Rurik eller Rjurik, på svenska Rörik, ca 830, till 879 var enligt den kievska Nestorskrönikan en varjag, av rusernas stam (identifierade med svear) som sägs vara grundare av Kievriket och stamfader till den fursteätt som styrde Ryssland fram till 1598.

”Varför ödelägger vi det Rusiska landet genom att vi själva sår split mellan varandra? Polovtserna splittrar vårt land och gläder sig över att det är fejder mellan oss. Låt oss från och med nu förenas i ett hjärta och låt oss beskydda det Rusiska landet; var och en skall hålla på sitt fädernearv: Svjatopolk ska ha Kiev, Izjaslavs arv, Vladimir Vsevolods, Davyd och Oleg och Jaroslav Svjatoslavs och de åt vilka Vsevolod har givit städer [skall behålla dem]… „
– Nestorskrönikan, cirka 1113

Fakta består av vad man faktiskt vet. Den som Drömmer, sover. Alla som sover, och plötsligt väcks mitt i natten för att rabbla Multiplikationstabellen eller Konditionalis av verbet Ètre, kan sällan minnas att de Drömt.

Det var Bättre Förr.

Ruser kallades det folk som bebodde Rutenien och ursprungligen kom från Roslagen och delar av Finlands kust, ”det egentliga Finland”, redan under folkvandringstiden.

De finns inte omnämnda historiskt i samtida annaler från Skandinavien, men desto mer i övriga Europa, och har därför antagits vara en del av svearna från början.

Redan under 100-talet utforskades Östersjön av folk från Skandinavien, och flera expeditioner har lämnat arkeologiska spår i främst Polen och Ukraina.

På 600-talet kom en ny våg av nyinvandrande från Skandinavien till Ukraina.

Så rent faktiskt återinvandrar just i detta tillfälle en hel del tidigare svenskättade Ruser tillbaka till Gamla Hemtrakter, typ Roslagen och Stockholms Arkipelag.

Från 800-talet förekommer omfattande kontakt med nuvarande Ukraina.

Arkeologiska fynd visar att skandinaver hade etablerat sig vid Staraja Ladoga vid 700-talets mitt och bedrev handel med lokala finska och slaviska folk.

För västliga historiker och forskare låter teorin om en nordisk bakgrund för ruserna som den rimligaste. De härleder ordet ”rus'” via den finska beteckningen på Sverige Ruotsi till Roden namnet på Roslagen.

Detta skulle även härleda till grekiskans Rhos och den arabiska termen Rûs. Mot 1000-talets mitt hade till större delen östslaviska (men även delvis finska och baltiska) befolkningen i detta ”Rusernas land” (Rusĭskaja zemlja) gått från att bestå av olika mindre folkgrupper till att alla identifiera sig den nya rusiska etniciteten.

Även skandinaverna hade nu upptagit en östslavisk identitet. Kontakterna mellan Skandinavien och ruserna vart fortsatt stabil fram till 1100-talet.

Den Drömmen är för Alltid Över, till och med för Nyinflyttade Amerikaner.

Att ingenting veta är ändå att säkert veta detta.

Att ingenting säkert veta och förstå är närmast diagnosen Alzheimer som i själva Språkspelet kan förväxlas med Asperger.

Frågan är om ifall Asperger hade Asperger, själv och, i sådana fall, om också Alzheimer själv upplevde sig som i Tillståndet Alzheimer.

Förvirring är ett Naturligt Tillstånd.

Förvirring ingår också som en Väsentlig del av Desinformationspridning.

Att stå ut med Desinformation innebär också att Leva i Osäkerhet, i en Viss grad av Otillfredsställande Ofrivillig Förvirring.

Att helt Hypotetiskt Anta att Gemene Man kan Ansvarsbefria sig och sina Allra Närmaste från Livet i Osäkerhet under Otillfredsställande Ofrivillig Förvirring kan i sig tolkas som en slags Existentiell Desinformation.

Bara för att Solen befinner sig bakom molnen, innebär inte alls detsamma som att Solen inte finns.

Descartes: ”Jag Tvivlar, alltså Finns jag”, förblir en Hypotes, eftersom om Descartes inte hade funnits, så hade han inte kunnat tänka det, inte kunnat skriva det, ingen kunna läsa det och ingen kunna citera det.

Gemene Man kan alltså i Vår Hektiska Samtid helt Anta att på något sätt Fanns, Existerade, faktiskt Descartes.

Att Skapa en Tillräcklig Förvirring utförs inte i en Handvändning, typ tre fingrar till höger om Bekvämlighetsinrättningens Stjärterum.

Descartes skulle förstås kunna haft en Föreställande Dubbelagent.

Detta skulle kunna innebära den Faktaresistenta Kontrafaktiska Kontraproduktiva Förespeglingen att Agenten Descartes redan före Existensberättigandet hade Gömt sig i Spelet för Gallerierna, någonstans bakom Potemkinkulisserna.

Den Just nu pågående Social-politiska Iscensättningen av Föreställd Rörelseapparat försatt i Epileptiskt Anfall bakom Ingenmansland i Främmande Hembygd kan inte av Crethi och Plethi uppfattas som något annat än Showtime för Gallerierna, typ Bröd och Skådespel för Andefattiga Libertarianer i Välisolerat Utanförskap typ Burspråket outside the Box.

Rörelseapparaten är högst Beroende av Nomenklaturans Cakewalk, typ Lambeth Walk, på andra sidan motsvarande Do the Strand.

Dans är Nyttigt för Både Kroppen och Själen.

Descartes, efter att funnit Egen Bekräftelse på sin eget Faktiska Existensberättigande, delade tyvärr upp Människan i Kropp och Själ.

Vem som helst utan huvud vet hur svårt det är att Spontant Ingångsätta sin egen Rörelseapparat, typ Marschera från the Tower ner till Lambeth Walk.

På den Ljuva Tiden fanns inget Inget Undantag från Regeln.

Att Hålla igång Rörelseapparaten helt Oregelbundet är en Ekvilibristiskt Gymnopedisk Utövning som till och Med Spartakus hade svårt att Igångsätta.

Spartakus är mest känd för att ha gjort Uppror.

Varje Krigsherre vill helst gärna utgå från Positionen som Underdog.

Försvar är Bästa Katatona Ansvarsställning.

Vetenskap och Beprövad Erfarenhet vet hur att Formulera sådant som Ingen kan veta med Säkerhet, som om det faktiskt finns något att Veta, men i Nuläget Vet Ingen ens Vad.

Vad som är Värt att Veta syfta ofta på en Neslig Bakläxa, typ med Fingrarna i Syltburken och Bara Rumpan där Bak.

Att ingenting Veta kan också vara Ett Anfall som i Bästa Fall också fungerar som ett Fulländat Försvarsspel.

Det bör vara lätt att bevisa med Facit i Handen att Descartes, trots stora Andliga Ansträngningar genom Mentala Prövningar i Själslig Belastningsregister, utföra sådana Mekaniska Rörelser som endast kan Definieras, åtminstone i Efterhand, som att Descartes faktiskt genom Empiriska Experiment, kunde Själv ha listat ut att Descartes faktiskt, i någon Betydelse i Ordets Egentliga Mening, var väl Medvetandegjord Sapiens som faktiskt Visste att Han ingick i det Naturliga Urvalet av Existensberättigade.

För att Gemene Man säkert Ska kunna Veta om Sitt Eget Solipsistiska i Alienationen Existensberättigande behövs någon Objektiviserad Neutraliserad Obehörig Utomstående, typ Observerande Strategisk Målsökande Robot.

Roboten agerar först Målsökande då Artefakten fungerar Objektivt, i Betydelsen Förutsättningslöst.

Om Gemene Mannen på Gatan jämför Descartes med Isaac Newton, så verkar Newton vara betydligt säkrare på att han faktiskt var Existensberättigad.

Descartes kanske ägde halva Frankrike, med undantag för Occitanien, men Isaac Newton hade faktiskt klarat sig undan Svarta Döden i London.

Detta kan betraktas som ett Slumpens Urval, ett Ödets Post-ironiska Oseriösa Randomiserade Limited Edition, eller så kanske Newton faktiskt hade en intuitiv Magkänsla i ett Slag under Bältet.

Liksom Adam faktiskt var Guds Avbild, så är det inte Helt Osannolikt att den Första Ukrainaren faktiskt lydde under Svea Rikes Lag.

Detta kan bevisas genom att gå tillbaka till de Artificiella Källhänvisningarna och där Konstatera att den Första Ukrainaren direkt i Nedstigande Led var en arvtagare av Den Sista Odalbonden, typ det Andra Rikets Första Invånare från Socialdarwinismen i Förskingringens Tidevarv.

På så vis kan Ruriks Kub också härledas till Rydbergs Brända Tomten intill Malevich’s Mumifierade Monumentalprestation.

Helt utan några som helst Säkra Bevis, typ Kontraproduktiv Desinformation, kan Antropologen anta att Den Sista Atenaren förflyttat sig upp till Kiev och där, inför Kung Rurik själv, angivit sig som den Förklädde Guden Mercurius Trismegistos.

Om man helt Ansvarsbefriat, där endast Fantasin sätter gränserna, Hypotetiskt framställer en Desillusionerad Estradör, jämför The Magician med Schrödingers Kattlåda, Zig Zag Outside the Black Box och Skinner’s Bottenlösa Box, kan man vidare Anta utan det minsta Rimliga Tvivel att Estradören förpassat Fågeln Fenix eller Katten Felix ut genom Sceningången, typ Vi som går Köksvägen upp för Stegen till Hennes fönster med ett Örhänge som ständigt malande Sommarplåga.

Är det Åttio mil från Sölvesborg till Ukraina, så är det betydligt kortare väg till Eslöv, eller mer Faktabaserat, 24 timmar från Tuulsa, då även en Despotetisk Alienerad Incel kan ingå i rampljuset under samma tid som de 15 minutrarna till Eslöv.

Att det blev just Eslöv, kan bero på det logiskt empiriskt säkerställda faktumet att Herr juris studerande Sten Stensson Stéen från Eslöv tillkom som rollfigur 1902.

John Wigforss, en tidigare lundastudent och sedermera journalist lär ha baserat rollfiguren på en verklig förlaga.

Sten Stensson Stéen från Eslöf är en klassisk överliggartyp, som kunde lagens alla paragrafer utantill och tvekade inte att briljera med sina kunskaper.

Det finns dock en osäkerställd uppfattning att Sten Stensson Stéen hade en Gemensamt Otvättad byk med Woyzeck’s Marie, eller om det var Mjölnarens Irène?

Om det Gemene Man inte Vet, har Densamme Ingenting som helst Ont eller Men av, va?