Att påstå att Det Lilla Konungariket Närmast Polcirkeln står utanför Medias Tik-Tok-Krig är lika svårt att Utesluta som den Tredje Statsmakten.

Staten i mitten av Treriksröset stod inte heller utanför WW1 eller WW2. Att befinna sig Mitt i Krigshärden är kanske mer Symboliskt Laddat än mitt i Ingenmansland, men det Ena Utesluter varken det Andra eller det Tredje.

Med Ladorna Fulla med Oförbrukade Vapenarsenaler måste ett WW1984 inträda som Helt Förväntat Framtidsprojekt. Detta är något som Var Ansvarsbefriad Anfallsspelare utför som Bästa Framförhållning.

I en Stridszon nära Dig är förstås Verkanselden i Skarpt Läge betydligt Feberaktigt Outhärdligt, men det Utesluter inte på något Rimligt Sätt och Vis hur att så många i Grannsamverkan ska inhysas under Obestämd Tid i någon Skyddad Verkstad okränkbar för Kärnspetsbestyckade Robotar.

Om man ser till Eminem så kan mycket väl Mycket Snickesnack vara Avsevärt mer Lönsamt än en Bilverkstad utan Elektronisk Teknisk Naturvetenskaplig Utrustning.

Vad ZigZag, Schwitters och Wittgenstein egentligen hade Gemensamt kommer aldrig ingå i Kanon typ Läsebok för Folkskolan förlagt ute i Glesbygdens icke Urbaniserade Bortom Händelsehorisonten.

Det Abstrakta Tänkandet fungerar kanske på Ritbordet, men ute i den Pragmatiska Verklighetsberättelsen finns möjligtvis ett mer Otidsenligt Förhållande mellan Teori och Praktik.

Teorin visar sig ofta i Praktiken utgöras av Kunskapen om Hur att på den Kortaste Vägen utföra Taxisvängen på Femöringen Gör Om Gör Rätt.

När Boktryckaren förklarade för James Joyce att Ordmassan var lite för kort för Pressläggningen On Deadline, lade Joyce resolut till några Oavkortade Lösa Stycken, typ Anna Blume på Blooms Day, direkt ur Headline.

Teorin förlitar sig ofta betydligt mer på Hur att ha Ögon i Nacken och samtidigt Betrakta Samtiden Vingslag i Backspegeln för att där koncentrera sig på den Blinda Fläcken.

Improvisationens Strategi uppstår alltid i Gränslandet mellan Önsketänkandets Förväntanshorisont och Problemformuleringsprivilegiet att Upptäcka Riskzonen med Facit i Handen i Eftertankens Kranka Blekhet.

Hur att utföra Dagens Trivialiteter utan minsta Omtanke om Omvärldens Tillkortakommanden?

Hur länge Krigstiden kommer att Utsträcka sig i Rummet beror Ytterst på Hur mycket Tsar Bomba som Återstår i Vapenhuset.

Tankesmedjornas Reservtankar ägnar sig mer åt Ordstrider, än Rejäla Doningar.

Strategispel som Go, No och Kinaschack har för länge sedan Uteslutits på Grund av Brist på Taktiska Efterskalv från Stormaktstidens Glada Dagar mellan Skål och Vägg.

På den tiden var Stenkastet inte långt från Skyddsobjekt till Glädjehus, typ Chez Mother Courage’s Le Sphinx.

Ambulerande Red Light Districts kunde utföra sina Dagliga Göromål alldeles intill Röda Korsets Värnlösa Tält inklusive Jungfrulika Goth Lolitor i Damen med Lyktans Kall framför Korpgluggarna.

Det Mest Uppenbara är det Mest Självklara även för en Mole Underground typ Billy Name på E4:an Norrut.

För den som har Ögonen med sig kan Världen uppenbaras med Nostalgins Hemlängtande Återblickar till en Historisk Tid då Historien fortfarande Led av Upprepningstvång.

Borta Bra men Hemma bäst blev efter Little Man och Fat Boy ersatt med Är det Konstigt att Man längtar Bort nån Gång, till exempel till Khao Lak eller Greven av Luxemburg.

Eftersom Nuet aldrig Återupprepar sig som en Cirkulär Tidsaxel, förlägger gärna Dagdrömmarna Verklighetsuppfattningen antingen i En Efterspaning på den Tid som Flytt, eller Med Konungriket i Bakvattnet framför Fem i Tolvslaget och Dagens Dikt.

I Alla Tider har Jakten efter Verksamma Substanser, typ Cabaret Voltaire, överensstämt med Eminems Syn på hur att Exploatera Kulören Orange som Utgångsläge inför Framtida Segrar.

Eftersom Tiden inte Läker Alla Sår, måste någon Megaloman Fursteslickare söka Upprepa Historien som ett Rinnande Vatten under La Seines Broar.

Den som kan sin Historia Utantill från A till B och Tillbaka Igen, vet att Historien Aldrig upprepar sig på det sätt som Fan läser Bibeln.

Det är det som kan Associativt Steganografiskt förlägga Fan i samma båt som Karon.

Att Båtflyktingar inte kan sin Poetiska Edda läst mellan Tystnadskulturens rader, påverkar sällan den Progressiva Rörelsen från Mittfältet och ut mot Förläggningen av den Ursprungliga källhänvisningen, typ Mimers Brunn.

Den Enögda Gråkappan vänder Aldrig Färdriktningen efter Vinden i Ryggen.

Krigsåret är i Själva Verket en Distraktion, typ Avledningsmanöver inför Växthuseffektens All Time High.

Med Råg i Ryggen ska Medvetet Närvarande Smålands Husarer gå till sådan Sällsam Attack att både Ulvars och Korpars Magar blir Mättade för lång tid framöver, typ Radioaktiva Stjärnor över Betlehems Kanaanbad.

The Ecological Green Light District inleds med en Klackspark av ingen mindre än Närläsande Bruce Lee.

Radioaktiviteten bör i Obestämda Tillfällen Yttra sig genom Magnetiska Fält av Radiotystnad.

Under Radiotystnad kan Rapporthundarna utföra samma Övertidsarbete som Tio Gemena Män utklädda till Mullvadar under disk.

Genetiska Genders typ Grendel föder upp Särimners Arvsanlag på Löpande Band.

Beowolf står med Silverskeden i Vacker Hand och Skär Kattguld med sin Morakniv i Sinister lem.

Annons