Kejsaren i Kina vill ha tillbaka sitt Imperium.

Gud Spelar inte Tärning. Ett Tärningskast utesluter inte Någon ur Dödens Väntrum. Kim Novak badade aldrig i Genesarets Sjö. Klotet är Runt, men det är inget bevis på att Gravitationskraften återuppstår som ett Förklätt Orakel i Kontaktytan till ett Nybonat Parkettgolv inför Pensionatets Bal.

Den Okrönta Vita Kungen har Abdikerat och Vita Damen blev Utslagen i Andra Ronden på den Åttonde Rutan.

Despoter och Potentater föredrar Obekväma Bokstäver, typ QAnon, V for Vendetta och Z for Zorro.

Blir det ingen helt Verklighetsanpassad Psykologisk Realistisk Big Gang Bang kommer Oligarkerna kräva Investmentbolagen på Antingen Tvättade Pengar, eller Renrakade Nackar.

Putin i Lenins Mausoleum längtar tillbaka till Peter den Förskräckliges Eremitage och Katarina den Storas Sjöslag med Gustaf III:s Svenska Akademien.

Kristina drog in de Skattemedel som de la Gardie slösade bort likt en Forntida Förebild till Anna Sorokin i New York’s High Society där även Kulturprofilen, Psalmversskrivarens Dotter, Stol nummer Sjutton samt dåvarande F!:s Frigjorda Styrelseledamot kunde ha Dragit sitt Sista Strå till Stacken angående ADF:s Kulturberikande Undergroundmiljöer.

Karl XII kunde kanske traktera och till och med Dirigera den tidens Oupplysta Föregångare till Stalinorglar, men som Disc Jockey skulle han nog inte haft något Vinstdrivande Företag.

Adolf Hitler med NSDAP, SD, SS och Gestapo önskade Visionera om ett Storgermanien där var SS-ansluten Ärrad Greve i Sibiriens Gulagarkipelag skulle kunna ha sin egen Rosenträdgård inklusive Minotaurus Labyrint, Springbrunn och Lusthus.

Ottomanska Riket skiljer inte ut sig på något sätt från tidigare uppräknade.

Vem vill inte ha en Staty avbildad av sig intill Almarnas Tehus i Kungsträdgården, på gångavstånd från SL:s pendelbåtar vid Nybroplan?

Svenskar med endast Identiteten kvar från Vi som byggde landet till hur det kan arta sig för en Charterturist i Ett Er’uFlott-Jet Set Back Lag Plan, sitter gärna hemma i Soffan om ett Storsverige där Karl XII var dag hemtransporterade äkta Kåldolmar med brunsås och Råröda lingon från Kafkanistan och Långtbortistan.

En Saktmodig Idiot kan inte vidareutbildas i en Rallykurs utanför Ytterjärna.

Att bli en Totalt Inkompetent Idiot kräver djupare kunskaper i Eric Hermelins Samlade Skrifter. Också Geneme Mannen som gör vad som faller honom in, kan ge ett Vidare Fågelperspektiv över Väl Valda Tillfällen till Helt Oväntade Effekter.

För den med det Kreativa Modet att Prokrastinera in i det Sista före Armageddon, återstår den Gudomliga Komedin som Belacqua i Sancho Panzas Poncho, strax innan Cunigunda, utklädd till Dulcinea satt fram Tacomeny inklusive Nu Integral.

I Batman kan Idioten lära sig bruket av Oförställda Maskspel under jord.

Personan byter Ansikte som Erik Satie bytte skjortor.

Förlorar man ett Ansikte, står det Tusenden åter.

Allt var inte bättre förr. Dagens Magiska Svampar har aldrig tidigare uppnått sådan hög Popularitet inom Akademiskt Utbildade Vetenskapliga Kretsar.

Sådana som tidigare föredrog A framför E.

William Burroughs, Abbie Hoffman, Timothy Leary, Alexander ”Sasha” Shulgin samt Stanislav Grof kan inte ha varit helt ute och söndagsseglat.

Kanske att Leary inte bara kunde ha varit till en tröst för Grace Jones utan också till och med för Irma Grese?

Svaret står att läsa i Skyttens Stjärnbild…

Vitt Brus direktimporterat från Yttre Rymden kan ha en Synnerligen Lugnande Placebo-effekt på Ofrivilligt Utsatta för Arbetsskador, typ PTSD, under Spartas Invasion i Kiev.

Sett ur Statistisk Bredast Möjligast Synvinkel kan inte Varje Ansvarsbefriad Fjärt härstamma från Medvetet Frånvarande Peddo.

Om Gemene Man ser en Bild av En Leende Ledare med en Hundvalp i Famnen, så kan Vederbörande kallt räkna med att Iscensättningen är Photoshoppad, typ When The Wagged Hound Dog Greatest Hits The Fan.

Despoten Putin har Tills Vidare Förklarat att Myrornas Krig endast är en Obregripligt Absurd Desinformationsbit från Nättrollsfabrikerna i Amstersdams Red Light District.

Gemene man ute på Gatan föredrar som regel att förbli Anonym. Därför finns inget som hindrar Idioten att, endast under tiden då Gemene man uppsöker ett Annat ställe, låna Avbilden för att i sitt Anletes svett

sväva ut på Esplanadsystemet som en Nyvaken Sol-och-Vårare, föreställande Tindersvindlaren inför Vårens Flickparad.

Gemene Man vill sällan göra något väsen av sig, men ändå inte förväxlas med Gemena Män typ Fula gubbar och andra Peddos.

En Sol-och-Vår Dilettant gör ingen Sommar glad.

Den som anser känna sig själv innan och utan, ger ingenting till övers för Plötsligt Varslande Goth Lolita, typ Irma Grese.

Irma Grese kan sägas vara Holy Sainte Elisabeth Holmes Anti-Tes.

Likaså är Alltinget-i-Sig Antitesen till Das Ding-an-Sigh.

Det är en Fråga om Differensen mellan Konnotation och Denotation.

Semiotik (av grekiska semeion: tecken) är läran som studerar tecken eller teckensystem. Det mest uppenbara, och också det konventionella, tillämpningsområdet är talat och skrivet språk, men till skillnad från semantiken, kan ett teckensystem här också uppfattas mycket brett och inkludera bilder, trafiksignaler, brottning, sjukdomssymtom etc. Disciplinen kallas även semiologi.

Den moderna semiotiken är en självständig disciplin som dels bygger på Charles Sanders Peirces studier av förhållandet mellan olika tecken, dels på Ferdinand de Saussures studier av teckens ”sociala liv”. Termen myntades dock redan av John Locke i slutet av 1600-talet. Andra viktiga bidragsgivare inom området är Charles W. Morris, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Rune Monö, Julia Kristeva och Umberto Eco.

Inom semiotik finns det åtta grundprinciper:

Ikon: till exempel ett foto av en person, eller bara en avbildning som ser verklig ut.
Index: en pöl visar exempelvis att det regnade för en stund sedan.
Symbol: en symbol står för något, men liknar ofta inte det den står för. Symbolen får sitt syfte genom att man kommer överens om ett, ett exempel är trafikljus.
Denotation: denotation och konnotation är ihopkopplade. Denotation är till exempel vad vi ser på en gång i en bild.
Konnotation: denotation och konnotation är ihopkopplade. Konnotation är bildens tolkning, det är samma sak som associationer och bibetydelser.
Metafor: står för något annat, nästan som en symbol. till exempel att pengar är förknippat med ondska.
Metonymi: en bit av något som representerar något annat helt, till exempel Jesus representerar Gud.
Kod: en uppbyggnad av regler och kunskaper. Koder är det yttre och det inre; till exempel kläder och gemenskap inom något.

Om bara Irma Grese mött den Sorglustige Riddaren på Rosinande i God Tid för SS Gefölge kunde hon mycket väl ha erhållit Anställning på Värdshuset Vita Hästen.

Vem vet, Irma Grese kanske inte alls skulle arbeta med människor. Om att hon hade ett Högst Eget in över Besatthetens gränser, Intresse för Människans Natur, därom råder inte minsta tvivel.

How kan an Emperor be Long Tall All Time High, in BCW, Normadia, Germania, Ottomania, China, Mongolia, Sweden, and all The Invisible Rest of Nostalgian Vintage Impires from Before and Back to When God Created Man to His Copy Cat?

Om hon där emot hade kunnat sin Platon och Sokrates innan och utan, hade hon utan förevändning, typ bortviftande av tidigare oförklarliga känsloutbrott, börjat med Per Gynt och Ingått i en Distanserad Alienation från sitt Inre Själv.

Om ifall Allrahögstainstans, med den Allvetande Storytellern som enda Kronvittnet, börjat med Världen i ett Stycke, så borde det ha fungerat som ett Tinget-i-Sig som i en Entropisk Upplösning Imploderande med en Big Bang.

Nutida Neurovetenskapliga Konspirationsteoretiska Fackfilosofer vet att när ett träd faller i Skogen och ingen finns i den omedelbara närheten inom Hörhåll, så kan det Kraftiga Braket inte uppfattas ens av en Nyss Satori-upplevd Zen-Mästare.

Någon mer utrustad med sinnessvag begåvning, typ Jag är inte Rabiat, men… Notorisk Faktaresistens Incel i Gosplay Gospel; ”Hamlet in Ophelia’s Brothel” orkar inte invänta det aldrig infunna Braket utan hänvisar istället till Big Bang-teorin, där åtminstone, även om Allrahögstainstans slog lock för öronen, så kunde den Allvetande Storyplayern formulera själva Prologen om Den Kreativa Skapelseberättelsen från Alfa till Omega, Början till Slut samt från Första Versalen till sista Versen.

Även högstående Fysiska Kosmologer bör vara införstådda med att till och med före Universums Födelseögonblick kunde inget Startskott eka över Berg och Sjö.

Stiger Gemene Man upp på Fel Sida om Sängen så blir det ändå Inledningen till Resten på den Utsattes Livstid.

I Själva Big Bang utsträckte sig inte Tiden i en Föregiven Tidslinje och Rummet kunde inte heller av någon numera Utsatt Goth Lolita på Madison Avenue uppleva Rymden som Oändligt Glamoröst Stjärnbeströdd, typ med Dorothys vänner, Yellow Brick Road fram till the Golden Milky Way.

In Medvetet Närvarande Idiot måste alltid Inkludera Nationaliteten som inte helt Oväsentlig informationsdel av Rationaliteten.

Varför Obildad Idiots första Läxa består av Relationen mellan Synchronicitet, Serendipitet och Teoremet om att Slumpen kastar inte Tärning.

Bildningsidealet i Pikareskromanen framställs som det Första Kortet i Tarotlekens Stora Arcana.

För att en Bildningsroman ska förbli en Bästsäljare i Svensk Kanon måste någon Helt Extraordinär Suppleant förklaras som Ansvarstagande i en i övrigt Ansvarsbefriad Styrelse.

Det är just själva Ansvarstagandet som försätter Idioten, det vill säga den Helt Extraordinära Suppleanten Doern i Dålig Dager.

Nu kommer för Framtida Generation vara ett Bättre Förr, än det Nuläge som de kommer att Omges av IRL Meta Verse.

Vad vore Kejsarens Nya Kläder, utan Bedragen Kejsare Medvetet Närvarande?

Det finns visserligen alldeles Utomordentliga Självbedragare som utan minsta antydan till dåligt samvete kan Skinna sig Själva inpå bara Kroppen.

Självbedrägeriet borde ingå som Enskilt Ämne i Skolöverstyrelsens Förslag till Utbildning till Förslagna Incels i Remixade Samplingar av Don Giovanni, Don Quijote, Tindersvindlaren, Holy Sainte Elisabeth Holmes, Anna Sorokin, Mata Hari, Zig Zag, Irma Grese, Batman, samt Prinsessan på Ärten.

Det som här råkar överensstämma med Baserad på en Verklig Händelse, har ingen som helst betydelse för Förverkligandet av Diskmaskinsrealismens Twilight Zone.

Maskernas Spel återges i alltifrån Batman Returns, Fantomen på Stora Operan, Eyes Wide Shut, Shutter Island, Reminiscence, till Döden i Venedig.

Vad vi nu levande söker Övertala den Framtida Generationen som ska föra Stafettpinnen vidare, om ingen helt Oväntat, som The Big Bang WW3-4-5… inträffar, är att Känslor är falska, Kallt är Starkare än Varmt, Metall är tryggare än Omedelbar Hudnära Existensberättigande, Alenerad Isolering i Karantän är Tryggare än att Söka Äventyret bortom Förväntanshorisontens Landmärken och Fyrvaktare.

Lita inte på Nån, inte ens Dig Själv, Dina Föräldrar, Dina Släktingar eller Bästa Vänner utan lär Känna din Fiende bättre än Din Bästa Särbo, tills att Din Bästa Partner visar sig vara Din Värsta Fiende, typ Bästa Pålitligaste Arbetspartnen som med din Otrogna Hustru på Konferensresan till Las Vegas, ger dig ett Helt Oväntat Erbjudande som du inte kan Avslå, inklusive Resesällskapet Escorten Goth Lolita Cosplay in Jeff Koon’s Heavy Metal Jacket Bunny i vilket Feminist-konstnärinnan Cindy Sherman gärna delar ett Artificiellt Paradis med Patti Smith, Grace Jones, Lady GAGA samt Sofie Tukker.

Anledningen är ju att vare sig Bruce Wayne, Arnold Schwarzenegger, Rambo, Rocky, Sinatra, Elvis, Julius Caesar, Napoleon Bonaparte eller Teaterkonungen kunde uppnå samma Extatiskt Naturligt framställande av Kroppsegna Droger som Kärlekshormon och Oxytocynberoende Företrädarinnor för det Täcka och Otäcka Könet som Omslutande Odalisk En Kinnabo hade hasch i ett orange plastägg samma sorts ägg som brukar omsluta leksaken i ett kinderägg, typ Kombine Colombine Ombilique.