkelt leverne, frivillig enkelhet, voluntary simplicity eller downshifting, är en livsstil som bygger på begränsad konsumtion.

Anhängare av livsstilen utövar den ofta av religiösa, ideologiska eller ekologiska skäl.

Syftet kan vara att inte förbruka mer naturresurser än nödvändigt, men också ett avståndstagande från konsumtionsstress eller att inte vara beroende av heltidsarbete.

Nerväxt (engelska: degrowth, franska: décroissance, spanska: decrecimiento, italienska: decrescita) är en politisk, ekonomisk och social rörelse och teori som baserar sig på ekologistiska, antikonsumtionistiska och antikapitalistiska idéer.

Förespråkare för nerväxt argumenterar för behovet av att minska produktion och konsumtion, eftersom de menar att överkonsumtionen inte är hållbar, varken ekologiskt eller socialt.

Nerväxtrörelsen räknar den rumänskamerikanske matematikern, statistikern och ekonomen Nicholas Georgescu-Roegen som den främsta intellektuella inspiratören.

Tillväxtens gränser, (Limits to Growth), är en rapport framtagen av Romklubben 1972, som sålt i mer än 30 miljoner exemplar på omkring 30 språk.

Den utkom i en omarbetad utgåva 2004. Boken blev mycket kritiserad för att den menas företräda nymalthusianism, eftersom den lägger fram argument för att jordens tillgångar inte räckte till för den ekonomiska tillväxten på grund av den snabba befolkningstillväxten.

Särskilt oljeindustrin ansåg de vara i riskzonen. Den fick även kritik för bristande vetenskaplighet, men den räknas också som ett portalverk för den nya miljörörelsen då den påvisade hur resursbegränsning omöjliggör obegränsad ekonomisk tillväxt.

Det är inte fullständigt Osannolikt att den Nuvarande Medvetna Närvaron på andra Sidan om Baltiska Havet hänger samman med hur Självupptagna Megalomana Framtidsmarodörer, typ Önsketänkande Neoluddister, söker Stoppa Klimatförändringens Konsekvenser genom att Revisionistiskt Bortförklara Slaget vid Alamo, ungefär som Harrisburg.

Transitionrörelsen eller omställningsrörelsen är ett globalt nätverk av människor med ambitionen att möta utmaningarna med krympande naturresurser, miljöförstöring och klimatförändringar genom att bygga lokala hållbara samhällen där medborgarna verkar genom småskaliga projekt såsom kooperativt markägande, samåkning till jobbet eller stadsodlingar.

Man framhåller att en sådan omställning är möjlig med bibehållen eller till och med ökad livskvalitet och välbefinnande.

Omställningsrörelsen uppstod i Storbritannien 2005 i Totnes med Rob Hopkins som en förgrundsfigur, och har sedan spridit sig till många platser i världen, där olika orter fått ”Transition Town Status”.

2008 blev Fujino i Japan den 100 staden globalt, och den första i Japan, att få denna status.

Tillväxtens sista dagar – miljökamp om världsbilder är en fackbok av debattkaraktär som gavs ut 2007 av statsvetaren Björn Forsberg, forskare i miljö- och utvecklingsfrågor vid Umeå universitet. Boken har getts ut i ytterligare 2 upplagor 2008 och 2009.

I boken diskuterar han de strukturella hinder som står i vägen för en hållbar utveckling. I synnerhet vänder han sig mot den konsumism och tillväxtfilosofi, som i grunden omöjliggör den kursändring för att fjärma Sverige och västvärlden från nuvarande ohållbara ekologiska fotavtryck.

WW1 var det första Existentiella Kriget. WW2 förstärkte upplevelsen av Kollisionen med tidigare Oförsvarliga Drömmar visionerade av Ansvarsbefriade Räknenissar. WW3 skiftar i alltifrån Kalla Krigets dagar till Tik Tok-krigets Cyberstider mellan Tomtar och Troll i Dark Net’s Tassemarker.

Efter WW4 kan samtliga Efterlevande Överleva i Gemenskap överenskomma angående att Drömmen inte längre går att Förverkligas såsom det en gång var tänkt av Nostalgisk Domedagsprofet.

Annons