Tidslinjen är Betydligt Bredare än på Längre sikt bortom Förväntanshorisonten.

Evigheten sträcker sig endast så långt vitt som Ögat kan Förstå.

Djurgårdsstan som den Verkar idag, sträcker sig ungefär från Hjortporten vid Djurgårdsbron, efter Världsutställningen bort till Daschas Stängda Dörr vid Waldermars udde.

Mellan Blockhusudden och Ståplatsen i Nybroviken finns sannolikt högst Tre Fyrskepp.

Ett ligger förtöjt i närheten av Bellmansro.

Enligt samtida källor skall områdets befolkningscentra (vilket kan ha inkluderat Holmgård (Novgorod), Aldeigjuborg (Ladoga), Ljubsja, Alaborg, Sarskoje Gorodisjtje och Timerjovo) ha behärskats av en eller flera monarker som använts sig av den gamla turkiska titeln khagan.

Ruskhaganatet är den första antydningen om Ruteniens uppkomst och markerar födelsen av en distinkt rutenisk (rusinsk) folkidentitet som senare kom att dominera nya stora statsbildningar som Kievriket, Republiken Novgorod, Storfurstendömet Litauen, Moskovien och som än idag sammanlänkar folken i dagens Ryssland, Ukraina och Vitryssland.

Det är alltså inte helt uteslutet att Roslagsvåren första gången uppenbarades av en Varjager.

Ett ligger alldeles i närheten av Lusknäppen och Josefina, dvs den del som fortfarande står kvar.

Det Gothic Nordiska Muséets Torn kan påminna lite om Fantomen i den Stora Katedralen.

I den Fjärde dimensionen blir Klotet lika avlångt som en biljardboll Hole in One After Dark.

Bästa att hinna göra av med så många Bitcoins som möjligt, innan Nätet stängs ner.

Öppna nätverk fungerar mer stringent än Låsta rum Underground, typ Kulturberikande Utåtagerande Obelixer.

Varjager, (engelsk transkribering: varyag, fornöstslaviska варѧгъ, med latinska bokstäver transskriberat som varęgŭ) av nordiska väringar (förmodligen ”De edsvurna”), är namnet på vikingatida skandinaver (nordmän, framför allt ruser eller svear i allmänhet) hos de slaviska stammarna.

På grekiska motsvarades detta namn av varangoi. Handelsvägen från varjagerna till grekerna omnämns i Nestorskrönikan som Путь «из варяг в греки», Put’ iz varjag v greki och sträckte sig från Birka ner till Bysans. I modern ryska skrivs ordet som варяг (varjág) och har fått betydelsen utböling.

Varjag är en östslavisk benämning på nordmän, som under vikingatiden flyttade till och bosatte sig i Kievriket.

Ordet går tillbaka till kyrkoslaviska vareg (e = nasalerat e), vilket å sin sida utgått från fornnordiska ackusativet væring av væringr (variant till væringi) som är belagt i fornisländska handskrifter och i ett par runinskrifter. Första stavelsens a tyder på, att ordet inlånats i kyrkoslaviskan före det nordiska i-omljudets tid.

Det nordiska grundordet torde av allt att döma ursprungligen ha betytt ”edsvuren”.

Å ena sidan har man trott det avser en edlig förpliktelse att lämna hjälp och skydd, å den andra en edfäst överenskommelse, genom vilken man får sig skydd tillerkänt.

Med andra ord benämningen væring av væringr (variant av væringi) skulle ha använts om personer, förbundna genom ed att bistå varandra, ungefär gillesbröder.

I Novgorodområdet, särskilt utmed de av nordmännen följda vattenlederna, uppträder ännu i vår tid ortnamn, i vilka nordiska væring ingår.

Ett par dylika återfinns vidare i området Jaroslavl oblast nära övre Volga. Man har sålunda i Ilmenområdet byarna Vorjazja, Verjassko, Verjazjino, floden Verjazja med bifloden Verjazjka o.s.v.

Ännu på 1700-talet fanns i Novgorod en Varjazjskaja ulitsa, ”Väringegata”. I Jaroslavl oblast återfinns Varegovo och Varjagovo.

Anmärkningsvärt är att i flertalet av dessa namn första stavelsen innehåller e, vilket säkerligen beror på att de uppstått i en tid då det nordiska grundordet redan genomgått e-omljud.

Egendomligt nog finner man inte liknande ortnamn kring övriga av nordmännen använda vattenvägar (Düna, Dnepr o.s.v.)

En Dans på Rosor kan jämföras med James Rosenquist’s President Elect.

Det gäller att under hela Livstiden sträcka sig Utanför Kuben och ännu längre bortom Tessaraktens Twilight Zone.

Pussy Riot’s inträde i Goth Lolita’s Cosplay kan iscensättas som en Placebo-effekt intill Eyes Wide Shut med inspriration från först Gary Glitter Sound, till Lou Reed’s Full Metal Jacket och förbi Lamonte Young’s Drömkuliss.

Den Kreativa Bomben imploderar i Abstrakt Expressionistiska Krevader, typ Quiet Riot.

Med En Diagonalsymfoni kan Djurgårdsstaden avskiljas från den mer Naturnära Kungliga Nationalstadsparken Djurgården som sträcker sig förbi August Strindbergs Öfvre Östermalm, Ladugårds gärde, förbi Frescati och Albano och ända fram till Frösunda Centrum.

Tillhör verkligen Kungliga Djurgården Stockholms Innerstad innanför Tullarna?

För Ett Resande Teatersällskap tog det en Dagsmarsch att färdas från Nybroplan till Lidingö Värdshus.

Blaren kan vara en typ av Trickster.

Det Bästa Trixet är det Oöverlagda Spontana Framfallet bortom All Förväntan inför God Dag.

Tzar Bomba faller inte långt från Montmartre, eller Sturegallerian.

Civilisationens Förfall inföll långt innan Hanen golat Trenne Gånger i Rad.

I jämförelse med att Tänka utanför Boxen, är det Avsevärt mycket mer intresseväckande att tänka utanför Tessarakten.

I Synnerhet om den Platonska versionen av Tessarakt överförs via ett Inverterat Fish-Eye till Fyrdimensionell Studsboll.

Det finns alltså en Obruten linje mellan Schwitters Merz och Wittgensteins Språkspel.

Liksom Schack kan spelas i Tre Dimensioner, kan Språkspelet utföras i minst Tio kanske till och med Elva.

En Ann är lika God som En Ann.

En Annan hinner gå till ett Annat ställe, istället för att Gå på Samma Ställe minst Två gånger.

Om Historien envisas med att Återupprepa sig, kan Gemene Man klippa av den på mitten och visa den Parallellt som ett Alternativt Universum.

Varje Seriöst Universitet har Universum som Grannlaga Förebild.

Många har föreställt sig Universum som ett Oändligt Evigt Klot.

Om Historien upprepar sig, så kan fibrerna sammanställas till en helt Obegagnad Version av Ödets Väv.

Om Historien upprepar sig, kan Gemene Man köra den Baklänges.

Om Historien upprepar sig, kan den via randomiserade Loopar remixas till Samplade Återvändsgränder.

Om Historien upprepar sig, kommer den Medvetna Närvaron bli Outhärdligt Långtråkig.

Den som Kan sin Historia utantill måste ställa sig frågandes till i vilken Medvetenhetsgrad som Upplevelsen kan påverka Samhällskroppens Organiska Rörelseapparat.

Det hjälper inte hur många gånger som Privatdetektiven Allmänheten skriver om Historien, eftersom den inte på något vis får någon Alienerad Isolerad Insider att dra på läpparna, typ Jokern.

Samtidshistorien skrivs just nu av Illegitima Uppföljare till Anna Sorokin och Holy Sainte Elisabeth Holmes.

Anna Sorokin är Betydligt mer Insatt i Performance Art än både Lady GAGA och Jeff Koons antingen tillsammans eller var och en för sig.

Var och En För sig. Den Ende och hans Egendom. En För Alla och Alla För En. Mister du En så står det Dig Tusenden Åter. Faller En Faller Alla. Alla de som Falla. De Alienerade i Ofrivilligt Incel Utanförskap faller Alla med Framfallet ut i Oförställt Utfall bortom Vett, Sans och Rimligt Tvivel.

Alla Vill Vara Maskiner men Endast det Naturliga Urvalet kan Anpassa sig till Post-Ironiska Samfärdsmedel.

Den Ordlek som Först Faller en På Läppen, bör Omedelbart Registreras som alltför Förutsägbar för att Roa de Oroliga i Spelet för Gallerierna.

Det Första Galleriet var antagligen Passagerna mellan Montmartre och Triumfbågen.

Baudelaires Passager återkom i Warhol’s Varuhus.

Första Passage-effekten uppstår först med Stjärngnistorna från Guldregnet.

Då Verkligheten kan Framställas som en Föredömlig Matrix bör Den Strategiskt Framgångsrika Livsstilen jämföras med en Utdragen Placebo-effekt.

Placebo-effekten kan också framställas med Nootropics.

Sannolikt var det i Rampljuset efter Fat Boy och Little Man som Bikinilinjen kom att jämställas med Bermudastriangeln.

En Frimodig vågar öppna Munnen även när Tystnadskulturen manar till Självförsjunkenhet.

Akustiken kan verka mer Autistisk, än Artistiskt Autentisk, i den meningen att det Artificiella har blivit Normalitetens Naturliga Urvalsprincip.

Konformiteten följer alltid Normalkurvan oavsett Tidsandans Distanserade Avståndstagande i Realtid. Självklart består Verklighetsberättelsen till mer än 70% av Samplade Myter, typ Frivilliga Utsprång.

Youngs första musikaliska inflytande kom i tidig barndom i Bern. Han berättar att ”det allra första ljudet som jag minns att jag hörde var ljudet av vinden som blåste under takfoten och runt stockförlängningarna i timmerstugans hörn”.

Kontinuerliga ljud – mänskligt skapade såväl som naturliga – fascinerade honom som barn.

Han beskrev sig själv som fascinerad från en ung ålder av drönande ljud, som ”ljudet av vinden som blåser”, ”60 cykler per sekund drönare steg ner transformatorer på telefonstolpar”, tanpura drönaren och alapen av indisk klassisk musik , ”vissa statiska aspekter av serialism, som i Weberns långsamma sats av Symphony Opus 21”, och japansk gagaku ”som har upprätthållit toner i det i instrument som Sho”.

De fyra tonhöjder som han senare döpte till ”Drömackordet”, som han baserade många av sina mogna verk på, kom från hans tidiga ålders uppskattning av det kontinuerliga ljudet från telefonstolparna i Bern.
Jazz är en av hans främsta influenser och fram till 1956 planerade han att ägna sin karriär åt det.

Till en början påverkade Lee Konitz och Warne Marsh hans spelstil för altsax, och senare formade John Coltrane Youngs användning av sopraninosaxofonen. Jazz var, tillsammans med indisk musik, ett viktigt inflytande på användningen av improvisation i hans verk efter 1962.

La Monte Young upptäckte indisk musik 1957 på UCLAs campus. Han citerar Ali Akbar Khan (sarod) och Chatur Lal (tabla) som särskilt betydelsefulla.

Upptäckten av tamburan, som han lärde sig att spela med Pandit Pran Nath, var en avgörande inverkan på hans intresse för långvariga ljud. Young erkänner också inflytandet från japansk musik, särskilt Gagaku och Pygmy-musik.


Han nämner Béla Bartók, Igor Stravinsky, Pérotin, Léonin, Claude Debussy och Organums musikstil som viktiga influenser, men det som gjorde störst inverkan på hans kompositioner var Arnold Schoenbergs och Anton Weberns serialism.
Young var också angelägen om att fortsätta sina musikaliska ansträngningar med hjälp av psykedelika.

Dessa verktyg kan användas till din fördel om du är en mästare på [dem]… Om de används på ett klokt sätt – det rätta verktyget för rätt jobb – kan de spela en viktig roll… Det låter dig gå in i dig själv och fokusera på vissa frekvensförhållanden och minnesförhållanden på ett väldigt, väldigt intressant sätt.

En del menar att Roslagen har uppstått ur ett Folkslag som kommit till Sveriges Fastland, under benämningen Ruser.

Liksom med att ordet Lagom härstammar från att man Berusade sig Laget Om, så anser en del att Ruset till exempel att Jula, härstammar från Rusernas sätt att Uppträda som Bärsärkar efter intagande Steady State av Verksam Substans i Röd Flugsvamp.

Lika lite som Strindberg kunde skriva Inferno i ett Psykotiskt Sinnestillstånd, kunde Bärsärkarna utföra sina Spartanska Strider under direkt påverkan av Framfusiga Ruser som dess Odjur kräva.

Rurikdynastin, rurikiderna, ”rusernas välde”, var den härskande dynastin i Kievriket och Rutenien från 862 till 1598. Rurik är en av de allra äldsta kungliga ätterna i Europa.

Den stat som existerade mellan 862 och 1240 kallas Kievriket eller Rutenien, ”rusernas land”.

Dynastin etablerades enligt Nestorskrönikan av Rurik (egentligen Rörikr) med sitt följe, en rusisk (dvs svensk) härskare i Novgorod, ett rike som sedan expanderade sin makt och hade från 1097 otaliga små och stora furstendömen som ”vasaller” (med släktingar som regenter) inom sitt välde, där Tjernihiv var riket andra stad och ofta regerades av kronprinsen.

882 eller 912 flyttades huvudstaden till Kiev, som blev så tills riket helt föll sönder under attacker från omgivande stater och mongoliska Gyllene horden som höll flertalet riken i Rutenien som vasallstater.

Andrew Warhola härstammade från Ingenstans, det vill säga Rutenien.

Rutenien tillhör idag samma historia som före detta Occitanien.

Olga (egentligen ”Helga”) försökte kristna riket utan framgång men Vladimir I som blev döpt började en gradvis konvertering från hedendom och de flesta av rurikdynastins härskare bekände sig till den grekisk-ortodoxa kyrkan, men Moskva bildade 1448 en självständig enhet, rysk-ortodoxa kyrkan, och som resten av ortodoxa kyrkan förekom konflikt med katolicismen.

Även när rusernas rike föll i stycken levde dynastin vidare, i Galicien-Volynien, Tjernihiv, Vladimir-Suzdal (som delades i elva smådelar) och Storfurstendömet Moskva.

De två sistnämnda furstendömena bildade så småningom Moskvariket. Kiev införlivades i Storfurstendömet Litauen av Gediminas ca 1321.

De andra västra delarna gick samma öde till mötes, och erövrades av Litauen eller Polen, men det rutenska språket bevarades till ca 1700. Ivan den store gifte sig 1472 med Zoë Paleologos, brorsdotter till siste kejsaren av Bysans.

Därmed såg han sig som arvtagare till det bysantinska imperiet, och gav legitimitet till sonsonen Ivan IV:s titel tsar (”kejsare”). Moskva övertog också den bysantinska dubbelhövdade örnen som symbol.

Innan varjagerna tillkallades

De första nedtecknade beskrivningarna om rusernas rike daterar sig från första tredjedelen av 800-talet. År 839 omnämndes sändebud från folket Ros’ khaganat, vilka först anlände till Konstantinopel och därifrån till den frankiska kungen Ludvig den frommes hov.

Vid den tiden föddes etnonymen Rus. Termen Kievrus uppstår först genom historieforskningen under 1700- och 1800-talet.

År 860 (i Nestorskrönikan felaktigt daterad till 866) genomförde ruserna (русь, rus’) sitt första fälttåg mot Konstantinopel.

Grekiska historiker förbinder det med kristnandet av Rus, och därefter skulle styresmännen – möjligen under Askold och Dirs ledning – ha antagit kristendomen.

Ruriks styre
Viktor Vasnetsov: Varjagerna tillkallas.
År 862 kallade – enligt Nestorskrönikan – de slaviska och finsk-ugriska folkstammarna på varjagerna för att de skulle styra landet:

” År 6370 (862). De jagade bort varjagerna över havet och gav dem ingen skatt och började själva härska. Men det fanns ingen rätt bland dem och släkt reste sig mot släkt och det blev inbördes kamp emellan dem och de började kriga mot sig själva. Och de sade till varandra: Låt oss söka oss en furste som skall härska över oss och döma rätt. Och de drog över havet till varjagerna, till ruserna. Ty dessa varjager kallades ruser på samma sätt som andra kallas svear, andra åter normanner och angler och ytterligare andra för goter – på samma sätt även dessa. Och tjuderna, slaverna, krivitjerna och vepserna sade till ruserna: Vårt land är stort och rikt, men det finns ingen ordning i det. Kom och var furstar över oss. Och man valde tre bröder med deras släkter och de tog med sig alla ruserna och kom. Den äldste, Rurik, bosatte sig i Novgorod, den andre, Sineus, bosatte sig i Beloozero, och den tredje, Truvor, i Izborsk. Och efter dessa varjager fick det rusiska folket sitt namn: folken i Novgorod är av varjagisk släkt, tidigare var de slaver. „
– Nestorskrönikan, cirka 1113.

När Språkspelets Verklighetsberättelse nått fram till Historiens Generalrepetition, typ Eklektisk Remixad Samplad Kabbala, på gränsen till Psykosocialt Sammanbrott i En Akt, Ändar Allt med en helt Oförutsägbar Förskräckelse, typ Tzar Ivan Bomba.


Annons