Jan Pers Holme

Namninsamling för att Stockholms Stad ska omvandla fler naturnära områden, typ Jan Pers Holme, till Instängslade Hundrastgårdar.

Detta först och främst med hänsynstagande till medmänniskor som lider av hundfobi, hundallergi eller är allmänt irriterade över att hundar också är levande varelser med naturliga behov av att leka, springa och röra sig fritt över kullar och sänkor, stockar och stenar, med tillgång till friskt, rent och kallt vatten, samt en dräglig miljö för människor som tycker om att vistas med hundar som gemensamma medvarelser.

Föreskrifter och regler i naturreservat

”Ute i Stockholms natur gäller allemansrättens grundprincip: ”Inte störa, inte förstöra”. För de områden som avsatts som natur- eller kulturreservat finns dessutom särskilda föreskrifter. Reglerna är till för att alla ska kunna trivas i våra finaste naturområden och för att trygga framtiden för stadens växter, djur och historiska landskap.

I reservaten är det exempelvis förbjudet att bryta kvistar och gräva upp växter samt att störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller fånga däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur. I stadens reservat får du i regel plocka blommor, bär och svamp enligt allemansrätten.

Följande växter, som kan förekomma i de olika reservaten, är dock fridlysta i hela länet och får inte plockas:

  • Orkidéer (alla arter)
  • backsippa
  • blåsippa
  • grenigt kungsljus
  • knölvial
  • grön sköldmossa

Gullviva, liljekonvalj och lummerväxter får plockas, men inte till försäljning.

Koppeltvång

På allmän mark där inga särskilda hundrastområden finns markerade måste hundar hållas kopplade. Detta gäller i alla reservaten. 

Fiska

Med sportfiskekortet får du fiska I sjöarna Drevviken, Magelungen, Flaten, Ältasjön, Sicklasjön, Judarn, Kyrksjön och Råcksta Träsk. I Mälaren gäller fritt fiske med handredskap. Du får däremot inte fiska i bäckar och småvatten.

Motorfordon

Enligt annan lagstiftning är det förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Det är inte heller tillåtet att köra på enskilda vägar som är avstängda för motortrafik och du får inte parkera motorfordon (inklusive moped) på parkvägar eller i terrängen. Undantag från körförbuden kan gälla för till exempel räddningstjänst samt för kommunens anställda vid tillsyn, skötsel och underhåll.

Cykelvägar

Cykla får du enbart göra på cykelvägar och bilvägar. Enligt Stockholms lokala allmänna trafikföreskrifter är det inte tillåtet att cykla på stigar eller i terräng i naturreservat eller grönområden.”

I och med Urbaniseringens Förtätning av Bebyggelse runt Naturnära områden, försvinner sådana platser som tidigare inte legat i blickpunkten för Stadsplanerare och Socialingenjörer.

Vad är Grimsta Naturreservat om inte en Kuliss för Människors Behov av Uppvisningar i Sociala Media, typ:

” – Titta! Jag är ute i Vildmarken och kan Överleva till och med Utan Högteknologisk Digitaliserad Incelmiljö, åtminstone i högst 15 minuter! Kanske…

Grimstaängens Hundrastningsområde blir alltmer en allmän plats för Medmänniskor utan Hundsällskap, för Löpning, Joggning, Promenadstråk med mera.

Var dag hör man som aktiv Hundägare: ”Koppla Hunden! I Stockholm är det Koppeltvång!”

Hundägaren ska visa Hänsyn mot andra människor samt djur, växter och natur, men ingen verkar särskilt intresserad av att också Hundägare har Mänskliga och Sociala Rättigheter.

Varför räknas inte Aktivt Hundägande och Hundsport in bland Friluftsliv och Uteliv?

Viktigt att tänka på som hundägare

Varför byggs Utegym och andra Fysiska Kroppsaktiviteter ut som Investeringar i Profylaktiskt Syfte inför en alltmer Högt Belastat Hälso- och Sjukvård, men inte Aktiva Hundägare som vistas ute i Naturen och Fri luft minst en timme varje dag, året runt?

Grimstaängen är platt. Hundars, men även Människors Fysik, Psyke och Andlighet mår bra av att röra sig Omotiverat Irrationellt Ostrukturerat Asymmetriskt beroende på höjder, sänkor, stenar, stockar, berg och sank mark, utan att ständigt springa på den platta jorden som vore den ett Joggingband i ett Inomhusgym.

Efter Corona/covid-19 har alltfler Medborgare insett hur fördelaktigt det är att Vistas Utomhus och att Distansarbeta hemifrån, i Sällskap med Nära och Kära, men i brist på sådana, i Isolerad Alienerad Frivillig eller Ofrivillig Ensamhet, ha Människans Bästa Vän Hunden som Promenad- och Motionssällskap.

Fördelen med Hunden som Sällskap är att den varken är Beroende av Smart Phone, teveprogram eller sådana Inrättningar med Fullständiga Rättigheter i Stockholms Citys Urbana Kontorslandskap, typ After Work Happy Hour.

Inför dagens Hundpromenad eller Motionstur är det lätt att göra i ordning en Termos med valfri dryck, någon smörgås eller kaka, ha en behållare med friskt kallt vatten till Hunden och gärna också hundfoder och/eller belöningsgodis.

Det är ytterst sällan som någon Välmotiverad och Välmotionerad Sällskapshund utvecklas till en Hyperaktiv Problemhund eller Inlärt Hjälplös Apatisk Soffpotatis.

En Människa behöver minst lika mycket motion som en Frispringande Siberian Husky.

En Hund motiverar Människan till Spontana och Improviserade Fysiska och Mentala Lekar.

Fysisk Rörelse ökar Syretillförseln, påverkar kroppens Energiförbrukning och ger en Ökad Bättre Sömnkvalitet.

Fysisk Rörelse motverkar de flesta Fysiska, Psykiska och Neuropsykiatriska Ohälsotillstånd.

Fysisk Rörelse i Ojämn Terräng ökar Balanssinnet, Arbetsminnet och Planeringsförmågan inför Oförväntade eller Okända Händelser.

TALA MED DE LÄRDE PÅ ETT SPRÅKSPEL DE BEGRIPER SIG PÅ, GÄRNA LATIN ELLER PSEUDO-ENGELSKA.

I Futorologernas Framtidsplaneringar finns ingen plats för varken Domesticerade eller Frilevande Djur- eller Växtarter.

Antropocentrismens Konsekvenser kan just Här och Nu studeras på Nära håll både genom alltmer sjunkande Immunförsvar, Ökad Miljöförstöring, Försvagad Civil Försvarsberedskap och Allmän Defaitistisk Nihilistisk Ovilja inklusive Oförmåga till Förändringsbenägenhet.

Vi lever i en Högteknologisk, Digitaliserad och Automatiserad Dystopi!

Eftersom Dystopin är Ekonomiskt Lönsam men i Förhållande till Det Naturliga Urvalet angående Darwins Arternas Uppkomst, helt Förkastlig, så Orkar vi inte Bry Oss Mer än Om I Morgondagens Hektiska Stress genom Livspusslets Agenda 24-7, så Fortgår den Normaliserade Vardagsverkligheten tills Tankesmedjornas Reservtankar Sinat till Sista Droppen.

Allt detta handlar naturligtvis till Syvende och Sist om hur att Ekonomiskt Hushålla med det enda som vi Helt Säkert Faktiskt Äger och Har: Ande, Själ och Kropp inom en Begränsad Livstid.

En Sund Själ i en Sund Kropp är Mer Värt än allt Guld i Världen.

Den som Önskar Fortsätta sitt Existensberättigande som Reservdelsmänniska måste förstås ha så mycket Finansiella Besparingar att hela Rörelseapparaten från Topp till Tå fortsätter att, även då Flockmentalitetens Psykiskt Nedbrytbara Förtryck Ökar Exponentiellt All Time High, Happy Go Lucky, Tralla På.

Hur att kunna Kommunicera med den Innersta Kretsen Högst upp i Näringskedjans Mediala Etablissemang om De Inte ens Orkar Empatiskt Förstå Bönderna på Odalbondens Egna Ord i Språkspelet?

Det Enda Faktumet som är helt Evidensbaserat på Vetenskap och Beprövad Erfarenhet är att allt, i Ekologisk Synergi-effekt, Hör Samman och Håller i Hop.

Sågar Gemene Man och andra Helt Vanliga Bara Människor av Grenen de Sitter på så kommer de Oundvikligen Falla Ner Hals över Huvudet i Platt Fall mot Moder Jord eller Urban Storstadsmiljös Otaktiska Cement och Betong.

Den Medmänniska som inte Insett att de Övriga Medborgarna i Samhällsapparaten också är Djur i Darwins betydelse av Termen, lever Högst Sannolikt i ett Babels Elfenbenstorn i Ofrivillig Incelmiljö, typ Playboy’s Penthouse inklusive Kaffeflickor utklädda till Goth Lolita Bunnies, Catwomen eller Pussy Riot’s Freedom Singers.

Allt detta beror Ytterst på Hur Sannolikt det är att Nuvarande Ansvarsbefriade Ekonomiskt Oberoende Libertarianer ska till sin Häpnadsväckande Förvåning en Vacker Dag inse att till och med De Har Ändan där Bak.

I Kortast Möjligast Ordalag:

Att Påstå att Grimsta är ett ”Naturreservat” är Över Gränsen till Hyckleri!

Grimsta är ett Friluftsområde med ett Ytterst Begränsat Avsatt Närkontaktyta för Frilevande Djur, Fridlysta Växter och Orörd Sankmark.

Att Endast Vi Hundägare belastas för att de Än så länge Frilevande Djuren lever i ständig Ofrivillig Negativ Stress, beror på att Samhällsplanerarna fortfarande Slutförvarar Tummen i Ur-Anus Black Hole.

En Närmiljö utan passerande Hundägare samt deras Bästa Vänner är lika tom som efter Startsignalen för Kriminella Nätverks Ockupation av Ortens Sociala Torg samt Samfärdsmedel.

Grimsta naturreservat

”Grimsta naturreservat är lätt att nå via gångstråk från de närliggande bostadsområdena Hässelby och Vällingby. Längs Mälarstranden löper ett populärt promenadstråk som binder samman badplatserna Kanaan och Maltesholm och når ända ned till Tyska botten.

Grimsta naturreservat bildades 2004. Hit kan du ta dig för att promenera eller jogga, rida eller ta en svamp- och bärplockarrunda. I öppna partier har du en vacker utsikt över Mälaren och längs de lummiga strandpromenaderna finns biologiskt värdefulla våtmarker. Vid Maltesholm och Tyska botten sträcker gamla grova ekar ut sina knotiga grenar över stigen. I ekarna vid Tyska botten har man hittat en mängd ovanliga och hotade insektsarter som vittnar om ekarnas värde.

Kulturhistoria

Grimstareservatet har även flera kulturhistoriskt intressanta platser med en mängd fornlämningar och rester av torp och gårdar. Under 1800–talet bodde snusfabrikör Ljunglöf i området och efterlämnade bland annat cafévillan vid Kanaanbadet. Kanaan var dessförinnan ett av flera torp i området med bibliska namn. 

I Grimstaskogen och Blackebergsskogen kan du vandra genom kuperade barrskogar, örtrika blandskogspartier och ädellövsdungar på slingrande elljusspår eller promenadstigar. Eftersom skogarna har undgått modernt skogsbruk finns många biologiska värden kvar, såsom grova löv- och barrträd.

Grimsta enebacke

Grimsta enebacke ligger i kanten av Grimsta gärde och är en öppen gräsmark som hävdats under lång tid och därför har en rik flora. Här växer torrbacksarter som backnejlika, gullviva, jungfrulin, rödklöver,
vitmåra och brudbröd tillsammans med lägre gräs som rödven och ängshavre. På platsen växer också darrgräs som är ovanlig i Stockholmstrakten. I de fuktiga partierna blommar orkidén Jungfru Maria
nycklar.

Fiska i Råcksta träsk

Om du kommer söderifrån kan du promenera intill Råcksta Träsk, som är en fin liten fågelsjö belägen intill Råcksta begravningsplats. Här häckar bland annat knölsvan, rörhöna och skäggdopping och om våren kan man få höra groddjurens lek vid sjön. Med sportfiskekortet kan man prova fiskelyckan efter abborre, mört och sutare.

Två nya groddammar har anlagts i reservatet; den ena finner du öster om Råcksta träsk, nära stigen mellan Grimstagatan och Kanaans väg, och den andra ligger nere vid Kvarnviken. Har du tur kan du här få syn på både grodor, paddor och salamandrar. ”