Speaking about the War-Devil. Putin har mycket kvar att lära av Woland.

Samtliga Personal Trainers är rörande överens om: ”Never Give Up”.

På Bertie Woosters tid var Drönarna mer av den Prokrastinerande Soffliggararten, typ Cool Playboy with or without Goth Lolita Coffee Girl in Cosplay Bunny Outfit.
Hjälper det att tala om Kriget?

Antingen-Eller: Bli bombad av NATO eller bli bombad av Putin?

Flytta till Sibirien eller Last Exit Brooklyn?

Eller:

Varken bli bombad av NATO eller bli bombad av Putin.

Varken flytta till Gulag eller till Hell’s Kitchen.

Det finns alltid ett val, men ibland med endast ett alternativ.

Som i Jeopardy:

” – Vem har just i dagarna överskridit gränsen till Vettvilligt Sanslös?”

De som menar att det i ett sådant val finns två alternativ, menar att Döden Dö är det andra alternativet.

Bättre Fly än Illa Fäkta, gäller även Både Bin och Björnar.

En Omfamning av en Rysk Björn kan vara lika med en Gastkramning utan Like.

Det är var och ens Enskilda Val att Like eller inte Like, lika med Tummen Ner.

Jungfru Maria utsattes på själva Våffeldagen för Ofrivillig Bebådelseakt.

Gamla konstverk visar på att Befruktningen uppstod genom att Ärkeängeln Gabriel sände en liten algoritm med näst intill oläsbart SMS in i Madonnans, i Bildens Färdriktning, Högra Öra: OMG!

Individens Yttersta Frihetsbehov beror ytterst på Kollektivavtalets Sociala Media.

Ståndaktiga Soldater är ingenting att leka med, men den som sig i Leken ger, får helt Ofrivilligt Leken utstå. R.I.P.

På Avståndet kan Biståndet verka Tvetydigt, men i Omedelbar Närhet av den nu Pågående Belägringen är Biståndet lika Begärligt som ett Existensberättigande i Samtidens Nutidshistoria.

Nutidshistoria är i sig en Paradox. Något som händer just här och just nu kan ju inte ännu så länge ingå i en Digital Historiebok.

Inte ens Wikipedia hinner med att formulera Nuläget med Bevingade Ord från Historiens Vingslag.

Desinformation betyder egentligen detsamma som att låta själva Nuflödet Hits the Fan.

Själva spridningseffekten efter halveringstiden överensstämmer helt med Spontanismens Abstract Expressionism.

To Hit the Fan is Not Fun.

To Fahn auf die Autobahn is Fun.

No Fun är ett Bevingat Vingslag från antingen The Stooges eller Sex Pistols.

Är Johnny Rotten verkligen Adlad?

Sanningen är att Immanuel Kant, född 22 april 1724 i Königsberg (nuvarande Kaliningrad), död 12 februari 1804 i Königsberg, Wittgenstein skrev som det var, helt i överensstämmelse med Diskmaskinsrealismens Verklighetsbeskrivning och Shakespeare badade aldrig i Genesarets Sjö.

Då Den Smorde syntes för förbipassarande flanörer gå på vatten, gick han i själva verket på isen för att ha det glatt.

Tibet styrs av Monarken i Teokratin Dalai Lama.

I Alla Kontinenter runt Världens Alla hörn, hyllas Jungfru Maria som Guds Mor.

Jungfru Marias mor heter Anna Själv Tredje.

En del Faktaresistenta vill Utesluta den Tredje, men då blir Anna helt Själv.

Självet som Skälver kan mätas på Richterskalan.

Krig slutar ofta med den Självutnämnde Försvararens Naturliga Avgång utan Skyddsnät eller Fallskärm.

Richter var för övrigt en stödmedlem till Berlin DADA.

Eftersom No News is Good News upprepar sig Historien som en Favorit i Repris.

Historien upprepar sig ungefär lika ofta som Minnenas Television sänder Vi på Saltkråkan.

Vi som Senast Byggde Landet till så som det kan Te sig ut i Dagens Brådrask har alls ingenting emot Flyktingmottagande, förutsatt att de är Oskyldigt Blåögda, Rågblonda och Blekansiktiga.

Därför är det synnerligen lätt för den Gränssättande Lagens Väktare att Utanför Boxen utse det Naturliga Urvalet helt Kreativt Visualiserat.

Hur ska Putin kunna läsa om sig själv i Framtida Historieböcker om Tzar Bomba har utplånat minsta Kolportageförlag?

En Blek Liten Blåögd Lucille, eller i det här fallet Nära anhörig till Kalinka, kan som Nyss Traffickerad från Kiev, synnerligen lätt Remake and Makover till en Goth Lolita med Extra Jungfruoljan i Behåll i the Cleavage mellan Kameltårna och Mellangården.

I regel underskattas det Övertydliga redan i inledningsfasen till Inseminationens Fullbordan, typ Enleveringen ur Seraljen eller Sabinskornas bortrövande.

Även om det i Kina skulle kunna visa på motsatsen har Ratata inget Närmare Genetiskt Släktskap med Ratatosk.

Ratatosk kan utgöra själva Arketypen för Ekorrn satt i Granen.

Olle i Blåbärsskogen mötte faktiskt en Björn, men Vistexten förklarar ingenting om Björn var en Avig Peddo, eller en Rysk Björn på avvägar.

Sanningen som den kan läsas ut mellan raderna, antyder att Årets Ide låg i Slutspelet och att den mest Faktaresistenta Förklaringsbokföringen fram tills att nya Bevis stående utom All Rimlig Tvivel har Uppenbarats, tillhör Idéhistoriens Slutkapitel.

Alla Sentida Krigsherrar som anser sig vara Karl för sin Hatt, brukar en Kanon.

De som var För en Svensk Atombomb kan lätt identifiera sig med dem som långt senare skulle vara för en Svensk Kanon.

En Kanon kan vara Karl Gustaf.

Gustaf, som gillar Lasagne är Karl för sin Hatt.

Att Kungen skulle klara det Kirkegaardska språnget vid Kungshatt utan att slå sig själv och Hästen Brunte fördärvad, kan inte påstås vara ställt utom all rimlig tvivel.

De faktaresistenta som fortsätter att hävda denna Advokatyr, bör snarast, med Bevisbördan på Vederbörandes Skuldtyngda Axlar bör Evidensbaserat en sort Fysiskt Betingad Intelligenstest.

En annan Faktaresistent som tills vidare önskar förbli en Anonym Ursprunglig Jungfrukälla, antyder att då Kungen var Karl för sin Hatt, kunde Brunte mycket väl vara en Välutvecklad Pegasus.

Åter en Annan Faktaresistent uppfödd i en Alternativ Verklighetsberättelse, menar att eftersom Kungen var en i direkt nedstigande led från Allrahögstainstans Högst upp i Darwins Näringskejdja, kunde Brunte mycket väl ha kunnat identifiera sig med En av de mest beundransvärda kentaurerna inom grekiska mytologin var Cheiron.

Han var son till Kronos och Filyra och bodde på berget Pelion i Tessalien. Cheiron uppfostrades och undervisades av Apollon, och Artemis. Cheiron var en mycket skicklig jägare, musiker, läkare och profet, och han undervisade flera av de grekiska mytologiska hjältarna så som Akilles och Jason.

Cheiron kan också ha varit Sokratisk Barnmorska till Pythian, Sfinxen och Daedalos Blå Kopia till Labyrinten på Kreta.

Cheiron var även kentaurernas anförare. Cheiron var odödlig men drabbades av ett liknande öde som Folos, efter att ha träffats av en av Herakles förgiftade pilar valde han att dö istället för titanen Prometheus.

Numera har Max Martin uppfört en Blue Print av Cheiron i L. A.

Det finns Faktaresistenta Foliehattar som ingår i den Subkulturella Inre Högsta Kretsen Mercurii Bevingade Sandaler, som på Fullaste Allvar menar att Cheirons andra reinkarnation är Karon.

I Offenbachs mest berömda Operaspel finns Karon inte ens med på Kartan, ännu mindre ute bland kulisserna.

Den Allmänna Meningen presenterar sig – moralens väktare.

I Nutidens Psykodrama motsvaras Den Allmänna Meningen av Vän av Ordning och Reda och Löning på Freda’.

Hon säger att hon till skillnad från de grekiska körerna i antika pjäser inte endast kommer kommentera handlingen, utan även ingripa i den för att se till att historien vidhåller en hög moralisk ton.

Orphée är en enkel musiklärare som ogillar sin hustru Eurydice. Hon hatar sin make i gengäld och är i stället förälskad i herden Aristée, som bor bredvid (”La femme dont le coeur rêve”), medan Orphée är kär i herdinnan Chloë.

(Det var långt innan Cloë steg in i Dagarnas Skum vid Minnenas Sand.)

När Orphée av misstag tar henne för Eurydice avslöjas allt och Eurydice insisterar på att äktenskapet ska brytas. Orphée, som räds den Allmänna Meningen, plågar sin hustru att hålla tyst om skandalen medelst fiolmusik, vilket hon hatar (”Ah, c’est ainsi”).

Gudarna värdesatte Keiron högt och när han dog placerade gudarnas konung Zeus honom bland stjärnorna på himlen i form av stjärnbilden Skytten.

Som skapargud är Brahma höjd över de andra gudarna. Numera är Brahma nästan glömd i Indien och det är få som dyrkar honom. Men skoleleverna känner till honom eftersom det finns färggranna planscher med honom överallt…

I Indien finns för övrigt ett annat kastsystem än det som brukas under den Olympiska Elden i Peking. För att få kasta måste man först ingå i samma kast. En kastare kan motsvara Schackspelets Springare, medan en annan kastare motsvarar Schackspelets Löpare.

Endast ett fåtal är idag medvetna om huruvida Babe Ruth nyttjade Lucky Strike.

Mer Postmoderna Stridsherrar föredrar Eldkastare framför Bevingade Drakar och Ångdrivna Flygande Budbärare som The Scotsman.

Akademiskt utbildade Artefakter anser att Verklighetsberättelsen är Kontrafaktisk.

Det kan faktiskt bero på att de sedan Koltålderns Barnsben förväntat sig, likt Springare som inte har Alla Tomtar hemma i Tankesmedjan, sedan Industrialismens genombrott i Manchester United City övergick Kronologins Musa från ett mer Historien upprepar sig ungefär som när Klockan aldrig kommer fram till Dörren, till ett mer Hektiskt Speedad Linjär Autobahn från Paris till Berlin.

Friheten kan i Dikt som i Verklighet tolkas på en hel rad Otaliga Sätt och Vis.

Vissa Företrädare för den Personliga Frihetens Flyktiga Ideal, vill hellre än gärna mena att Friheten är Företrädesvis en Solipsistiskt Transcedental, således helt subjektiv, Självupplevd Uppenbarelse.

De hänvisar till Uppenbarelsebokens mest populära avsnitt om de Fyra Ryttarna, helst utförd av Dürer i Silvergravyr.

Ryttarna kan ha Impersonators som Springarna, Löparna, Avatarerna i Avtagande, Mercurii Drängar, Putins Kurir, Betagande Förklädd Gud (eftersom Etablissemanget på den tiden ansåg att Fursten var Guds Avbild), typ Gråkappan eller kung Shahriâr.

En Huvudroll måste inte av Nöd och Tvång vara Äkta, i betydelsen Genuin eller Otvetydigt Monoman.

Liksom Den Förklädde Guden, i det här fallet Mercurius, kan föreställa Arketypen Trickstern, typ både Paradoxalt Förklädd, Förställd och Oförställd, utsänder Köpmännens och Bedragarnas Andliga Beskyddare Putins Kurir från i Kievs utkanter Språkspelande Ordlekar…

”Alea iacta est – ”Tärningen är kastad”, yttrat av en romersk soldat, då de klätt ut en av de sina till tillfångatagen galler, och efter Asterix och Obelix tror sig befriat honom från romarna.
Morituri te salutant! – ”Vi som skall dö, hälsar dig”, som gladiatorerna förutsätts säga till kejsaren då de kommer in på arenan. Yttras ironiskt av en romersk soldat, då han konfronteras av en mycket mindre soldat, vilken dock honom ovetande fått av styrketrolldrycken.
O tempora, o mores – ”O tider, o seder”.
Vade retro! – ”Vik hädan!” Yttrat av en romersk vakt som råkar ut för Asterix och Obelix.
Vae victis – ”Ve de besegrade!” Yttrat av en romersk soldat, som hänger på en gren efter att Asterix har ”passerat”.


Veni, vidi, vici – ”Jag kom, jag såg, jag segrade”; den romerska prefekten (i Rosen och svärdet) fantiserar att han ska säga detta till Cæsar då denne frågar Quid novi, fili? – ”Vad nytt, min gosse?” Hans förväntningar kommer dock på skam.
Quod erat demonstrandum – ”Vilket skulle bevisas”; den romerska adjutanten Filurius (i Tvekampen) menar att det fortfarande finns tid att tillfångata Miraculix.
Dulce et decorum est pro patria mori! – ”Det är ljuvt och passande att dö för fäderneslandet!”; den romerske soldaten och blivande spionen Plusominus då det hettar till på riktigt i Tvekampen.”

…till Aktören Gérard Depardieu.

Liksom med Putin kan franska Brikolörer roa sina närmaste med Trikoleriska vitsar som berör Personans Benämning.

Depardieu kan lätt bli till Depart Adieu, eller Putin med Ras Putin, där ”Ras” syftar på ”Rastafari” det vill säga, Negus nege’sti Haile Selassie.

Putin kan således också inleda den första fasen av Reinkarnationen Attans, som i andra sammanhang också stavas Atman, eller i Samtidens Nuläge B-Atman.

Via sådana Associativa Stegangorafiska Ordmakerier i Verklighetsberättelsen där endast Fantasin, typ Michael Cheval, sätter gränserna, kan det alltså finnas en randomiserad felande länk mellan, Putin (Ordet poutine anses av vissa komma från det engelska ordet ”pudding” som i sin tur, i det franskspråkiga Québec, blivit ”poutine” – slang för ”en röra”. Andra teorier finns, bland annat de som menar att ordet kommer från franska ord som ”poutitè” (en potatisragu) eller ”potin” (paté)) och Die Fledermaus (tyska: [diː ˈfleːdɐˌmaʊs], Flittermusen eller Fladdermusen, ibland kallad Fladdermusens hämnd) är en operett komponerad av Johann Strauss II till ett tyskt libretto av Karl Haffner och Richard Genée, som hade premiär 1874.