Den Första Myten är Myten om Sex och Sexualiteten.

Slöjan är mer Intresseväckande, än vad som finns Bakom eller in Under den.

Den Andra Myten är Myten om Lidandet.

Lidandet är inte Större eller av Djupare Betydelse än andra Känslor. Lidandet kan bestå av Lika delar Passion och Salt i Såren.

Den Tredje Myten är Myten om Döden.

Döden är inget Mysterium. Allt är vad det är. Livet är Intressant som det är.

Den Fjärde Myten är Myten om Synden.

Synden är en Iscensatt Föreställning för dem som inte orkar stå ut med det Långsamma Förfallet.

Den Femte Myten är Myten om Hemligheten.

Hemligheten är endast betydelsefull för dem som låter sig Förföras av sitt Eget Önsketänkande om Evigt Liv.

Den Sjätte Myten är Myten om den Symbiosen.

Att Allting är delat itu som måste förenas för Alltid och för Evigt.

Den Sjunde Myten är Myten om Intet.

Varför föreställa sig något som inte kan föreställas.

Den Åttonde Myten är Myten om Förklaringen.

Förklaringen är varken Svaret eller Sanningen.

Den Nionde Myten är Myten om Betydelsen.

Det som händer Betyder Något eller Betyder Inget.

Den Tionde Myten är Myten om Allvaret.

Allvaret är Allt igenom En i Alienation Subjektiv Upplevd Erfarenhet.

Den Elfte Myten är Myten om Slutet.

Det finns ingenting att tillrättalägga.