Dagens handeldvapen på den Svenska Svarta Vapenmarknaden sägs i mycket härstamma från Strider i t ex Forna Jugoslavien.

Hur många vet idag att Buddha lärde sig Zazen av Alexander den Store?

I Ukraina delas just nu ut vapen till samtliga medborgare som kan anses som stridsdugliga, men vad kommer att hända med vapnen och ammunitionen senare?

Fredsbevarande Pacemakers borde vara mer i Ropet än Illavarslande Peacemakers.

Risk finns också att tidigare Ryska vapen växlar händer och hamnar inför Sveriges Twilight Zone.

Likaså verkar den allt ökande Konflikthärden öka Risken för alltfler Ukrainska Flickor och Kvinnor som via Traffickingnätverk hamnar i Svensk Illegal Prostitution, typ Ovälsignat Tillstånd utan Förutbestämd Uppehållsort.

Bollens enda kontakt med Markytan är Uppenbart Jordbunden.

När Konflikthärden från Ryssland mot Ukraina utvecklas till en Veritabel Eldhärd, är Glamoröst Guld mycket värd.

Guldet växlas vanligtvis in från fysiska materialistiska affektiva immateriella symbolvärden, kemiskt tvättas, till digitala motsvarigheter, typ Batman’s Bitcoin.

Bitcoin har i mycket samma utseende som tidigare partygodis, typ Smileys.

Livet som Konsument bör Innebära att man redan före själva det Skälvande Födelseögonblicket tilldelas en Fullständig Innehållsdeklaration inklusive 100 års Garanti utan Force Majeure.

Konspirationsteoretiska Kabbalister menar att det som just nu pågår över hela Världen är den slutgiltiga Striden i Armageddon, som ursprungligen var namnet på ett berg utanför Israel.

Den senaste Batmanfilmen är högst sannolik värd att både Betrakta, Beundra och Begrunda.

En bra film bör, utan att Historien upprepar sig, kunna ses fler än Två gånger.

Tanken om att Historien upprepar sig minst två gånger, beror på ett numera borttaget linjärt Tidsaxeltänkande.

Hälsa för Halsen till Hesa Fredrik IRL.

Allt eftersom Historien upprepar sig mer än två gånger, uppstår samtidigt en allt Vidare Bredd av Informationsflödet.

Media menar att Media, även när den är som sämst, är Objektivt Granskande.

Medias inställning där emot, verkar minst sagt lite Faktaresistent Teflon-Foliehattsaktig, då Media förmedlar den tidigare Fastställda Iscensättningen av Föreställningen om Den Enda Tänkbara Slutgiltiga Sanningen.

En Frimodig Själ behöver inga Särskilt Angivna Skäl.

Sanningen har många gånger om sagts få Stryka på Foten. Det skulle i sig innebära att Sanningen är Enbent.

En Trivial Sanning är mer att likna vid en Huvudfoting, typ Kick my Ass, eftersom den Triviala Sanningen i sitt Ytterst Tveksamma Utanpåverk saknar Substans, typ Kropp mellan Huvudrubrik och Fotnoter.

Medias Desinformation har sitt Existensberättigande i att de Senaste Nyheterna inte alls på något vis är Evidensbaserat Nya, i Betydelsen aldrig tidigare Skådade eller Erfarna via Oavkortade Spontanupplevelser. Ett sådant exempel är Tik-Tok-kriget.

Visst har Media med alla sina Hypade Benämnda Beteckningar i Yttrandefrihetens Sekretessbelagda Namn Rätt i att Kalla ett Krig för vad som helst.

Ett exempel på en sådan benämning är att Kalla Kriget för det Kalla Kriget.

Under det Kalla Krigets mest Intensiva Dagar pågick Förhandlingarna via Heta Linjen. Detta två vägs Kommunikationsutbyte skulle enligt senare Hemliga Källhänvisningar beröra ämnet Strategiska Kärnvapenbestyckade Robotar.

Det finns Taktiska Kärnvapenbestyckade Fjärrstyrda Raketer och så finns Strategiska, mer långsiktigt målmedvetna Fjärrstyrda Robotar utrustade med en Otillräcklig mängd av Förintelsemedel.

Hur kommer det sig att Taktiker och Strateger under Kalla Kriget och via Heta Linjen kunde vara Medvetet Närvarande om huruvida Bestyckningarna var Nödvändiga och Tillräckliga?

Varje Sista Vers ingår i en Melodramatisk Meter, typ Orfeus i Underjorden.

Varför var musikläraren Orfeus kär i en Herdinna och hur träffades de?

Sannolikt någonstans mellan Venuspassagen och Eiffeltornet, vid de Upplysta Marsfälten.

Det är tänkt att var Gemene Man samt Äkta Maka Hulda själva i det Egnahemmet ska ha tillgång till varsin Fjärrstyrd Sexrobot bestyckad med Empati, Sympati och en hög grad av Omnipotenta Kärlekshormoner.

Fördelen med en Sexrobot att med den blir inga Ofrivilliga Barn gjorda i Förbifartens Rappaste Brådrask.

En Fjärrstyrd Sexrobot kan fördela sina Gracer omväxlande mellan den Barnafödande Spisen där också en Bulle i Ugnen ingår i Köpet, samt Sängkammaren Transsubstituerad till en Skyttegrav inklusive Allt.

Detta kan vara ännu ett skäl till varför Ryssland och Kina söker Sista Slutspelet i Gränslandet mellan Mittens Rike och Orientaliska Odalisker.

Både Östan om Sol och Västan om Måne föds Allt färre Barn för att det ska Vara Hälsosamt för någon Äldre Generation Utan Gränser.

Befolkningsexplosionen ökar Exponentiellt men enligt den senaste Statistiska Folkbokföringsräkningen, på helt fel ställen.

Folk ökar mer i Vikt, än i Antal.

Folkmassans Flockimmunitet beror på Densiteten delat med Antalet Omedvetet Närvarande Undersåtar.

Hissar som förr kunde ta upp till Fjorton Personer kan i Dagens Läge bara, beroende på alltför stor Konsumtion av Spänningslitteratur, Kroppsföraktande Dataspel och Vintage XXX-rated Videofilmer, samt Necessära Accessoarer, typ Glass i Stora Lass, Zero Kelvin och Kulturberikande Halawa.

Medan Hulda Makan står vid Vedspisen och Föder Andras Oäkta Barn, som Substitut med Plastpappa som Spermadonator till Provröret före Kuvösen, i Hembygdens Byalag, kan den Äkta Fadern utöva Anti-Waxxande Naken Integral Sex yoga, typ Kama Sutra, med Surrogatroboten Hesa Fredrika Eleonora.

Vitsen i Sista Versens Kläm kan Kulturberikande Existensberättigande Ingå i Skenäktenskap mellan Promiskuös Oäkta Mor, typ Surrogatmamma samt Spermadonerande Plastpappa.

Hela den 100-procentiga Organdonationen sker bakom helt Öppna Ridåer bakom Kulisserna After Work Happy Hour.

Ingen Minns vad som Hände i Las Vegas, men den som är Efterklok låter det Kvarstanna i den Reminiscensen.

Annons