“This is what happens when you work to change things, and first they think you’re crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.”
”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.” Citat: Heliga Sankta Elisabeth Holmes

”Var inte oroliga. Jag vet att ni inte kommer att förstå det.”

Världen börjar med barnen.

“Life will bring you pain all by itself. Your responsibility is to create joy.” Milton Erickson

Vem som sa vad, framstår så småningom i Upplysningstidens Ikaros Vingslag efter Midnatt råder.

I Dödens Väntrum före Sista vilan i Frid, kan helt Oväntat Oförklarligt Uppstå ett Överljusfenomen.

“Change will lead to insight more often than insight will lead to change.”

I slutet av varje sann revolutionär rörelse dyker alltid en Napoleon Bonaparte upp.

“Det största tecknet på framgång för en lärare är att kunna säga, ‘barnen jobbar nu som om jag inte existerade’”.

“No, no! The adventures first, explanations take such a dreadful time.”
― Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland / Through the Looking-Glass

Det finns inga oblodiga äventyr. Varje äventyr är skapat ifrån en avgrund av blod och förtvivlan.

“If I had a world of my own, everything would be nonsense. Nothing would be what it is, because everything would be what it isn’t. And contrary wise, what is, it wouldn’t be. And what it wouldn’t be, it would. You see?”
― Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland / Through the Looking-Glass

Jag gömmer mig för människorna inte därför att jag vill leva ifred, utan därför att jag vill gå under i fred.

“It’s a beautiful thing, the destruction of words.”
― George Orwell, 1984

”Ibland måste man dra ut ett uttryck ur språket, lämna in det till rengörning – och sedan kan man åter sätta in det omlopp.”

Från en viss punkt finns det ingen återvändo. Denna punkt är möjlig att nå.

“It’s no use going back to yesterday, because I was a different person then.”
― Lewis Carroll

“In the face of pain there are no heroes.”
― George Orwell, 1984

Det är ofta säkrare att vara kedjad än att vara fri.

“Utbildning från starten av livet kan verkligen förändra samhällets nu och framtid.”

”Tanken att polisen skulle få honom på samma sätt. Han hade begått – skulle ha begått, även om han aldrig hade satt papper på papper – det väsentliga brottet som innehöll alla andra i sig. Tankebrott, de kallade det. Tankebrott var inte en sak som kan döljas för evigt. Du kan undvika framgångsrikt ett tag, även i flera år, men förr eller senare var de tvungna att skaffa dig. ”

“You use hypnosis not as a cure but as a means of establishing a favorable climate in which to learn.”

Ondska är vad som helst som distraherar.

“Imagination is the only weapon in the war against reality.”
― Lewis Carroll

“Den bästa instruktionen är den som använd så få ord som möjligt för uppgiften.”

“We do not merely destroy our enemies; we change them.”
― George Orwell, 1984

”Dubbeltänkande betyder kraften att hålla två motstridiga övertygelser i sitt sinne samtidigt och acceptera dem båda.”

“If everybody minded their own business, the world would go around a great deal faster than it does.”
― Lewis Caroll, Alice in Wonderland

“You can teach a child the importance of pain by your behavior. You can also teach as child the importance of no pain by your behavior.”

“Power is in tearing human minds to pieces and putting them together again in new shapes of your own choosing.”
― George Orwell, 1984

“Om du kritiserar ett barn för mycket kommer han lära sig att döma. Om du berömmer barnet regelbundet kommer han lära sig att värdera.”

”Mitt verk består av två delar: det som jag har skrivit och det som jag inte har skrivit, och det är det senare som är det viktiga.”

Att rätt förstå en sak och samtidigt missuppfatta den utesluter inte helt vartannat!

Krig är fred
Frihet är slaveri
Okunnighet är styrka

Du är fri och det är därför du är förlorad.

“But I don’t want to go among mad people,” Alice remarked.
”Oh, you can’t help that,” said the Cat: ”we’re all mad here. I’m mad. You’re mad.”
”How do you know I’m mad?” said Alice.
”You must be,” said the Cat, ”or you wouldn’t have come here.”
― Lewis Carroll, Alice in Wonderland

”Vem som styr det förflutna styr framtiden: vem som styr nuet styr det förflutna.”

En bur gick ut för att finna en fågel.

“If Loss Makes You Doubt Your Belief In Justice, Then You Never Truly Believed In Justice At All.”

“Mad Hatter: “Why is a raven like a writing-desk?”
“Have you guessed the riddle yet?” the Hatter said, turning to Alice again.
“No, I give it up,” Alice replied: “What’s the answer?”
“I haven’t the slightest idea,” said the Hatter”
― Lewis Carroll, Alice in Wonderland

Varje revolution förångas och lämnar bakom sig slemmet av en ny byråkrati

“Perhaps one did not want to be loved so much as to be understood.”
― George Orwell, 1984

Varje kultur eroderar och ruinerna framstår som en karismatisk civilisation.

“If No One Else Will Defend The World, Then I Must.”

“I’m not strange, weird, off, nor crazy, my reality is just different from yours.”
― Lewis Carroll

“I Am The Man Who Can.”

Finns det något sätt att förhala ett viktigt beslut, kommer den gode byråkraten, privat eller publikt att finna det.

“Everything is funny, if you can laugh at it.”
― Lewis Carroll

”I’m Willing To Accept The Consequences.”

“The best books… are those that tell you what you know already.”
― George Orwell, 1984

”En hemsk extas av rädsla och hämnd, en önskan att döda, att tortera, att krossa ansikten med en slägga, tycktes flyta genom hela gruppen människor … vända en ens mot sin vilja som en elektrisk ström, vända till och med mot ens vilja till en grimaserande, skrikande galning. ”

“Do you know, I always thought unicorns were fabulous monsters, too? I never saw one alive before!”

Well, now that we have seen each other,” said the unicorn, ”if you’ll believe in me, I’ll believe in you.”
― Lewis Carroll, Alice’s Adventures In Wonderland: and Through The Looking Glass

“You are a slow learner, Winston.”
”How can I help it? How can I help but see what is in front of my eyes? Two and two are four.”
”Sometimes, Winston. Sometimes they are five. Sometimes they are three. Sometimes they are all of them at once. You must try harder. It is not easy to become sane.”
― George Orwell, 1984

“My dear, here we must run as fast as we can, just to stay in place. And if you wish to go anywhere you must run twice as fast as that.”
― Lewis Carroll, Alice in Wonderland

“Do Not Mistake A Desire To Avoid Violence With An Inability To Deal With It.”

Marvel och DC kan jämföras med ”Det var en Gång…”

“If you want to keep a secret, you must also hide it from yourself.”
― George Orwell, 1984

”If You Need To End A War, You Call Wonder Woman.”

Den som Invaderar din Fantasi, Ockuperar också din Verklighet.

Ryssland är Gisslan. Ukraina är utsatt för Utpressning.

“But if thought corrupts language, language can also corrupt thought.”
― George Orwell, 1984

En Åldring står på Röda Torget med ett Plakat.

På Plakatet är textat för hand: ”The President is an Idiot!”

Två Pliktskyldiga Beväringar stannar, läser och begrundar incitamentet.

Den ena Beväringen tilltalar Åldringen med Kommandot:

” -Du kan Anse Dig som Omhändertagen!”

Åldringen undrar högt:

” -Varför? Jag har ju inte Skrivit något om Vilket Lands President som avses?”

Den andra Beväringen svarar då helt Obesvärat:

” -Vi vet nog vilket Lands President som är en Idiot!”

“Doublethink means the power of holding two contradictory beliefs in one’s mind simultaneously, and accepting both of them.”
― George Orwell, 1984

Trickstern jumpar mellan Sanning och Konsekvens, Verklighet och Fantasi, Äkta och Falskt.

”Till slut skulle partiet meddela att två och två gjorde fem, och du måste tro det. Det var oundvikligt att de skulle göra det påståendet förr eller senare: logiken i deras position krävde det … Och vad var skrämmande var inte att de skulle döda dig för att tänka annorlunda, utan att de kunde ha rätt. För trots allt, hur vet vi att två och två gör fyra? Eller att tyngdkraften fungerar? Eller att det förflutna är oföränderligt? Om både det förflutna och den yttre världen existerar bara i sinnet, och om själen är kontrollerbar … vad då? ”

”We Can’t Help The Way We’re Born.”

“Nothing Good Is Born From Lies, And Greatness Is Not What You Think.”

Ett Ofött Barn har Köpt Grisen i Säcken och Sålt Skinnet innan Björnen var Skjuten och strax därpå Tappat Allt Smör i Småland och Till Råga på Allt Gråtit Floder över Spilld Mjölk.

“It’s Not About What You Deserve; It’s About What You Believe. And I Believe In Love.”

”It Will Make A Difference.”

Denna idé förstärks av känslan vi får av Haseks intensiva motvilja mot någon av de traditionella motiveringarna för organiserad kontroll av människor, oavsett om det är rättsliga, religiösa, politiska eller militära (och, kanske ännu viktigare, hans angrepp på människors tro på sådana motiveringar). ).

“A Deal Is A Promise, And A Promise Is Unbreakable.”

Hans berättelse hånar ständigt symboler för sådan kontroll – allt från krucifix och böner till officiella bilder och lagböcker (romanen börjar med en diskussion om en fluga som skiter på ett porträtt av kejsaren).

”I Newspeak finns det inget ord för” vetenskap ”.”

No. But It’s What I’M Going To Do.”

”För ett ögonblick var han galen, ett skrikande djur. Ändå kom han ut ur svartheten och grep en idé. Det fanns ett enda sätt att rädda sig själv. Han måste lägga in en annan människa, en människas kropp, mellan sig själv och råttorna … ”Gör det mot Julia! Gör det mot Julia! Inte jag! Julia! Jag bryr mig inte vad du gör mot henne. Riv henne ansiktet, ta bort henne till benen. Inte jag! Julia! Inte jag!'”

Dessa tecken på auktoritet är alla officiellt sanktionerade, men ingen tror på dem; människor använder dem helt enkelt som instrument för sin egen auktoritet i ett system som förstärker sig självt genom reflexer till sådana traditioner.

”If My Life Is Part Of That Cost, I Give It Gladly.”

Vinna, eller Försvinna? Det är Frågan…

”Don’t Raise Your Hand Until You’ve First Extended It”

Denna punkt är uppenbar nog i den långa behandlingen av Otto Katz i del I, där den berusade katolske prästen (en ex-jude) desperat kämpar för vad som helst att använda som de heliga symbolerna som är nödvändiga för den religiösa tjänst som han måste presidera över. —en vandringspokal för kalken, maskinolja för de sista riterna, och så vidare — dessa är viktiga för vad han gör, men falska material kommer att göra lika bra som den äkta varan, eftersom det som betyder något är den byråkratiska offentliga ritualen och människors tro i den – varje äkta andlig eller ideal mening har för länge sedan försvunnit.

“Bonds Of Love Never Make The Wearer Weaker.”

”De som tjusar på ett starkt språk är fega, för det är det verkliga livet som chockerar dem, och sådana svagheter är just de människor som orsakar mest skada för kultur och karaktär. De skulle vilja se nationen växa upp till en grupp överkänsliga små människor – onani av falsk kultur…”
― Jaroslav Hašek, Den gode soldaten Švejk

”Samlag skulle ses som en lite motbjudande mindre operation, som att ha en lavemang. Detta sades aldrig igen med klara ord, men på ett indirekt sätt gnuggades det in i varje partimedlem från och med barndomen. ”

”They’ll Only Haunt You If You Forget What They Taught You”

”I det ögonblicket såg Švejk ut som om han hade fallit ner från himlen från någon annan planet och han tittade nu med naiv förundran på en ny värld där folk krävde av honom idiotiskt nonsens som han aldrig hade hört talas om förut . . . .”
― Jaroslav Hašek, Den gode soldaten Švejk

“Power Without Self-Control Tears A Girl To Pieces.”

“Приготовления к отправке людей на тот свет всегда производились именем бога или другого высшего существа, созданного человеческой фантазией.”
― Ярослав Гашек, The Good Soldier Švejk

“What One Does With The Truth Is More Difficult Than You Think.”

“Не все деревья, товарищ, растут до неба.”
― Ярослав Гашек, The Good Soldier Švejk

”I Have A Warrior’s Heart, But I Am Not Unmoved By Your Words”

”Och så har de dödat vår Ferdinand,” sa Städerskan till herr Švejk, som hade lämnat militärtjänsten flera år tidigare, efter att ha blivit slutligen certifierad av en arméläkarnämnd som en imbecill, och nu levde av att sälja hundar – fula, blandare. monstrositeter vars stamtavlor han förfalskade.

Bortsett från denna sysselsättning led han av reumatism och gnuggade just i detta ögonblick sina knän med Ellimans embrocation. ”Vilken Ferdinand, fru Müller?” frågade han och fortsatte med massagen. ”Jag känner två Ferdinands. En är budbärare hos Průša, apoteket, och en gång av misstag drack han en flaska hårolja där. Och den andre är Ferdinand Kokoška som samlar in hundgödsel. Ingen av dem är någon förlust.”

— Jaroslav Hašek, boken Den gode soldaten Švejk

“Death Is Necessary. It Is A Part Of Life And If We Say Life Is A Blessing, We Must Say Death Is A Blessing As Well.”

Men för alla ovan nämnda drag i den satiriska stilen, kommer denna romans berömmelse utan tvivel tydligast från centralpersonen själv. Švejk är en av de sällsynta karaktärerna inom fiktionen som förvärvar kulturell status som folklorehjältar, utöver sina egna berättelser (i engelsk litteratur är det främsta exemplet Shakespeares Falstaff), till stor del för att, hur övertygande de än kan vara eller inte vara som konsekventa karaktärer i texten kommer de att symbolisera något om ett folks (eller folk i allmänhet) liv.

”You Are Many To Many…”

Det är möjligt att spendera mycket tid på att oroa sig i onödan för Švejk som en speciell karaktär. Är han en idiot eller låtsas han bara vara en idiot? Är han en utbildad man eller inte? Har han ett medvetet utarbetat plan för att omintetgöra militärbyråkratin eller är han verkligen en godtrogen och entusiastisk auktoritetsanhängare? Har han bara tur eller är han en sakkunnig manipulator av situationer? Och så vidare. Dessa frågor uppstår med rätta från romanen, eftersom gestaltningen av Švejk förändrar vår uppfattning om honom från den ena händelsen till den andra, och om vi vill forma en sammanhängande bild av en komplex och konsekvent karaktär, kan vi mycket väl ha lite svårt att bestämma oss ( som vi gör med Falstaff också, naturligtvis, och många andra stora fiktiva karaktärer). Hur kan vi försona någon som på egen hand verkar vara oförmögen att gå några kilometer utan att gå vilse eller bry sig om att gå vilse, även på en väg han redan har färdats (som i del II) med den till synes mycket klokare och beslutsamma mannen i vissa äventyr i del I och senare?

”So Long As Life Remains, There Is Always Hope…”

Berättaren ger oss inte mycket hjälp här, eftersom vi mycket sällan erbjuds en inblick i vad som pågår i Svejks huvud. Vi hör vad han säger och ser vad han gör, men motiven är sällan tydliga. Tidigt får vi en känsla av att han är en enfaldig – som till exempel i hans patriotiska utbrott på väg till rekryteringsstationen i rullstol eller i berättarens kommentarer som följande:

”Hans enkla ansikte, ler som en hel månen, strålade av entusiasm. Allt var så klart för honom”.

Men ibland antyder berättaren att det finns en antydan om någon strategi bakom den uppenbara konstlösheten i hans svar: ” ‘Rapportera ödmjukt, sir’, sa Švejk medvetet och satte allt på ett enda kort. ””

“I Will Fight For Those Who Cannot Fight For Themselves.”

I sin anmärkningsvärda bok The Great War and Modern Memory diskuterar Paul Fussell ursprunget till svart humor i skyttegravarna under första världskriget. Han beskriver hur observatörer som besökte fronten och förväntade sig att se en vision värd helvetet ofta blev förvånade när de upptäckte att soldater ylade av skratt. Men humorn var något annat än traditionella källor till nöjen. Här var allt lika löjligt (kriget, kungen, landet, ämbetet, pliktbegrepp och patriotism, och så vidare). Skrattet var på sätt och vis det sista motgiftet mot förtvivlan, ett mänskligt svar på något som helt enkelt inte kunde konfronteras direkt eller ens förstås (inte olikt att vissla i mörkret). Det absurdas teater och en hel del modern humor (från Monty Python till Saturday Night Live) härrör direkt från denna mycket nya känsla av den ultimata absurditeten hos vilket meningssystem som helst, alla nedärvda värden. Det finns ingen utgång från absurditeten (av den sorten som Yossarian till exempel hittar i Catch-22 eller Gulliver upptäcker i slutet av sina resor), så skratten tar oss ingen vart. Men det tjänar till att fördriva tiden och bekräfta något som tillfälligt delas (som humorn i Waiting for Godot).

“My Life Hasn’t Been What You Probably Think It Has. We All Have Our Struggles.”

“I Used To Want To Save The World…”

”Alla övertygelser, vanor, smaker, känslor, mentala attityder som kännetecknar vår tid är verkligen utformade för att upprätthålla partiets mystik och förhindra att det nuvarande samhällets sanna natur uppfattas.”

När Wittgenstein besökte en filosofikongress i USA med den tidens mest framstående filosofer blev han stoppad av en vaktmästare som trodde han var en ”uteliggare” som irrat sig in, på grund av Wittgensteins trasiga kläder och säger till Wittgenstein:

”Min herre, jag är rädd att det här pågår en filosofisk kongress”. Wittgenstein tittar på vaktmästaren och svarar med fullt allvar: ”Ja, det är jag också mycket rädd för att det gör.”

Annons