För var dag försvinner allt fler av levande djurarter och de biosfäriska klimatzoner som de är helt beroende av.

Det är något som inte stör Libertarianska Megalomaniska Fältherrar i Utlandet ens i All Time High.

Var och en vet av Vetenskap och Väl Beprövad Erfarenhet att Efter Varje Stor Lycka kommer Oundvikligen en Depression typ Att ta Allting och Mycket därtill Helt För Givet.

För den som Fortfarande Anser att Det var Bättre förr gäller det att före Gryningen slå i backen och lämna Bromssträckan framför sig.

Arten Homo sapiens har en Spridningseffekt som ökar Exponentiellt för var sekund som går. Även om det finns enskilda Kontinenter, Länder och Stater som Statistiskt kan uppleva en Utjämnande Minskning av den Säregna Befolkningsmängden samt Migrationspolitiken via Emigration och Immigration, så överlämas allt mindre av Tellus Biodynamiska Ytor till Övers för Okända och Domesticerade Arter.

Gemene Man måste inta Anse sig vara Överkänslig inför Oförställda Känslosammanbrott, men Svalkande Likgiltighet, typ Apatiska Flyktingbarn från Rumänien, gör ingen Annan Människa i Flockimmuniteten Avsevärt mycket mer Optimistiskt Inställd till Framtidsutsikterna efter år 2030.

Då de Antropocentriska Biologiskt Diskriminerande Statsplanerarna i Samhällskroppens Kontrollmekanismer söker Utvinna varje Markpris som finns tillgängligt På Ljusårs Avstånd utanför Stadsgränsen, återstår för de Frilevande Djuren inget annat än att Similera sina Naturliga Behov i Förhållande till de Kontaktytor som finns Över som Restkapital för Oförutsedda Utgifter.

I Den Praktiska Verkligheten leder detta Synnerliga Egendomliga Artbeteende till Synergieffekten att De Frilevande Djuren på lite längre sikt kommer att Ofrivilligt kommer att Ingå i Stadsbildens Närmiljöer och leda fram till att Fler Rådjur och Harar finner sitt Existensberättigande i Villaträdgårdar och Hänsynslösa Naturreservat.

Naturreservaten är ju bara en vidareutveckling av Zoologiska Friluftsmuseer, typ Skansen, där Samhällsmaskineriet istället för att bevara den Vilda Naturen som en även i Fortsättningen på Längre sikt Obrukad Obruten Jord, inplanerar den som Naturnära område för Människor som Distansarbetar eller Fördriver Friluftsliv som Fritidssysselsättning.

Den Antropocentriskt Väluppfostrade Samhällsmedborgaren tar för Givet att Naturreservatet ska Upplevas som ett Rekreationsområde för Arbetsutslitna Utmattningsdeprimerade Övertidsarbetande före detta Jägare och Samlare, istället för ett Område lämnat helt utan Människans Inblandning i Aktiva Förändringsarbeten Ovan, På och Under Jord.

Summa summarum av Kardemumman är Hur Den Tidigare Orörda Naturen med dess tidigare antingen Frilysta men samtidigt ofta, betraktade såsom Skadedjur, Fågelfria Naturliga Urvalet av Överlevande Arter samt deras Tillhörande Individer i Flockbeteende, måste Inskränka sina Naturliga Behov i Överenstämmelse med hur Samhällsapparaten flyttar ut sina Jordfräsar och Konstgräsmattor allt närmare Frizoner typ Orörda Tassemarker och Ödebygder.

Gemene Man borde gå i en Anonym Samtalsgrupp om hur att Behandla den Egna Rädslan inför både det Välkända och Okända, med En Stor Nypa Salt.

Kan Detektiven Allmänheten inkluderat Vän av Ordning låta Orörd Natur förbli Orörd och Oskakad?

Detta kan i sig endast leda till Den Artegna Egenartade Homo sapiens Egocid tills vidare i Genocid, men dess för innan kommer det att Uppstå en helt Oväntad av Samhällsapparatens Framtidsarkitekter och Socialfuturologer, Närmare Vänskapsförbindelse Cross Over från Individ till Individ, oavsett Flockimmunitet, Grannsamverkan och Arternas Utvecklingsagenda.

Det kan t ex inledas med att en tidigare Egoistiskt Villaägare plötsligt, mot all förväntad förmodan, inser att Rådjuren faktiskt är mer Utrotningshotade än Tulipanerna från Amsterdamernas Red Light District. En Lök kommer sällan Ensam, men det kan mycket väl Ofrivilliga Barnlösa Rådjur göra, helt utan vare sig GPS, Svensk Kompass eller Senaste Modellen av Sociala Media-appar i G5-G7, typ 24-7.

Den Egenmäktiga Villaägaren blir helt Onaturligt Syntetiskt Artficiellt, näst intill Illegalt Lagstridigt, mer Sympatiskt Inställd till det Friställda Rådjuret och Offrar hellre Tulpanerna för att Beskåda Råbocken skötsel av Örtagården.

Det kan även hända att tidigare Med Jaktlicens tar sitt Förnuft tillfånga och ägnar mer tid över till Viltvård än till Vapenvård.

Såsom en Ärligt Arbetande Digital Volontär Nudiskpolkadansande Nomad kan Naturupplevelsen alltså Verka allt mer Evidensbaserat Affektivt Moder Jordbunden, än densamma i det digitaliserade Formatet i Mobil Verklighetsfiltrerande Helautomatisk Eskapistiskt Alienerad Drogpsykonaut.

Även för de tidigare helt tillvända till Högsta Möjliga SPEED-samhälle i Urban Stadsmiljö, kan alltså ett helt Oförväntad Omslag, typ Tipping Point uppstå då Samhällsmedborgaren, Gemene Man och andra Ofrivilliga Undersåtar, på Nära Håll kan med Egna Öppna Ögon Uppleva hur Djur- samt Växtriket utanför den egna Dörrmattan långsamt men säkert Eroderar och Imploderar till de Mest Märkliga Verklighetsfrånvända Ansvarsbefriade Avståndstaganden.

Än så länge är fortfarande Grannens Gräsmatta på Andra sidan om Landsvägen grönare än den Egnahemodlade Konstgräsmattan, men det bara så länge tills att också den Otrevliga och Ogästvänliga Grannen också inhandlat en Komplett Naturomgivning inklusive Oömtligt Faktaresistent Stryktåligt Konstgräs utan högre krav på Nödvändig Bevattning från den egna Springbrunnsanläggningen, typ Akvedukter över Romerska Bågar och Hårda Slagfält under Stora Belt.

Sapiens Oövertänkta Gränsdragningar över alltifrån Klimatförändringar till Oförutsedda Vattenlinjehöjningar inklusive helt Statistiskt Oförutsägbara Tsunamivågor kommer så småningom Inleda Armageddon i typ Jeff Koons Ballonghundar i mötet med Rondellhundar utstyrda som Regnbågsfärgade Dalahästar.

Den Artificiella och Syntetiska Primitivistiska Retroafrikanska Skulpturer som säljs i Omedelbar Närhet till Gare de Nord, kommer helt Teoretiskt Osäkerställd återuppstå som Spön i Backen ner mot Café Opera.

Det är en sak att uppleva Skadedjuret Rådjuret äta upp Tulpanrosen, än att se ett Frilevande Rådjur stressas ihjäl under Människans Framtidsplanering där endast Frånvaron av Fantasin sätter Gränserna bortom all Vett och Etikett.

Ett sätt kan, i överensstämmelse med Larsons Visionära Grepp, vara att Förse var Invandrad Flykting, typ Fälthare eller Vitsippa i en Helisolerad Alienerad Moderniserad Lägenhet i Bostadsrättsföreningen Urbaniserad Naturrätt.

Tyvärr saknas motsvarigheter till Allemansrätten också i Urbana Miljöer.

När vapnen väller in från Karelska Näset från Mumindalen till Astrid Lindgrens Frigående Hönor, vad kan Fattig Flicka göra annat än att Ta Silverskeden i Vacker Tystnadskulturell Guld i Mund.

Exproprieringen av Digitaliserade Helautomatiserade Incelmiljöer i Cosplay Wittgensteins Språkspel har Ingen tid att Förlora före Sista Bäst Före-datum, typ kommer Solen att Stiga upp över Förväntanshorisonten också i Morgon Bittida Arla Gryningsstund.

Moder Natur är en Paradoxal Credo in Absurdum.

Vem har sagt att Verklighetsberättelsens Rationella Ansvarsbefrielse Armé måste Inleda den Upprepade Historiens Olyckliga Slut.