Varje Påstådd Sanningshalt är en Delmängd av en, inte Djupare, men Bredare Väg.

En Faktaresistent Sanning utesluter inte Slumpens skördar.

Sanningen Skördar fler Offer än där Fantasin utstakar Landsgränserna.

Om en Kyrka kan Avkristnas, vad Återstår med Platsen efter?

Om Allrahögstainstans, i överenstämmelse med the Almighty Storyteller, är Allsmäktig, så hur kan en Ödelagd Kyrkoruin vara Avkristnad?

Finns det Kristna Zoner, typ Överbelagda Kyrkogårdar i Vigd Jord, eller Tassemarker i Ödebygder där den Ovigda Jorden är Överhängande Överlägsen, till exempel med Vitala Gengångare och Sentida Goth Lolitor i Vita Helklänningar?

Rurik utvandrade helt utan Personbevis eller annan ID-handling, till den Stadskärna som så småningom skulle Utmärkas på Kartan som Kiev, eller motsvarande under Hemspråksundervisning.

Samtliga av Allrahögstainstans Undersåtar är tillverkade av Ziggy Stardust tillsammans med den ständige sekreteraren Alvin Stardust.

Lady Stardust beträdde Tiljan långt före Lady GAGA.

Tiljan har alltid inletts av ett Lutande Plan, med den Outtalade Avsikten att också Den Första Radens Första Parkett skulle kunna Åskådliggöra vad som skedde längst bak i Fonden, bakom Kulisserna.

Numera är Övervakningskameror också uppmonterade ute bland Kulisserna ut mot Receptionen vid Scenens Byrå, så att också Spelet för Gallerierna kan Återupplevas On Line av de Fjärmast Sörjande.

Om ifall Det Kritiska Nuläget i den Kaukasiska Kritcirkelns Peripeti sägs motsvaras av Lustarnas Trädgård i Nära Anslutning till Edens Lustgård, så Hur skulle då Mediabevakarna kunna förmedla en, Inklusive Allt, med Sanningen Överenstämmande Retuschering av Helvetes, typ Hades Dödsrike efter Förintelselägrens Upptäckt av Eftervärlden?

Krigets första Offer är Sanningen, men ändå har TikTok-kriget bidragit till att Alternativa Faktasökare typ Alienerade Isolerade Incels och Goth Lolitor i Distansundervisning från Skolverkets Cosplay, börjat Fatta Galoppen med Kritiskt Tänkande i Relation till Faktaresistenta Faraday’s Burar.

Också en Hängiven Faktaresistent Konspirationsteoretiker måste förr eller senare Erkänna sig ha Ändan där Bak och Fötterna fram.

Med Ögon i Nacken kan även en Gemene Man uppleva Tidens Vingslag sett genom ett Temperament, typ det Kokta Grodperspektivets Glada Dagar.

Vitsen härstammar från en Skelögd Groda som satt i Bottnen av en Brunn.

Så förändrades Världsläget i en Handvändning och Grodan längst ner i den Ursprungliga Källan kunde nu Uppleva Hur att Nuläget bättre än någonsin, i Retroaktiv Retrospektiv Nostalgi och Därmed Konstatera att även om Grodperspektivet kunde upplevas både Säkrare och Tryggare, så var nog Markytan närmare Vintergatans Terminalstation en mer Kulturberikande Publikläktare.

En Krokodiltår måste Ovillkorligen Friläggas Vått i Vått.

Angående Warhol så Ökar intresset för huruvida Coca-Cola Receptet fortfarande är Sekretessbelagt och Hemligstämplat, eller om ifall också det finns Förlagt i en Avlägsen Tidskapsel, typ Anno Daxomal.

Anomalin går i Maximal Diagonal.

Varje Sann Utbrytarkung, typ med Medsimmerskan Vältränad Delfin, kan Kortare Distans än en Sekundmeter, ta sig ut Outside the Box.

Var Warhol innanför eller utanför Brilloboxen, antingen den Färdigställd av Malanga, eller av Hultén?

Ordet Konst kommer från att Ifrågasätta Världsordningen till A Better Day.

A Better Day måste inte utföras som A Perfect Day.

The Worst Day inträder efter en Välutlevd Hard Day’s Night.

Det är därför som Stilla Dagar i Clichy bär den Titeln i Operans Bakficka.

Magritte’s Outside the Box skulle nog mer Påminna om en Transcendent Tessarakt.

I Operan Bär Barflickan Frack, Flackare än en Black om Foten.

Det Lutande Planet kan också upplevas som mera Flackt.

Det Lutande Planet kan också vara ett Stycke ur en Utövande Diagonalsymfonin.

I Diagonalsymfonin har Kant vissa Drag gemensamma med Amadeus. Det kan bero på det Glamorösa Porträttet utanpå Konfektyrkulans Glanspapper.

Media förlägger Ovanligt Ofta Händelsehorisonten utanför Förväntanshorisonten. Detta därför att Framtidens Kartläggare, typ Incel Playboy, sällan hinner Korsbefrukta sina Tvärvetenskapliga Studier med Goth Lolita som Cosplay-utsatt Väderflicka.

Flickan i Frack framställer lika ofta som Prinsessan på Ärten, ett Tillräckligt Antal Tilltagande Väderspänningar. Detta kan bero på att de Gula Ärtorna före Koket inte stått Tillräckligt länge i Dragskåp.

En Diffus Grå Man kan komma ut ur Garderoben och strax därpå Försvinna in i ett Dragskåp.

Detta Event ger sällan det Väntade Resultatet att Detektiven Allmänheten lyfter det minsta på Ögonbrynet.

Detta beror naturligt först och främst på Hänsynstagande till den Personliga Integritetens Krav på Intetsägande Nyhetshantering.

För en Oidentifierad ZigZag är Synavståndet från Ögonbryn till Skogsbryn beroende på Hur Ljuset Avtar på Kvadraten genom Distansminuten.

En Tillräcklig Vederhäftig Uppfattning beror på Huruvida Kvadratens 15 sekunder i Rampljuset förhåller sig till Diagonalen på Ljusåret.

Reflexen från ett helt Ljusår kan uppstå som en Skenföreställning i Prokrastinerat Sinnestillstånd, i betydelsen Fontänens Fördröjda Kaskadeffekt.

Konst uppstår som en Wittgensteins Sol efter Popper’s Borgliga Skymningszon.

Sanningshalten, om den inte Behandlas i Tid, kan leda till Akut Njursvikt.

Om Wittgensteins Hypotetiska Sol inte Hinner Stiga upp i Arlan Ottan före Hanen Golat Trenne gånger, uppstår efter Åtta Minuter ingen Lumen Watteffekt Alls.

Att Optimister lever längre än Pessimister, beror helt enkelt på att När en Tidigare Självförklarad Pessimist Överlevt ett Efterlängtat Kristillstånd, så Vänder Pessimisten likt en Nyfrälst Opportunist Gråkappan i Lugnet efter Stormens Öga.

Om ifall Hypotesen stämmer att Alla Kvinnor är Falska Stycken, så Brister Teorin i Bitar då en Storsvindlare typ Holy Sainte Elisabeth Holmes eller Anna Sorokin faktisk, enligt Logikens alla Outtalade Sekretessbelagda Regler, på något sätt Överensstämma med Högsta Graden av Sannolika Skäl.

I Nuläget låter Etablissemangets Tystnadskultur Maten Tysta Munnen med Socker.

Postironin uppstod i samma Ögonbrynsförhöjda Ögonblick då den Postindustriella Poststrukturalistiska Postmodernistiska Magritte-effekten uteblev som ett Högst Oväntat Extranummer.

En Bild kan säga mer än Tusen Ord, men helt Uppenbart Återuppstår Verklighetsberättelsens Inledningsreplik i ett Beckettskt Svartare än Svart Mörker, typ So What.

Omvänd Energitjuven till ett Placebo Hälsotillskott.

För Warhol betydde Två Tvillingar mer än Alla Fyra Tillsammans inom samma Stadsbild.

Warhol upptäckte Den Sista Nattvarden vid Times Square, precis efter Nyårsnattens Tolvslag.

Upptäckten firades med en tillika mängd Eau de Vie och en lika mängd Gula Änkan.

Gula Änkan var både Fräsch och Glad.

Ett Problem var dock att Änkan hade lika långt Framtidsperspektiv som ett Nystängt Blindfönster.

Vad Experterna än så länge Känner till, så Erfor Magritte aldrig något Existensberättigat Blindfönster.

De Fönster Magritte avbildade var alltid på något, eller eller annat, sätt Öppet stående Öppenhjärtliga.

Warhol hade åtminstone samma Materialkännedom som Duchamp då Coca-colaflaskan kunde, i vidare betydelse, konfronteras med Built by Association Anonyme, Det Stora Glaset.

Duchamp kanske skulle ha erfarit Glaset som Halvfyllt, medan Warhol syftade på att Flaskan var Tömd på Allt Seriöst Innehåll.

Glaset var på något sätt också Grönt… Kanske till och med Veridian Veritabelt Verifierbart Transparent.

En Samstämmig Konsensus verkar Råda i Acklamation angående Transcendencens betydelse efter Nattvarden varit Överstånden före Wittgensteins Gryningsljus.